Wpływ uporczywej terapii na wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii

master
dc.abstract.enIntroduction. Relating with a patient ―persistently treated is associated with experiencing various kinds of emotions that could have an impact on the psyche of the nursing staff causing in effect occupational burnout.Objective. The objective of this dissertation was to recognize the reasons for occupational burnout, to study the information possessed by nurses regarding persistent therapy, to define how this phenomenon influences the work of nurses and how this affects the reasons of occupational burnout origin.Material and methods. Research conducted on 50 persons working in the ADIC (Anaesthesiology Department and Intensive Care). The research method applied was a diagnostic survey specially prepared as a form for the needs of the research.Results. Both frequently as well as sometimes, occupational burnout was experienced by 24% of the surveyed persons, often fatigue and exhaustion caused by work was declared by 38%, work conditions causing the greatest level of stress were: too much responsibility (74%), a multitude of duties (62%), time pressure (56%), lack of social recognition for the occupation (50%). Their first experience of persistent therapy was remembered by 58% of the respondents, this phenomenon caused all kinds of emotions: compassion (52%), helplessness (38%), internal rebellion (34%). According to 40% of the respondents the phenomenon of persistent therapy influences the origin of the occupational burnout syndrome, but at the same time does not influence care quality.Conclusions. Unjustifiable treatment of a terminally ill patient and the specific conditions of work (too much responsibility, a multitude of duties, time pressure) cause psychological and emotional stress of the nursing staff employed at ADIC.pl
dc.abstract.plWprowadzenie. Obcowanie z pacjentem „uporczywie leczonym" wiąże się z przeżywaniem różnorakich emocji, co może wpływać na psychikę personelu pielęgniarskiego, powodując wypalenie zawodowe.Cel pracy. Celem pracy było poznanie przyczyn wypalenia zawodowego, zbadanie wiedzy pielęgniarek na temat uporczywej terapii, określenie w jaki sposób to zjawisko wpływa na pracę pielęgniarek oraz w jaki sposób przyczynia się do powstania syndromu wypalenia zawodowego.Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 50 osób pracujących na OAiIT. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny w postaci kwestionariusza ankiety utworzony specjalnie na potrzeby badań.Wyniki. Zarówno często jak i czasami objawy wypalenia zawodowego odczuwało po 24% ankietowanych, częste zmęczenie i wyczerpanie z powodu pracy deklarowało 38%, warunki pracy wywołujące największy stres to: zbyt duża odpowiedzialność (74%), nawał obowiązków (62%), presja czasu (56%), brak społecznego uznania zawodu (50%). Swoje pierwsze zetknięcie z uporczywą terapią pamiętało 58% respondentów, zjawisko to wywołało różne emocje: współczucie (52%), bezradność (38 %), wewnętrzny bunt (34%). Według 40 % ankietowanych zjawisko uporczywej terapii wpływa na powstanie syndromu wypalenia zawodowego, przy czym nie wpływa na jakość opieki.Wnioski. Nieuzasadnione leczenie pacjenta nieuleczalnie chorego oraz specyficzne warunki pracy (zbyt duża odpowiedzialność, nawał obowiązków, presja czasu) powodują obciążenia psychiczne i emocjonalne personelu pielęgniarskiego pracującego w OAiIT.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.contributor.authorJabcoń, Renatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.reviewerGajdosz, Ryszard - 129430 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:48:47Z
dc.date.available2020-07-25T01:48:47Z
dc.date.submitted2014-07-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-88118-165703pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196638
dc.languagepolpl
dc.subject.enpersistent therapy, ethics, burnout, intensive therapypl
dc.subject.pluporczywa terapia, etyka, wypalenie zawodowe, intensywna terapiapl
dc.titleWpływ uporczywej terapii na wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapiipl
dc.title.alternativeThe impact of persistent treatment on occupational burnout of nurses working in the Anaesthesiology Department and Intensive Carepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction. Relating with a patient ―persistently treated is associated with experiencing various kinds of emotions that could have an impact on the psyche of the nursing staff causing in effect occupational burnout.Objective. The objective of this dissertation was to recognize the reasons for occupational burnout, to study the information possessed by nurses regarding persistent therapy, to define how this phenomenon influences the work of nurses and how this affects the reasons of occupational burnout origin.Material and methods. Research conducted on 50 persons working in the ADIC (Anaesthesiology Department and Intensive Care). The research method applied was a diagnostic survey specially prepared as a form for the needs of the research.Results. Both frequently as well as sometimes, occupational burnout was experienced by 24% of the surveyed persons, often fatigue and exhaustion caused by work was declared by 38%, work conditions causing the greatest level of stress were: too much responsibility (74%), a multitude of duties (62%), time pressure (56%), lack of social recognition for the occupation (50%). Their first experience of persistent therapy was remembered by 58% of the respondents, this phenomenon caused all kinds of emotions: compassion (52%), helplessness (38%), internal rebellion (34%). According to 40% of the respondents the phenomenon of persistent therapy influences the origin of the occupational burnout syndrome, but at the same time does not influence care quality.Conclusions. Unjustifiable treatment of a terminally ill patient and the specific conditions of work (too much responsibility, a multitude of duties, time pressure) cause psychological and emotional stress of the nursing staff employed at ADIC.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie. Obcowanie z pacjentem „uporczywie leczonym" wiąże się z przeżywaniem różnorakich emocji, co może wpływać na psychikę personelu pielęgniarskiego, powodując wypalenie zawodowe.Cel pracy. Celem pracy było poznanie przyczyn wypalenia zawodowego, zbadanie wiedzy pielęgniarek na temat uporczywej terapii, określenie w jaki sposób to zjawisko wpływa na pracę pielęgniarek oraz w jaki sposób przyczynia się do powstania syndromu wypalenia zawodowego.Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 50 osób pracujących na OAiIT. Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny w postaci kwestionariusza ankiety utworzony specjalnie na potrzeby badań.Wyniki. Zarówno często jak i czasami objawy wypalenia zawodowego odczuwało po 24% ankietowanych, częste zmęczenie i wyczerpanie z powodu pracy deklarowało 38%, warunki pracy wywołujące największy stres to: zbyt duża odpowiedzialność (74%), nawał obowiązków (62%), presja czasu (56%), brak społecznego uznania zawodu (50%). Swoje pierwsze zetknięcie z uporczywą terapią pamiętało 58% respondentów, zjawisko to wywołało różne emocje: współczucie (52%), bezradność (38 %), wewnętrzny bunt (34%). Według 40 % ankietowanych zjawisko uporczywej terapii wpływa na powstanie syndromu wypalenia zawodowego, przy czym nie wpływa na jakość opieki.Wnioski. Nieuzasadnione leczenie pacjenta nieuleczalnie chorego oraz specyficzne warunki pracy (zbyt duża odpowiedzialność, nawał obowiązków, presja czasu) powodują obciążenia psychiczne i emocjonalne personelu pielęgniarskiego pracującego w OAiIT.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.contributor.authorpl
Jabcoń, Renata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.reviewerpl
Gajdosz, Ryszard - 129430
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:48:47Z
dc.date.available
2020-07-25T01:48:47Z
dc.date.submittedpl
2014-07-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-88118-165703
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196638
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
persistent therapy, ethics, burnout, intensive therapy
dc.subject.plpl
uporczywa terapia, etyka, wypalenie zawodowe, intensywna terapia
dc.titlepl
Wpływ uporczywej terapii na wypalenie zawodowe pielęgniarek pracujących na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dc.title.alternativepl
The impact of persistent treatment on occupational burnout of nurses working in the Anaesthesiology Department and Intensive Care
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
138
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Lublin
17
Wroclaw
14
Poznan
8
Lodz
6
Rzeszów
6
Bydgoszcz
5
Katowice
5
Sosnowiec
5
Bialystok
3

No access

No Thumbnail Available