Wulgaryzmy w języku młodych dorosłych Szwedów

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this Bachelor’s thesis was to examine the attitude of young adult Swedish language speakers towards vulgarisms, as well as how often and in what situations young adult Swedes use phrases considered vulgar. The subject of research was also to check what type of vulgarisms and which words or phrases are currently perceived as the most indecent. The above issues were confronted with previously conducted research in this field.This work consists of three parts. The first part is the theoretical background of vulgarisms. The second is the description of the material and the testing method. The third part is the analysis of the collected material. In order to accurately investigate the phenomenon, a survey was conducted among young native Swedish speakers. The quantitative analysis showed that the attitude of Swedish language users towards vulgarisms has changed radically in comparison to the research conducted previously by Swedish linguists: the vast majority do not express dislike of vulgarisms and very often use it in everyday communication. The analysis of the respondents’ answers has also shown that the most indecent vulgarisms in contemporary Swedish are insults and that vulgarisms associated with religion and excretion, which in the previous studies were judged as very indecent, have lost their vulgar character.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej było zbadanie stosunku młodych dorosłych użytkowników języka szwedzkiego do wulgaryzmów oraz tego, jak często i w jakich sytuacjach młodzi dorośli Szwedzi używają wyrażeń uważanych za wulgarne. Przedmiotem badań było również sprawdzenie, jakiego typu wulgaryzmy oraz które wyrazy bądź zwroty są współcześnie postrzegane jako najbardziej nieprzyzwoite. Powyższe zagadnienia zostały skonfrontowane z wcześniej przeprowadzonymi na tym polu badaniami.Praca składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest tło teoretyczne wulgaryzmów. Drugą jest opis materiału i metody badań. Trzecią część stanowi analiza zgromadzonego materiału. W celu dokładnego zbadania zjawiska przeprowadzono ankietę wśród młodych rodzimych użytkowników języka szwedzkiego. Analiza ilościowa wykazała, iż stosunek użytkowników języka szwedzkiego do wulgaryzmów diametralnie się zmienił w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi wcześniej przez szwedzkich językoznawców: zdecydowana większość nie wyraża niechęci do wulgaryzmów oraz bardzo często używa ich w codziennej komunikacji. Analiza odpowiedzi respondentów wykazała również, że najbardziej nieprzyzwoitymi wulgaryzmami we współczesnym języku szwedzkim są wyzwiska oraz że wulgaryzmy związane z religią i wydalaniem, które w dotychczasowych badaniach oceniane były jako bardzo nieprzyzwoite, straciły swoje wulgarne nacechowanie.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKowal, Iwona - 129248 pl
dc.contributor.authorSkóra, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerKowal, Iwona - 129248 pl
dc.contributor.reviewerJazowy-Jarmuł, Monika - 128509 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:38:31Z
dc.date.available2020-07-28T01:38:31Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia szwedzkapl
dc.identifier.apddiploma-134424-225559pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236633
dc.languagepolpl
dc.subject.envulgarisms, vernacular language, swearing, young adults, sociolinguisticspl
dc.subject.plwulgaryzmy, język potoczny, przeklinanie, młodzi dorośli, socjolingwistykapl
dc.titleWulgaryzmy w języku młodych dorosłych Szwedówpl
dc.title.alternativeVulgarisms in the language of young adult Swedespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Bachelor’s thesis was to examine the attitude of young adult Swedish language speakers towards vulgarisms, as well as how often and in what situations young adult Swedes use phrases considered vulgar. The subject of research was also to check what type of vulgarisms and which words or phrases are currently perceived as the most indecent. The above issues were confronted with previously conducted research in this field.This work consists of three parts. The first part is the theoretical background of vulgarisms. The second is the description of the material and the testing method. The third part is the analysis of the collected material. In order to accurately investigate the phenomenon, a survey was conducted among young native Swedish speakers. The quantitative analysis showed that the attitude of Swedish language users towards vulgarisms has changed radically in comparison to the research conducted previously by Swedish linguists: the vast majority do not express dislike of vulgarisms and very often use it in everyday communication. The analysis of the respondents’ answers has also shown that the most indecent vulgarisms in contemporary Swedish are insults and that vulgarisms associated with religion and excretion, which in the previous studies were judged as very indecent, have lost their vulgar character.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej było zbadanie stosunku młodych dorosłych użytkowników języka szwedzkiego do wulgaryzmów oraz tego, jak często i w jakich sytuacjach młodzi dorośli Szwedzi używają wyrażeń uważanych za wulgarne. Przedmiotem badań było również sprawdzenie, jakiego typu wulgaryzmy oraz które wyrazy bądź zwroty są współcześnie postrzegane jako najbardziej nieprzyzwoite. Powyższe zagadnienia zostały skonfrontowane z wcześniej przeprowadzonymi na tym polu badaniami.Praca składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest tło teoretyczne wulgaryzmów. Drugą jest opis materiału i metody badań. Trzecią część stanowi analiza zgromadzonego materiału. W celu dokładnego zbadania zjawiska przeprowadzono ankietę wśród młodych rodzimych użytkowników języka szwedzkiego. Analiza ilościowa wykazała, iż stosunek użytkowników języka szwedzkiego do wulgaryzmów diametralnie się zmienił w porównaniu z badaniami przeprowadzonymi wcześniej przez szwedzkich językoznawców: zdecydowana większość nie wyraża niechęci do wulgaryzmów oraz bardzo często używa ich w codziennej komunikacji. Analiza odpowiedzi respondentów wykazała również, że najbardziej nieprzyzwoitymi wulgaryzmami we współczesnym języku szwedzkim są wyzwiska oraz że wulgaryzmy związane z religią i wydalaniem, które w dotychczasowych badaniach oceniane były jako bardzo nieprzyzwoite, straciły swoje wulgarne nacechowanie.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.contributor.authorpl
Skóra, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Kowal, Iwona - 129248
dc.contributor.reviewerpl
Jazowy-Jarmuł, Monika - 128509
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:38:31Z
dc.date.available
2020-07-28T01:38:31Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia szwedzka
dc.identifier.apdpl
diploma-134424-225559
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236633
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vulgarisms, vernacular language, swearing, young adults, sociolinguistics
dc.subject.plpl
wulgaryzmy, język potoczny, przeklinanie, młodzi dorośli, socjolingwistyka
dc.titlepl
Wulgaryzmy w języku młodych dorosłych Szwedów
dc.title.alternativepl
Vulgarisms in the language of young adult Swedes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
37
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Krakow
5
Gdansk
4
Imielin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Grudziądz
1
Gällivare
1
Lublin
1
Madrid
1

No access

No Thumbnail Available