Strategia rozwoju grupy kapitałowej na przykładzie Comarch SA

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this Bachelor Thesis is to investigate and present a strategy of the development of Polish capital group, Comarch SA. The whole composition consists of three parts. The first two chapters include a theoretical part, while the third part concerns the investigate. The first chapter presents the strategy as a factor shaping the organizational structure of the business entity. The second chapter describes the capital group as a type of structure of business activity. In the third chapter an analysis was made which evaluated the shaping concept of the development of capital group Comarch SA on the basis of own research. The study was conducted on the basis of such research methods as a monographic method, an analysis of documents and an interview with HR Business Partner at Comarch company. The Bachelor Thesis was based on the analysis of literature, Internet sources, internal documentation and company website.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie i przedstawienie strategii rozwoju polskiej grupy kapitałowej Comarch SA. Całość pracy składa się z trzech części. Dwa pierwsze rozdziały obejmują część teoretyczną, natomiast część trzecia dotyczy przeprowadzonych badań. Rozdział pierwszy przedstawia strategię jako czynnik kształtowania struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Rozdział drugi opisuje grupę kapitałową jako typ struktury działalności gospodarczej. W rozdziale trzecim dokonano analizy i oceny kształtowania koncepcji rozwojowej grupy kapitałowej Comarch SA w oparciu o badania własne. Badania przeprowadzono na podstawie takich metod badawczych jak metoda monograficzna, analiza dokumentów oraz wywiad z HR Business Partner w firmie Comarch. Praca powstała w oparciu o analizę literatury, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną oraz stronę internetową firmy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.contributor.authorSawa, Sylwiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerLipińska, Aneta - 199918 pl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T23:49:45Z
dc.date.available2020-07-26T23:49:45Z
dc.date.submitted2016-07-01pl
dc.fieldofstudyzarządzanie międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-107062-165506pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213367
dc.languagepolpl
dc.subject.enStrategy, capital group, company development.pl
dc.subject.plStrategia, grupa kapitałowa, rozwój przedsiębiorstwa.pl
dc.titleStrategia rozwoju grupy kapitałowej na przykładzie Comarch SApl
dc.title.alternativeThe strategy of the development of capital group of the example of Comarch SApl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this Bachelor Thesis is to investigate and present a strategy of the development of Polish capital group, Comarch SA. The whole composition consists of three parts. The first two chapters include a theoretical part, while the third part concerns the investigate. The first chapter presents the strategy as a factor shaping the organizational structure of the business entity. The second chapter describes the capital group as a type of structure of business activity. In the third chapter an analysis was made which evaluated the shaping concept of the development of capital group Comarch SA on the basis of own research. The study was conducted on the basis of such research methods as a monographic method, an analysis of documents and an interview with HR Business Partner at Comarch company. The Bachelor Thesis was based on the analysis of literature, Internet sources, internal documentation and company website.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie i przedstawienie strategii rozwoju polskiej grupy kapitałowej Comarch SA. Całość pracy składa się z trzech części. Dwa pierwsze rozdziały obejmują część teoretyczną, natomiast część trzecia dotyczy przeprowadzonych badań. Rozdział pierwszy przedstawia strategię jako czynnik kształtowania struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego. Rozdział drugi opisuje grupę kapitałową jako typ struktury działalności gospodarczej. W rozdziale trzecim dokonano analizy i oceny kształtowania koncepcji rozwojowej grupy kapitałowej Comarch SA w oparciu o badania własne. Badania przeprowadzono na podstawie takich metod badawczych jak metoda monograficzna, analiza dokumentów oraz wywiad z HR Business Partner w firmie Comarch. Praca powstała w oparciu o analizę literatury, źródła internetowe, dokumentację wewnętrzną oraz stronę internetową firmy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.contributor.authorpl
Sawa, Sylwia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Lipińska, Aneta - 199918
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2020-07-26T23:49:45Z
dc.date.available
2020-07-26T23:49:45Z
dc.date.submittedpl
2016-07-01
dc.fieldofstudypl
zarządzanie międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-107062-165506
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/213367
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Strategy, capital group, company development.
dc.subject.plpl
Strategia, grupa kapitałowa, rozwój przedsiębiorstwa.
dc.titlepl
Strategia rozwoju grupy kapitałowej na przykładzie Comarch SA
dc.title.alternativepl
The strategy of the development of capital group of the example of Comarch SA
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Krakow
4
Grójec
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bobrowniki Male
1
Krapkowice
1
Lublin
1
Międzyrzec Podlaski
1

No access

No Thumbnail Available