Aktywność kulturalna w Bukowinie Tatrzańskiej – dialog międzypokoleniowy. Świadomość i troska o dziedzictwo swojej małej ojczyzny.

master
dc.abstract.enThe thesis is devoted to the cultural heritage of Bukowina Tatrzanska and other issues regarding the subject such as folklore, culture of Highlanders and cultural activity in Bukowina. Three chapters, both theoretical as well as empirical, will elaborate on the above-mentioned aspects.The aim of the work is to illustrate the cultural activity in Bukowina Tatrzanska, the existence of inter-generational dialogue, consciousness and care of the local people for the tradition and culture of their little homeland. The first chapter presents various definitions and interpretations of the following notions: folklore and folklorization. Further, one focuses on the contemporary folkloristic situation and scenic folklore basing on the examples of folkloristic festivals and regional theatre. In the subsequent chapter, the paper provides a concise geographical-historical outline of the village itself with the most important elements building the culture of Highlanders such as dialect, national costume, dance, music and singing – contrasting it with the contemporary reality of dilemmas. Presentation of the history and authors of the Folk House, the Joseph Pitorak Amateur Dramatics as well as the Bukowina’s Friends Association will close the second chapter. The third chapter examines cyclical cultural events of Bukowina Tatrzanska and presents the figure of Bartholomew Koszarek – the President of the Folk House. The analysis of questionnaires conducted among the actors of the local dramatic group and residents of Bukowina Tatrzanska allowed justifying the hypotheses ultimately confirming the cultural activity of Bukowina people, their consciousness of cultural heritage and the inter-generational dialogue.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu Bukowiny Tatrzańskiej oraz zagadnieniom integralnie z tym tematem związanym: folklorowi, kulturze górali, działalności kulturalnej w Bukowinie. Trzy rozdziały w sposób teoretyczny i empiryczny traktują o tych zagadnieniach. Celem pracy jest ukazanie aktywności kulturalnej w Bukowinie Tatrzańskiej, istnienia dialogu międzypokoleniowego oraz świadomości i troski Bukowian o tradycje i kulturę swojej małej ojczyzny. Pierwszy rozdział to teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia folkloru i folkloryzmu. Przedstawia różne podejścia, definicje oraz spory wynikające z rozbieżnych interpretacji tych terminów. Dalej w sposób opisowo-sprawozdawczy sformułowane zostały refleksje na temat współczesnych sytuacji folklorystycznych. Dwa ostatnie podrozdziały są próbą zdefiniowania folkloru widowiskowego na bazie konkretnych przykładów, jakimi są festiwale folklorystyczne oraz teatr regionalny. Rozdział drugi, w pierwszym podpunkcie, w zwięzłym rysie geograficzno-historycznym przybliża miejscowość – Bukowinę Tatrzańską, dalej pozwala poznać najważniejsze elementy tworzące kulturę górali, takie jak: gwarę, strój ludowy, taniec, muzykę, śpiew wraz z odniesieniami i dylematami towarzyszącymi im w dobie współczesności oraz sztukę rękodzieła artystycznego i zasłużonych jej twórców w Bukowinie Tatrzańskiej. Historia oraz twórcy Domu Ludowego – serca kultury w Bukowinie Tatrzańskiej, Amatorskiego Teatru im. Józefa Pitoraka oraz Towarzystwa Przyjaciół Bukowina kończą drugi rozdział. Ostatni rozdział – trzeci, nakreśla cykliczne wydarzenia kulturalne, organizowane w Bukowinie. Przedstawia metodologie oraz narzędzia badawcze zastosowane w pracy. Następnie przybliża postać Bartłomieja Koszarka – obecnego Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury oraz prezesa Domu Ludowego i jego pełną pasji drogę przez życie po góralsku. Podrozdziały kończące pracę to analiza ankiet przeprowadzonych z aktorami zespołu teatralnego oraz z mieszkańcami Bukowiny, pod kątem motywów uczestnictwa w zespole, aktywności kulturalnej wśród Bukowian, świadomości wartości działań podejmowanych na rzecz dziedzictwa kulturowego w ich najbliższym środowisku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.contributor.authorNiemiec, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKędziora, Alicja - 199919 pl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T13:47:45Z
dc.date.available2020-07-24T13:47:45Z
dc.date.submitted2013-01-30pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-72420-69815pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185409
dc.languagepolpl
dc.subject.enCULTURAL ACTIVITIES - CULTURAL HERITAGE OF HIGHLANDERS - FOLKLORE - INTER-GENERATIONAL DIALOGUE – TRADITIONpl
dc.subject.plAKTYWNOSĆ KULTURALNA – DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY - DZIEDZICTWO KULTUROWE GÓRALI – FOLKLOR - TRADYCJApl
dc.titleAktywność kulturalna w Bukowinie Tatrzańskiej – dialog międzypokoleniowy. Świadomość i troska o dziedzictwo swojej małej ojczyzny.pl
dc.title.alternativeCultural activity in Bukowina Tatrzanska - inter-generational dialogue. Consciousness and care of the local people for the tradition and culture of their little homeland.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is devoted to the cultural heritage of Bukowina Tatrzanska and other issues regarding the subject such as folklore, culture of Highlanders and cultural activity in Bukowina. Three chapters, both theoretical as well as empirical, will elaborate on the above-mentioned aspects.The aim of the work is to illustrate the cultural activity in Bukowina Tatrzanska, the existence of inter-generational dialogue, consciousness and care of the local people for the tradition and culture of their little homeland. The first chapter presents various definitions and interpretations of the following notions: folklore and folklorization. Further, one focuses on the contemporary folkloristic situation and scenic folklore basing on the examples of folkloristic festivals and regional theatre. In the subsequent chapter, the paper provides a concise geographical-historical outline of the village itself with the most important elements building the culture of Highlanders such as dialect, national costume, dance, music and singing – contrasting it with the contemporary reality of dilemmas. Presentation of the history and authors of the Folk House, the Joseph Pitorak Amateur Dramatics as well as the Bukowina’s Friends Association will close the second chapter. The third chapter examines cyclical cultural events of Bukowina Tatrzanska and presents the figure of Bartholomew Koszarek – the President of the Folk House. The analysis of questionnaires conducted among the actors of the local dramatic group and residents of Bukowina Tatrzanska allowed justifying the hypotheses ultimately confirming the cultural activity of Bukowina people, their consciousness of cultural heritage and the inter-generational dialogue.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest dziedzictwu kulturowemu Bukowiny Tatrzańskiej oraz zagadnieniom integralnie z tym tematem związanym: folklorowi, kulturze górali, działalności kulturalnej w Bukowinie. Trzy rozdziały w sposób teoretyczny i empiryczny traktują o tych zagadnieniach. Celem pracy jest ukazanie aktywności kulturalnej w Bukowinie Tatrzańskiej, istnienia dialogu międzypokoleniowego oraz świadomości i troski Bukowian o tradycje i kulturę swojej małej ojczyzny. Pierwszy rozdział to teoretyczne wprowadzenie w zagadnienia folkloru i folkloryzmu. Przedstawia różne podejścia, definicje oraz spory wynikające z rozbieżnych interpretacji tych terminów. Dalej w sposób opisowo-sprawozdawczy sformułowane zostały refleksje na temat współczesnych sytuacji folklorystycznych. Dwa ostatnie podrozdziały są próbą zdefiniowania folkloru widowiskowego na bazie konkretnych przykładów, jakimi są festiwale folklorystyczne oraz teatr regionalny. Rozdział drugi, w pierwszym podpunkcie, w zwięzłym rysie geograficzno-historycznym przybliża miejscowość – Bukowinę Tatrzańską, dalej pozwala poznać najważniejsze elementy tworzące kulturę górali, takie jak: gwarę, strój ludowy, taniec, muzykę, śpiew wraz z odniesieniami i dylematami towarzyszącymi im w dobie współczesności oraz sztukę rękodzieła artystycznego i zasłużonych jej twórców w Bukowinie Tatrzańskiej. Historia oraz twórcy Domu Ludowego – serca kultury w Bukowinie Tatrzańskiej, Amatorskiego Teatru im. Józefa Pitoraka oraz Towarzystwa Przyjaciół Bukowina kończą drugi rozdział. Ostatni rozdział – trzeci, nakreśla cykliczne wydarzenia kulturalne, organizowane w Bukowinie. Przedstawia metodologie oraz narzędzia badawcze zastosowane w pracy. Następnie przybliża postać Bartłomieja Koszarka – obecnego Dyrektora Bukowiańskiego Centrum Kultury oraz prezesa Domu Ludowego i jego pełną pasji drogę przez życie po góralsku. Podrozdziały kończące pracę to analiza ankiet przeprowadzonych z aktorami zespołu teatralnego oraz z mieszkańcami Bukowiny, pod kątem motywów uczestnictwa w zespole, aktywności kulturalnej wśród Bukowian, świadomości wartości działań podejmowanych na rzecz dziedzictwa kulturowego w ich najbliższym środowisku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.contributor.authorpl
Niemiec, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kędziora, Alicja - 199919
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.date.accessioned
2020-07-24T13:47:45Z
dc.date.available
2020-07-24T13:47:45Z
dc.date.submittedpl
2013-01-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-72420-69815
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185409
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CULTURAL ACTIVITIES - CULTURAL HERITAGE OF HIGHLANDERS - FOLKLORE - INTER-GENERATIONAL DIALOGUE – TRADITION
dc.subject.plpl
AKTYWNOSĆ KULTURALNA – DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY - DZIEDZICTWO KULTUROWE GÓRALI – FOLKLOR - TRADYCJA
dc.titlepl
Aktywność kulturalna w Bukowinie Tatrzańskiej – dialog międzypokoleniowy. Świadomość i troska o dziedzictwo swojej małej ojczyzny.
dc.title.alternativepl
Cultural activity in Bukowina Tatrzanska - inter-generational dialogue. Consciousness and care of the local people for the tradition and culture of their little homeland.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Gdansk
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available