Feminatywy jako narzędzie włączania kobiet do dyskursu publicznego – medialna i społeczna recepcja zjawiska

licenciate
dc.abstract.enIntroducing feminatives into the language and using them as a tool to include women in public discourse evokes various reactions at the social and media level. The paper focuses on examining the reception of this phenomenon. For this purpose, the method of diagnostic survey and the method of media content analysis were used. Research has shown that feminatives are best received by left-wing media. The media most often used feminatives at the microlinguistic level and usually referred to them neutrally or positively. The survey proved that a positive attitude towards feminatives depends, among others, on gender, age and place of residence. It was also noted that respondents usually do not notice a connection between the presence of women in public discourse and the use of feminatives.pl
dc.abstract.plWprowadzanie do języka feminatywów oraz stosowanie ich jako narzędzia włączania kobiet do dyskursu publicznego budzi zróżnicowane reakcje na poziomie społecznym i medialnym. W pracy skupiono się na zbadaniu recepcji tego zjawiska. W tym celu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i metodę analizy zawartości mediów. Badania pokazały, że feminatywy są odbierane najlepiej przez media lewicowe. Media najczęściej używały feminatywów na poziomie mikrojęzykowym i zazwyczaj odnosiły się do nich neutralnie lub pozytywnie. W sondażu udowodniono, że pozytywny stosunek do feminatywów zależy m.in. od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Zauważono również to, że respondenci zwykle nie zauważają związku między obecnością kobiet w dyskursie publicznym a stosowaniem feminatywów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCałek, Agnieszka - USOS43234 pl
dc.contributor.authorSolarz, Julia - USOS289696 pl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerCałek, Agnieszka - USOS43234 pl
dc.contributor.reviewerMajewska, Małgorzata - USOS108741 pl
dc.date.accessioned2023-07-11T21:42:35Z
dc.date.submitted2023-07-11pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-164310-289696pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/handle/item/315547
dc.languagepolpl
dc.subject.enfeminatives, public discourse, linguistic worldviewpl
dc.subject.plfeminatywy, dyskurs publiczny, językowy obraz światapl
dc.titleFeminatywy jako narzędzie włączania kobiet do dyskursu publicznego – medialna i społeczna recepcja zjawiskapl
dc.title.alternativeFeminatives as a tool for including women in public discourse – media and social reception of the phenomenonpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introducing feminatives into the language and using them as a tool to include women in public discourse evokes various reactions at the social and media level. The paper focuses on examining the reception of this phenomenon. For this purpose, the method of diagnostic survey and the method of media content analysis were used. Research has shown that feminatives are best received by left-wing media. The media most often used feminatives at the microlinguistic level and usually referred to them neutrally or positively. The survey proved that a positive attitude towards feminatives depends, among others, on gender, age and place of residence. It was also noted that respondents usually do not notice a connection between the presence of women in public discourse and the use of feminatives.
dc.abstract.plpl
Wprowadzanie do języka feminatywów oraz stosowanie ich jako narzędzia włączania kobiet do dyskursu publicznego budzi zróżnicowane reakcje na poziomie społecznym i medialnym. W pracy skupiono się na zbadaniu recepcji tego zjawiska. W tym celu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego i metodę analizy zawartości mediów. Badania pokazały, że feminatywy są odbierane najlepiej przez media lewicowe. Media najczęściej używały feminatywów na poziomie mikrojęzykowym i zazwyczaj odnosiły się do nich neutralnie lub pozytywnie. W sondażu udowodniono, że pozytywny stosunek do feminatywów zależy m.in. od płci, wieku i miejsca zamieszkania. Zauważono również to, że respondenci zwykle nie zauważają związku między obecnością kobiet w dyskursie publicznym a stosowaniem feminatywów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Całek, Agnieszka - USOS43234
dc.contributor.authorpl
Solarz, Julia - USOS289696
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Całek, Agnieszka - USOS43234
dc.contributor.reviewerpl
Majewska, Małgorzata - USOS108741
dc.date.accessioned
2023-07-11T21:42:35Z
dc.date.submittedpl
2023-07-11
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-164310-289696
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/handle/item/315547
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
feminatives, public discourse, linguistic worldview
dc.subject.plpl
feminatywy, dyskurs publiczny, językowy obraz świata
dc.titlepl
Feminatywy jako narzędzie włączania kobiet do dyskursu publicznego – medialna i społeczna recepcja zjawiska
dc.title.alternativepl
Feminatives as a tool for including women in public discourse – media and social reception of the phenomenon
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Krakow
3
Lodz
2
Lublin
2
Opole
2
Poznan
2
Warsaw
2
Bobowa
1
Czechowice-Dziedzice
1
Lubartów
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available