Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

licenciate
dc.abstract.enThe work is about the deductions and exemptions contained in the Act on inheritance tax and gift tax on individuals. The first chapter contains exemptions related to agriculture, to satisfying housing needs, protection of monuments, the technical and social as well as related to specific subjects. The second chapter deals with the housing allowance, which is granted to people who have bought property or rights to it, by way of inheritance or donation. The size of relief depends on the degree of consanguinity or affinity between the vendor and the purchaser. The third chapter contains case law of administrative courts and the Constitutional Court's judgment.pl
dc.abstract.plPraca jest na temat ulg i zwolnień zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn dotyczącej osób fizycznych. Rozdział pierwszy zawiera zwolnienia związane z realizacją celów rolniczych, zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, ochroną zabytków, o charakterze technicznym i społecznym a także podmiotowe. W rozdziale drugim omawiana jest ulga mieszkaniowa, która przysługuje osobom, które nabyły nieruchomość lub prawa do niej, w drodze spadku lub darowizny. Wielkość ulgi zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między zbywcą a nabywcą. Rozdział trzeci zawiera orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDumas, Anna - 132931 pl
dc.contributor.authorSzotek, Marzenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDumas, Anna - 132931 pl
dc.contributor.reviewerSkorczyńska, Ewa - 132223 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:08:04Z
dc.date.available2020-07-27T01:08:04Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-108379-117312pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214591
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe Act, the tax on inheritance and donations, reliefs and exemptions, housing allowance, case law of administrative courts, the Constitutional Court's judgment, the vendor, the purchaserpl
dc.subject.plustawa, podatek od spadków i darowizn, ulgi i zwolnienia, ulga mieszkaniowa, orzecznictwo sądów administracyjnych, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zbywca, nabywcapl
dc.titleUlgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowiznpl
dc.title.alternativeReliefs and exemptions in the tax on inheritance and donationspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is about the deductions and exemptions contained in the Act on inheritance tax and gift tax on individuals. The first chapter contains exemptions related to agriculture, to satisfying housing needs, protection of monuments, the technical and social as well as related to specific subjects. The second chapter deals with the housing allowance, which is granted to people who have bought property or rights to it, by way of inheritance or donation. The size of relief depends on the degree of consanguinity or affinity between the vendor and the purchaser. The third chapter contains case law of administrative courts and the Constitutional Court's judgment.
dc.abstract.plpl
Praca jest na temat ulg i zwolnień zawartych w ustawie o podatku od spadków i darowizn dotyczącej osób fizycznych. Rozdział pierwszy zawiera zwolnienia związane z realizacją celów rolniczych, zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych, ochroną zabytków, o charakterze technicznym i społecznym a także podmiotowe. W rozdziale drugim omawiana jest ulga mieszkaniowa, która przysługuje osobom, które nabyły nieruchomość lub prawa do niej, w drodze spadku lub darowizny. Wielkość ulgi zależy od stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa między zbywcą a nabywcą. Rozdział trzeci zawiera orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dumas, Anna - 132931
dc.contributor.authorpl
Szotek, Marzena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dumas, Anna - 132931
dc.contributor.reviewerpl
Skorczyńska, Ewa - 132223
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:08:04Z
dc.date.available
2020-07-27T01:08:04Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-108379-117312
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214591
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the Act, the tax on inheritance and donations, reliefs and exemptions, housing allowance, case law of administrative courts, the Constitutional Court's judgment, the vendor, the purchaser
dc.subject.plpl
ustawa, podatek od spadków i darowizn, ulgi i zwolnienia, ulga mieszkaniowa, orzecznictwo sądów administracyjnych, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, zbywca, nabywca
dc.titlepl
Ulgi i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn
dc.title.alternativepl
Reliefs and exemptions in the tax on inheritance and donations
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Poznan
12
Warsaw
4
Gdynia
2
Krakow
2
Lubon
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Kościan
1
Nowe Miasteczko
1

No access

No Thumbnail Available