Perspektywy integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.

master
dc.abstract.enToday’s Europe is a community of countries and nations gathered in one organization – European Union. It brings to them numerous economic and political benefits. Only few countries decided to remain outside the EU and some of them are considered as potential candidates to membership in the EU, this applies to the countries of Western Balkans region. Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro are official candidates to membership in the EU and Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo are potential candidates.There are numerous ways to assist the Western Balkans on their way to European Union. They take part in the Stabilization and Association Process, which aim is to help them to develop democratic institutions, modernize their economies and rebuild war damages. The countries of Western Balkans receive also high financial support, which helps them to achieve the goals of the Stabilization and Association Process. Other way to help countries of this region on their way to the EU are military and civil missions. Political and economical help is given by the European Union and its Member States, which tend to stabilize and integrate this region with the EU.All Balkan countries are at different levels on their way to membership in the European Union. Croatia is very close to accession, this county is about to close the negotiations about its membership and, according to the latest news, will probably enter the European Union in July 2013. Croatia will be second country from the former Yugoslavia, which will become Member State of the EU, the first one was Slovenia. It is also the only country of this region with open membership negotiations. Other candidate countries have not started the negotiations yet because the European Commission have stated that they are not yet ready. All of the region of Western Balkans are having some internal problems. They are mainly unstable state institutions, protection of human rights, high level of crime. Issue that needs to be solved is also regional cooperation and hostility in mutual relations between the Western Balkans countries. The problem of this region is also the case of Kosovo, which is not considered as an independent state by Serbia and some of the EU’s Member States. Regional and internal issues are things that need to be solved before the serious start of integration of the Western Balkans with the European Union.pl
dc.abstract.otherDzisiejsza Europa jest wspólnotą państw i narodów zgromadzonych w jednej organizacji ponadnarodowej - Unii Europejskiej. To przynosi im wiele korzyści gospodarcze i polityczne. Tylko kilka krajów zdecydowało się pozostać poza UE, niektóre z nich są uznawane za potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, dotyczy to krajów regionu Bałkanów Zachodnich. Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Czarnogóra są oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, a Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Kosowa są uznawane za potencjalnych kandydatów.Istnieje wiele instrumentów pomocy Bałkanom Zachodnim na drodze do Unii Europejskiej. Państwa regionu biorą udział w Procesie Stabilizacji i Stowarzyszenia, którego celem jest pomoc w tworzeniu instytucji demokratycznych, modernizacji gospodarek i odbudowie ze zniszczeń wojennych. Kraje Bałkanów Zachodnich otrzymują również wysokie wsparcie finansowe, które pomaga im osiągnąć cele Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Innym sposobem pomocy krajom tego regionu w ich drodze do UE są misje wojskowe i cywilne. Pomoc polityczna i ekonomiczna jest przekazywana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, które podejmują te działania na rzecz stabilizacji i integracji regionu z UE.Wszystkie kraje Bałkanów znajdują się na różnych poziomach na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Chorwacja jest najbardziej zbliżona do akcesji, bliska jest decyzja o zamknięciu negocjacji członkowskich, a według najnowszych wiadomości, prawdopodobnie wejście do Unii Europejskiej nastąpi w lipcu 2013 roku. Chorwacja będzie drugim krajem, z byłej Jugosławii, który stanie się państwem członkowskim UE, pierwsza była Słowenia. Jest też jedynym krajem tego regionu, który do tej pory miał otwarte negocjacje akcesyjne. Inne kraje kandydujące nie rozpoczęły jeszcze negocjacji, ponieważ Komisja Europejska stwierdziła, że nie są jeszcze na nie gotowe. Wszystkie państwa regionu Bałkanów Zachodnich mają pewne problemy wewnętrzne. Są to przede wszystkim niestabilne instytucje państwowe, system ochrony praw człowieka niespełniający demokratycznych standardów, wysoki poziom przestępczości. Problemem, który należy rozwiązać jest również współpraca regionalna i wrogość w stosunkach wzajemnych między krajami Bałkanów Zachodnich. Problemem w tym regionie jest również kwestia Kosowa, które nie jest uznawane za niezależne państwo przez Serbię i niektóre państwa członkowskie UE. Regionalne i wewnętrzne problemy muszą zostać rozwiązane, zanim poważnie rozpocznie się integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWęc, Janusz - 132584 pl
dc.contributor.authorKrzeczkowska, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBojenko-Izdebska, Ewa - 127391 pl
dc.contributor.reviewerWęc, Janusz - 132584 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:00:02Z
dc.date.available2020-07-14T21:00:02Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-56604-33661pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171018
dc.subject.enWestern Balkans, European integration, European Union, the Stabilisation and Association Process, the accession of Croatia to the EUpl
dc.subject.otherBałkany Zachodnie, integracja europejska, Unia Europejska, Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia, akcesja Chorwacji do UEpl
dc.titlePerspektywy integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.pl
dc.title.alternativePerspectives for integration of the Western Balkans with the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today’s Europe is a community of countries and nations gathered in one organization – European Union. It brings to them numerous economic and political benefits. Only few countries decided to remain outside the EU and some of them are considered as potential candidates to membership in the EU, this applies to the countries of Western Balkans region. Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Montenegro are official candidates to membership in the EU and Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo are potential candidates.There are numerous ways to assist the Western Balkans on their way to European Union. They take part in the Stabilization and Association Process, which aim is to help them to develop democratic institutions, modernize their economies and rebuild war damages. The countries of Western Balkans receive also high financial support, which helps them to achieve the goals of the Stabilization and Association Process. Other way to help countries of this region on their way to the EU are military and civil missions. Political and economical help is given by the European Union and its Member States, which tend to stabilize and integrate this region with the EU.All Balkan countries are at different levels on their way to membership in the European Union. Croatia is very close to accession, this county is about to close the negotiations about its membership and, according to the latest news, will probably enter the European Union in July 2013. Croatia will be second country from the former Yugoslavia, which will become Member State of the EU, the first one was Slovenia. It is also the only country of this region with open membership negotiations. Other candidate countries have not started the negotiations yet because the European Commission have stated that they are not yet ready. All of the region of Western Balkans are having some internal problems. They are mainly unstable state institutions, protection of human rights, high level of crime. Issue that needs to be solved is also regional cooperation and hostility in mutual relations between the Western Balkans countries. The problem of this region is also the case of Kosovo, which is not considered as an independent state by Serbia and some of the EU’s Member States. Regional and internal issues are things that need to be solved before the serious start of integration of the Western Balkans with the European Union.
dc.abstract.otherpl
Dzisiejsza Europa jest wspólnotą państw i narodów zgromadzonych w jednej organizacji ponadnarodowej - Unii Europejskiej. To przynosi im wiele korzyści gospodarcze i polityczne. Tylko kilka krajów zdecydowało się pozostać poza UE, niektóre z nich są uznawane za potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE, dotyczy to krajów regionu Bałkanów Zachodnich. Chorwacja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii i Czarnogóra są oficjalnymi kandydatami do członkostwa w UE, a Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Kosowa są uznawane za potencjalnych kandydatów.Istnieje wiele instrumentów pomocy Bałkanom Zachodnim na drodze do Unii Europejskiej. Państwa regionu biorą udział w Procesie Stabilizacji i Stowarzyszenia, którego celem jest pomoc w tworzeniu instytucji demokratycznych, modernizacji gospodarek i odbudowie ze zniszczeń wojennych. Kraje Bałkanów Zachodnich otrzymują również wysokie wsparcie finansowe, które pomaga im osiągnąć cele Procesu Stabilizacji i Stowarzyszenia. Innym sposobem pomocy krajom tego regionu w ich drodze do UE są misje wojskowe i cywilne. Pomoc polityczna i ekonomiczna jest przekazywana przez Unię Europejską i jej państwa członkowskie, które podejmują te działania na rzecz stabilizacji i integracji regionu z UE.Wszystkie kraje Bałkanów znajdują się na różnych poziomach na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej. Chorwacja jest najbardziej zbliżona do akcesji, bliska jest decyzja o zamknięciu negocjacji członkowskich, a według najnowszych wiadomości, prawdopodobnie wejście do Unii Europejskiej nastąpi w lipcu 2013 roku. Chorwacja będzie drugim krajem, z byłej Jugosławii, który stanie się państwem członkowskim UE, pierwsza była Słowenia. Jest też jedynym krajem tego regionu, który do tej pory miał otwarte negocjacje akcesyjne. Inne kraje kandydujące nie rozpoczęły jeszcze negocjacji, ponieważ Komisja Europejska stwierdziła, że nie są jeszcze na nie gotowe. Wszystkie państwa regionu Bałkanów Zachodnich mają pewne problemy wewnętrzne. Są to przede wszystkim niestabilne instytucje państwowe, system ochrony praw człowieka niespełniający demokratycznych standardów, wysoki poziom przestępczości. Problemem, który należy rozwiązać jest również współpraca regionalna i wrogość w stosunkach wzajemnych między krajami Bałkanów Zachodnich. Problemem w tym regionie jest również kwestia Kosowa, które nie jest uznawane za niezależne państwo przez Serbię i niektóre państwa członkowskie UE. Regionalne i wewnętrzne problemy muszą zostać rozwiązane, zanim poważnie rozpocznie się integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Węc, Janusz - 132584
dc.contributor.authorpl
Krzeczkowska, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bojenko-Izdebska, Ewa - 127391
dc.contributor.reviewerpl
Węc, Janusz - 132584
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:00:02Z
dc.date.available
2020-07-14T21:00:02Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-56604-33661
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171018
dc.subject.enpl
Western Balkans, European integration, European Union, the Stabilisation and Association Process, the accession of Croatia to the EU
dc.subject.otherpl
Bałkany Zachodnie, integracja europejska, Unia Europejska, Proces Stabilizacji i Stowarzyszenia, akcesja Chorwacji do UE
dc.titlepl
Perspektywy integracji Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.
dc.title.alternativepl
Perspectives for integration of the Western Balkans with the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available