On the two Galicias : from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river

2015
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:55:19Z
dc.abstract.enDuring recent years the topic of Gypsy/Roma migration and identities became a burning topic of pan-EUropean public dis - course. Much less attention is paid to Gypsy migrations outside the borders of the European Union. The present article has an ambitious goal to fulfill this gap and present contemporary Gyp - sy migrations in post-Soviet Central Asia, in order to see how this “burning” topic looks outside the European space. After a breakdown of Soviet Union and establishing new independ - ent republics in Central Asia and in connection to economical difficulties, wars and social unrest, in order to make their liv - ing, the communities of Central Asian ‘Gypsies’ revitalised their former nomadic traditions and migrated towards the Russian Federation and within Central Asia also towards Kazakhstan. There they are earning their living through begging and sporadic work in construction and scrap collection. A central point of this article is to demonstrate the impact of these contemporary migrations on the development of identi - ties and well being of Central Asian ‘Gypsies’. The multilevel, hierarchically structured identities of Central-Asian ‘Gypsies’ are analysed as they appear in different historical contexts – as former “Soviet people,” member of former ruling class of agricultural proletariat, and as declassed community today; as Central-Asian ‘Gypsies’ or as citizens of respective Central Asian Republics during migrations in the Russian Federation vis a vis Russian majority society and vis a vis Roma; as well as in the context of the Central Asian region during the migra - tions to Kazakhstan and in their home countries.pl
dc.abstract.plW ostatnich latach tematyka migracji i tożsamości Cyganów (Romów) stała się tematem palącym w unijnoeuropejskim dyskursie publicznym. O wiele mniej uwagi poświęca się w nim migracjom Cyganów, które mają miejsce poza granicami Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest wy - pełnienie tej luki i ukazanie współczesnych migracji Cyganów w posowieckiej Azji Środkowej, po to by móc spojrzeć, jak ów „palący” problem przedstawia się poza obszarem europejskim. Po rozpa - dzie Związku Sowieckiego i ustanowieniu w Azji Środkowej nowych niepodległych republik, a także wobec trudności gospodarczych, wojen i niepokojów społecznych, w dążeniu do uzyskania środków do życia, wspólnoty „Cyganów” środkowoazjatyckich powróciły do swych dawnych tradycji noma - dycznych i migrują na teren Federacji Rosyjskiej jak też w obrębie Azji Środowej do Kazachstanu. Za - rabają tu na życie żebraniem, okazjonalnie podejmują pracę na budowach, zajmują się też zbieraniem surowców wtórnych. Zasadniczą kwestią rozpatrywaną w niniejszym artykule jest ukazanie, jak te współczesne mi - gracje wpływają na budowanie tożsamości i dobrobytu środkowoazjatyckich „Cyganów”. Przed - stawiona została analiza wielopoziomowych hierarchicznie ustrukturyzowanych tożsamości „Cyga - nów” środkowoazjatyckich, przejawiających się w różnych kontekstach historycznych: jako „ludzi sowieckich”, członków dawnej klasy przewodniej – wiejskiego proletariatu, i jako zdeklasowanej dziś wspólnoty; jako „Cyganie” środkowoazjatyccy lub jako obywatele odnośnych republik środkowoazja - tyckich podczas migracji na terenie Federacji Rosyjskiej vis a vis dominującej wspólnoty społeczeń - stwa rosyjskiego, jak też vis a vis Romów; a także w kontekście regionu środkowoazjatyckiego pod - czas migracji do Kazachstanu oraz w ich krajach ojczystych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowychpl
dc.contributor.authorGolemo, Karolina - 139808 pl
dc.date.accession2015-12-08pl
dc.date.accessioned2016-01-12T10:39:47Z
dc.date.available2016-01-12T10:39:47Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number46pl
dc.description.physical23-45pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.11649/sn.2015.032pl
dc.identifier.eissn2392-2427pl
dc.identifier.issn1230-1698pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19256
dc.identifier.weblinkhttps://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.2015.032/1569pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enCentral Asia, Gypsies, Lyuli, Mug’at, Roma, migration, identitiespl
dc.subject.plCyganie, Azja Środkowa, Luli, Mugaci, Romowie, migracje, tożsamośćpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOn the two Galicias : from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula riverpl
dc.title.alternativeO dwóch Galicjach : z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłępl
dc.title.journalSprawy Narodowościowe. Seria Nowapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:55:19Z
dc.abstract.enpl
During recent years the topic of Gypsy/Roma migration and identities became a burning topic of pan-EUropean public dis - course. Much less attention is paid to Gypsy migrations outside the borders of the European Union. The present article has an ambitious goal to fulfill this gap and present contemporary Gyp - sy migrations in post-Soviet Central Asia, in order to see how this “burning” topic looks outside the European space. After a breakdown of Soviet Union and establishing new independ - ent republics in Central Asia and in connection to economical difficulties, wars and social unrest, in order to make their liv - ing, the communities of Central Asian ‘Gypsies’ revitalised their former nomadic traditions and migrated towards the Russian Federation and within Central Asia also towards Kazakhstan. There they are earning their living through begging and sporadic work in construction and scrap collection. A central point of this article is to demonstrate the impact of these contemporary migrations on the development of identi - ties and well being of Central Asian ‘Gypsies’. The multilevel, hierarchically structured identities of Central-Asian ‘Gypsies’ are analysed as they appear in different historical contexts – as former “Soviet people,” member of former ruling class of agricultural proletariat, and as declassed community today; as Central-Asian ‘Gypsies’ or as citizens of respective Central Asian Republics during migrations in the Russian Federation vis a vis Russian majority society and vis a vis Roma; as well as in the context of the Central Asian region during the migra - tions to Kazakhstan and in their home countries.
dc.abstract.plpl
W ostatnich latach tematyka migracji i tożsamości Cyganów (Romów) stała się tematem palącym w unijnoeuropejskim dyskursie publicznym. O wiele mniej uwagi poświęca się w nim migracjom Cyganów, które mają miejsce poza granicami Unii Europejskiej. Celem niniejszego artykułu jest wy - pełnienie tej luki i ukazanie współczesnych migracji Cyganów w posowieckiej Azji Środkowej, po to by móc spojrzeć, jak ów „palący” problem przedstawia się poza obszarem europejskim. Po rozpa - dzie Związku Sowieckiego i ustanowieniu w Azji Środkowej nowych niepodległych republik, a także wobec trudności gospodarczych, wojen i niepokojów społecznych, w dążeniu do uzyskania środków do życia, wspólnoty „Cyganów” środkowoazjatyckich powróciły do swych dawnych tradycji noma - dycznych i migrują na teren Federacji Rosyjskiej jak też w obrębie Azji Środowej do Kazachstanu. Za - rabają tu na życie żebraniem, okazjonalnie podejmują pracę na budowach, zajmują się też zbieraniem surowców wtórnych. Zasadniczą kwestią rozpatrywaną w niniejszym artykule jest ukazanie, jak te współczesne mi - gracje wpływają na budowanie tożsamości i dobrobytu środkowoazjatyckich „Cyganów”. Przed - stawiona została analiza wielopoziomowych hierarchicznie ustrukturyzowanych tożsamości „Cyga - nów” środkowoazjatyckich, przejawiających się w różnych kontekstach historycznych: jako „ludzi sowieckich”, członków dawnej klasy przewodniej – wiejskiego proletariatu, i jako zdeklasowanej dziś wspólnoty; jako „Cyganie” środkowoazjatyccy lub jako obywatele odnośnych republik środkowoazja - tyckich podczas migracji na terenie Federacji Rosyjskiej vis a vis dominującej wspólnoty społeczeń - stwa rosyjskiego, jak też vis a vis Romów; a także w kontekście regionu środkowoazjatyckiego pod - czas migracji do Kazachstanu oraz w ich krajach ojczystych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Studiów Międzykulturowych
dc.contributor.authorpl
Golemo, Karolina - 139808
dc.date.accessionpl
2015-12-08
dc.date.accessioned
2016-01-12T10:39:47Z
dc.date.available
2016-01-12T10:39:47Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
46
dc.description.physicalpl
23-45
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.11649/sn.2015.032
dc.identifier.eissnpl
2392-2427
dc.identifier.issnpl
1230-1698
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/19256
dc.identifier.weblinkpl
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sn/article/view/sn.2015.032/1569
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Central Asia, Gypsies, Lyuli, Mug’at, Roma, migration, identities
dc.subject.plpl
Cyganie, Azja Środkowa, Luli, Mugaci, Romowie, migracje, tożsamość
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
On the two Galicias : from Lesser Poland to the outskirts of Europe, from the Atlantic to the Vistula river
dc.title.alternativepl
O dwóch Galicjach : z Małopolski na krańce Europy, znad Atlantyku nad Wisłę
dc.title.journalpl
Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Chandler
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
golemo_on_the_two_galicias_2015.odt
3
golemo_on_the_two_galicias_2015.pdf
3
golemo_on_the_two_galicias_2015.odt
1