THE ANALYSIS OF MEDICAL DISCOURSE IN THE MEDIA ON THE EXAMPLE OF BREAST CANCER CAMPAIGN

master
dc.abstract.enBreast Cancer Campaign is an example of social advertising that is aimed at educating people, popularizing early detection practices and initiating public discussions surrounding breast cancer. The aim of this thesis is to indicate how elements like simplification, multimodality, visual communication and rhetorical strategies work together to create a specific type of narration in the campaign that tackles difficult health related issues. The thesis consists of two chapters. The first one provides a theoretical framework for the further study and features topics like advertising, the role of media campaigns in health promotion and discusses strategies used in advertising like multimodality, visual communication, narrative components, persuasion and simplification. In the second chapter, examples of these strategies found in the breast cancer campaign are analyzed. The analysis and the conclusions indicate how advertising strategies employed in the cancer fighting campaign can influence the perception of breast cancer, break stigma surrounding this disease and help to promote early detection.pl
dc.abstract.plKampania przeciw rakowi piersi jest przykładem marketingu społecznego, którego założeniem jest edukowanie społeczeństwa, popularyzowanie programów profilaktycznych oraz inicjowanie dyskusji społecznych. Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu różnych strategii marketingowych takich jak uproszczenie języka, multimodalność, komunikacja wizualna i narzędzia retoryczne, na stworzenie specjalnej narracji w kampanii społecznej poruszającej trudne tematy zdrowotne.Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy to rozdział teoretyczny, w którym przedstawione zostały aspekty takie jak marketing, rola mediów w promocji zdrowia, multimodalność, komunikacja wizualna, elementy narracji, perswazja i uproszczenie języka. W drugim rozdziale powyższe strategie zastosowane w kampanii antyrakowej zostały poddane analizie. W analizie i konkluzjach pokazano jak strategie marketingowe zastosowane w kampanii antyrakowej mogą wpłynąć na odbiór raka piersi oraz przełamanie stygmatyzacji tej choroby, a także pomóc w propagowaniu programów profilaktycznych.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.authorKlima, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKurtyka, Andrzej - 129778 pl
dc.contributor.reviewerChłopicki, Władysław - 127526 pl
dc.date.accessioned2020-10-22T07:32:22Z
dc.date.available2020-10-22T07:32:22Z
dc.date.submitted2020-10-21pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-137718-152310pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250917
dc.languageengpl
dc.subject.enmedical discourse, breast cancer campaign, advertising, social campaign, narration, persuasion, multimodality, simplification of language, visual communicationpl
dc.subject.pldyskurs medyczny, kampania przeciwko rakowi piersi, reklama, kampania społeczna, narracja, perswazja, multimodalność, uproszczenie języka, komunikacja wizualnapl
dc.titleTHE ANALYSIS OF MEDICAL DISCOURSE IN THE MEDIA ON THE EXAMPLE OF BREAST CANCER CAMPAIGNpl
dc.title.alternativeANALIZA DYSKURSU MEDYCZNEGO W MEDIACH NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PRZECIW RAKOWI PIERSIpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Breast Cancer Campaign is an example of social advertising that is aimed at educating people, popularizing early detection practices and initiating public discussions surrounding breast cancer. The aim of this thesis is to indicate how elements like simplification, multimodality, visual communication and rhetorical strategies work together to create a specific type of narration in the campaign that tackles difficult health related issues. The thesis consists of two chapters. The first one provides a theoretical framework for the further study and features topics like advertising, the role of media campaigns in health promotion and discusses strategies used in advertising like multimodality, visual communication, narrative components, persuasion and simplification. In the second chapter, examples of these strategies found in the breast cancer campaign are analyzed. The analysis and the conclusions indicate how advertising strategies employed in the cancer fighting campaign can influence the perception of breast cancer, break stigma surrounding this disease and help to promote early detection.
dc.abstract.plpl
Kampania przeciw rakowi piersi jest przykładem marketingu społecznego, którego założeniem jest edukowanie społeczeństwa, popularyzowanie programów profilaktycznych oraz inicjowanie dyskusji społecznych. Celem niniejszej pracy jest ukazanie wpływu różnych strategii marketingowych takich jak uproszczenie języka, multimodalność, komunikacja wizualna i narzędzia retoryczne, na stworzenie specjalnej narracji w kampanii społecznej poruszającej trudne tematy zdrowotne.Praca składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy to rozdział teoretyczny, w którym przedstawione zostały aspekty takie jak marketing, rola mediów w promocji zdrowia, multimodalność, komunikacja wizualna, elementy narracji, perswazja i uproszczenie języka. W drugim rozdziale powyższe strategie zastosowane w kampanii antyrakowej zostały poddane analizie. W analizie i konkluzjach pokazano jak strategie marketingowe zastosowane w kampanii antyrakowej mogą wpłynąć na odbiór raka piersi oraz przełamanie stygmatyzacji tej choroby, a także pomóc w propagowaniu programów profilaktycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.authorpl
Klima, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kurtyka, Andrzej - 129778
dc.contributor.reviewerpl
Chłopicki, Władysław - 127526
dc.date.accessioned
2020-10-22T07:32:22Z
dc.date.available
2020-10-22T07:32:22Z
dc.date.submittedpl
2020-10-21
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-137718-152310
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250917
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
medical discourse, breast cancer campaign, advertising, social campaign, narration, persuasion, multimodality, simplification of language, visual communication
dc.subject.plpl
dyskurs medyczny, kampania przeciwko rakowi piersi, reklama, kampania społeczna, narracja, perswazja, multimodalność, uproszczenie języka, komunikacja wizualna
dc.titlepl
THE ANALYSIS OF MEDICAL DISCOURSE IN THE MEDIA ON THE EXAMPLE OF BREAST CANCER CAMPAIGN
dc.title.alternativepl
ANALIZA DYSKURSU MEDYCZNEGO W MEDIACH NA PRZYKŁADZIE KAMPANII PRZECIW RAKOWI PIERSI
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Rzeszów
3
Warsaw
3
Bari
2
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Kielce
1
Lodz
1
Mikołów
1

No access

No Thumbnail Available