Synteza nowych związków wieloligandowych o działaniu hipoglikemizujacym i uwalniającym siarkowodór o właściwościach protekcyjnych na układ sercowo-naczyniowy

master
dc.abstract.enThe introduction of this work contains theoretical basis for diabetes, hydrogen sulfide and his role for organism, anti-diabetic drugs and theory of multifunctional drugs. This information is a certain minimum necessary for the understanding of ideas contained in the work. As part of these work, have been designed molecular structures for potential properties hipoglicemic and releasing hydrogen sulfide in blood. Concept involves the use of such structures as hypothetical antidiabetic drugs to prevent complications of the diabetes from the cardio-vascular system. Realizing the assumptions of this research, synthesized structures with different mechanism of release of hydrogen sulfide, and conteins differnt hipoglicemic ligands. In this work received two molecules: N-(2-{4-[(methylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl}ethyl) benzenecarbothioamide (2) and 4-[{[(4-methylphenyl)sulfonyl] carbamoyl}amino)butyl 3-(prop-2-en-yldisulfanyl)propanan. (4). In addiction obteined the molecule which is a direct substrate for the synthesis of designed compound: 3-(prop-2-en-1-yldisulfanyl)-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide (36).pl
dc.abstract.plWprowadzenie niniejszej pracy zawiera teoretyczne podstawy dotyczące cukrzycy, siarkowodoru jako nowoodkrytego mediatora, klasycznych leków przeciwcukrzycowych, a także idei leków wieloligandowych. Jako całość informacje te stanowią pewne minimum, niezbędne do zrozumienia idei zawartej w niniejszej pracy. W ramach pracy własnej zaprojektowano struktury cząsteczek, o potencjalnej aktywności hipoglikemizującej, a także uwalniającej siarkowodór we krwi. Koncepcja zakłada wykorzystanie takich cząsteczek jako hipotetycznych leków przeciwcukrzycowych obniżających stężenie cukru we krwi, a także dzięki uwalnianiu H2S zapobiegających powikłaniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Podejmując próbę realizacji założeń syntetyzowano zaprojektowane struktury o różnorodnym mechanizmie uwalniania H2S i posiadające różne ligandy hipogilkemizujące. W wyniku prowadzonych prac uzyskano i oczyszczono dwie kompletne cząsteczki: 4-(2-beznotioamidoetylo)-N-butylokarbamoilobenzenosulfonamid (2) i 3-(prop-2-en-1yldisulfanylo)propanan 4-({[(4-metylofenylo)sulfonylo]karbamoilo}amino)butylu (4), oraz jedną cząsteczkę będącą bezpośrednim substratem do syntezy zaprojektowanego związku: 3-(pro-2-en-1-yldisulfanyl)-N-(4-sulfonamidofenylo)etylopropanamid (36).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.contributor.advisorKulig, Katarzyna - 130536 pl
dc.contributor.authorPanek, Dawidpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKulig, Katarzyna - 130536 pl
dc.contributor.reviewerMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T10:57:58Z
dc.date.available2020-07-24T10:57:58Z
dc.date.submitted2012-09-26pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-69687-77631pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182838
dc.languagepolpl
dc.subject.enhydrogen sulfide, multifunctional drugs, type 2 diabetes, sulphonylureapl
dc.subject.plsiarkowodór, leki wieloligandowe, cukrzyca typu 2., sulfonylomocznikpl
dc.titleSynteza nowych związków wieloligandowych o działaniu hipoglikemizujacym i uwalniającym siarkowodór o właściwościach protekcyjnych na układ sercowo-naczyniowypl
dc.title.alternativeThe synthesis of new multiple ligands with hypoglycaemic activity releasing hydrogen sulphide and the protectionist properties on the cardio-vascular system.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The introduction of this work contains theoretical basis for diabetes, hydrogen sulfide and his role for organism, anti-diabetic drugs and theory of multifunctional drugs. This information is a certain minimum necessary for the understanding of ideas contained in the work. As part of these work, have been designed molecular structures for potential properties hipoglicemic and releasing hydrogen sulfide in blood. Concept involves the use of such structures as hypothetical antidiabetic drugs to prevent complications of the diabetes from the cardio-vascular system. Realizing the assumptions of this research, synthesized structures with different mechanism of release of hydrogen sulfide, and conteins differnt hipoglicemic ligands. In this work received two molecules: N-(2-{4-[(methylcarbamoyl)sulfamoyl]phenyl}ethyl) benzenecarbothioamide (2) and 4-[{[(4-methylphenyl)sulfonyl] carbamoyl}amino)butyl 3-(prop-2-en-yldisulfanyl)propanan. (4). In addiction obteined the molecule which is a direct substrate for the synthesis of designed compound: 3-(prop-2-en-1-yldisulfanyl)-N-[2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]propanamide (36).
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie niniejszej pracy zawiera teoretyczne podstawy dotyczące cukrzycy, siarkowodoru jako nowoodkrytego mediatora, klasycznych leków przeciwcukrzycowych, a także idei leków wieloligandowych. Jako całość informacje te stanowią pewne minimum, niezbędne do zrozumienia idei zawartej w niniejszej pracy. W ramach pracy własnej zaprojektowano struktury cząsteczek, o potencjalnej aktywności hipoglikemizującej, a także uwalniającej siarkowodór we krwi. Koncepcja zakłada wykorzystanie takich cząsteczek jako hipotetycznych leków przeciwcukrzycowych obniżających stężenie cukru we krwi, a także dzięki uwalnianiu H2S zapobiegających powikłaniom ze strony układu sercowo-naczyniowego. Podejmując próbę realizacji założeń syntetyzowano zaprojektowane struktury o różnorodnym mechanizmie uwalniania H2S i posiadające różne ligandy hipogilkemizujące. W wyniku prowadzonych prac uzyskano i oczyszczono dwie kompletne cząsteczki: 4-(2-beznotioamidoetylo)-N-butylokarbamoilobenzenosulfonamid (2) i 3-(prop-2-en-1yldisulfanylo)propanan 4-({[(4-metylofenylo)sulfonylo]karbamoilo}amino)butylu (4), oraz jedną cząsteczkę będącą bezpośrednim substratem do syntezy zaprojektowanego związku: 3-(pro-2-en-1-yldisulfanyl)-N-(4-sulfonamidofenylo)etylopropanamid (36).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.contributor.advisorpl
Kulig, Katarzyna - 130536
dc.contributor.authorpl
Panek, Dawid
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Katarzyna - 130536
dc.contributor.reviewerpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.date.accessioned
2020-07-24T10:57:58Z
dc.date.available
2020-07-24T10:57:58Z
dc.date.submittedpl
2012-09-26
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-69687-77631
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/182838
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hydrogen sulfide, multifunctional drugs, type 2 diabetes, sulphonylurea
dc.subject.plpl
siarkowodór, leki wieloligandowe, cukrzyca typu 2., sulfonylomocznik
dc.titlepl
Synteza nowych związków wieloligandowych o działaniu hipoglikemizujacym i uwalniającym siarkowodór o właściwościach protekcyjnych na układ sercowo-naczyniowy
dc.title.alternativepl
The synthesis of new multiple ligands with hypoglycaemic activity releasing hydrogen sulphide and the protectionist properties on the cardio-vascular system.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available