Relacja pomiędzy oceną funkcjonowania systemów zdrowotnych, a wydatkami na ochronę zdrowia i stanem zdrowia populacji w krajach Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to show the relationship between the results of Euro Health Consumer Index and health care expenditure and the health indicators.It is composed of five chapters. In the first one a brief description of health systems within the European Union is presented. The second chapter includes subject matter of scale and dynamics of health expenditure (total expenditure on health as a percentage of gross domestic product, per capita total expenditure on health (PPP int. $) and private expenditure on health as a percentage of total expenditure on health). The third one contains the construction of Euro Health Consumer Index and its results in the years 2006 to 2009. In the fourth section, the health status of the European society is shown by: life expectancy at birth, healthy life expectancy at birth, infant mortality rate (per 1000 live births) and standardized rate of deaths due to all causes (per 100 thousand people). The fifth chapter describes the correlation between the total points scored in EHCI and health care expenditure as well as health indicators. The findings demonstrate that the countries with high score in EHCI spend more on health care than the rest and they have better health status than worse ranked countries in Euro Health Consumer Index.pl
dc.abstract.otherCelem niniejszej pracy jest uchwycenie relacji występującej między wielkością wydatków na ochronę zdrowia i kondycją zdrowotną społeczeństw Unii Europejskiej a pozycją danego systemu zdrowotnego w rankingu Euro Health Consumer Index. Z uwagi na ten fakt została dokonana analiza związku korelacyjnego występującego pomiędzy wymienionymi parametrami. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono krótkie charakterystyki zasad funkcjonowania systemów zdrowotnych poszczególnych państw Unii Europejskiej. Drugi rozdział obejmuje tematykę wielkości i dynamiki wybranych rodzajów wydatków na ochronę zdrowia (udział wydatków całkowitych na ochronę zdrowia w PKB (%), poziom wydatków całkowitych per capita w USD PPP, udział wydatków prywatnych na ochronę zdrowia w wydatkach całkowitych). Trzeci natomiast poświęcony jest konstrukcji Euro Health Consumer Index oraz ocenom funkcjonowania systemów w latach 2006 - 2009. W części czwartej, za pomocą czterech wskaźników zdrowotnych (przeciętna oczekiwana długość życia w momencie urodzenia, przewidywana liczba lat życia w zdrowiu, współczynnik umieralności niemowląt (na 1000 żywych urodzeń), standaryzowany współczynnik zgonów z powodu wszystkich przyczyn na 100 tys. osób), dokonano oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństw państw członkowskich. Przedmiotem piątego rozdziału jest ukazanie związku jaki występuje pomiędzy sumą zdobytych punktów w EHCI a wydatkami na ochronę zdrowia oraz stanem zdrowia obywateli krajów Unii Europejskiej. Wyniki wykazały, iż państwa, które uzyskały wysoką liczbę punktów w rankingu EHCI, przeznaczają znacznie więcej środków pieniężnych na ochronę zdrowia niż pozostałe, ponadto ich obywatele cieszą się często lepszym zdrowiem niż mieszkańcy państw z niskimi wynikami oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKocot, Ewa - 130194 pl
dc.contributor.authorKlaja, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerPająk, Andrzej - 133069 pl
dc.contributor.reviewerKocot, Ewa - 130194 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:37:21Z
dc.date.available2020-07-14T21:37:21Z
dc.date.submitted2011-07-12pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-57216-63735pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171610
dc.subject.enhealth care system, health expenditure, Euro Health Consumer Index, health indicators, European Union;pl
dc.subject.othersystem opieki zdrowotnej, wydatki na ochronę zdrowia, Euro Health Consumer Index, wskaźniki zdrowotne, Unia Europejska;pl
dc.titleRelacja pomiędzy oceną funkcjonowania systemów zdrowotnych, a wydatkami na ochronę zdrowia i stanem zdrowia populacji w krajach Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeThe relation between the evaluation of health care systems versus health expenditure and population's health status in the European Unionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to show the relationship between the results of Euro Health Consumer Index and health care expenditure and the health indicators.It is composed of five chapters. In the first one a brief description of health systems within the European Union is presented. The second chapter includes subject matter of scale and dynamics of health expenditure (total expenditure on health as a percentage of gross domestic product, per capita total expenditure on health (PPP int. $) and private expenditure on health as a percentage of total expenditure on health). The third one contains the construction of Euro Health Consumer Index and its results in the years 2006 to 2009. In the fourth section, the health status of the European society is shown by: life expectancy at birth, healthy life expectancy at birth, infant mortality rate (per 1000 live births) and standardized rate of deaths due to all causes (per 100 thousand people). The fifth chapter describes the correlation between the total points scored in EHCI and health care expenditure as well as health indicators. The findings demonstrate that the countries with high score in EHCI spend more on health care than the rest and they have better health status than worse ranked countries in Euro Health Consumer Index.
dc.abstract.otherpl
Celem niniejszej pracy jest uchwycenie relacji występującej między wielkością wydatków na ochronę zdrowia i kondycją zdrowotną społeczeństw Unii Europejskiej a pozycją danego systemu zdrowotnego w rankingu Euro Health Consumer Index. Z uwagi na ten fakt została dokonana analiza związku korelacyjnego występującego pomiędzy wymienionymi parametrami. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym przedstawiono krótkie charakterystyki zasad funkcjonowania systemów zdrowotnych poszczególnych państw Unii Europejskiej. Drugi rozdział obejmuje tematykę wielkości i dynamiki wybranych rodzajów wydatków na ochronę zdrowia (udział wydatków całkowitych na ochronę zdrowia w PKB (%), poziom wydatków całkowitych per capita w USD PPP, udział wydatków prywatnych na ochronę zdrowia w wydatkach całkowitych). Trzeci natomiast poświęcony jest konstrukcji Euro Health Consumer Index oraz ocenom funkcjonowania systemów w latach 2006 - 2009. W części czwartej, za pomocą czterech wskaźników zdrowotnych (przeciętna oczekiwana długość życia w momencie urodzenia, przewidywana liczba lat życia w zdrowiu, współczynnik umieralności niemowląt (na 1000 żywych urodzeń), standaryzowany współczynnik zgonów z powodu wszystkich przyczyn na 100 tys. osób), dokonano oceny sytuacji zdrowotnej społeczeństw państw członkowskich. Przedmiotem piątego rozdziału jest ukazanie związku jaki występuje pomiędzy sumą zdobytych punktów w EHCI a wydatkami na ochronę zdrowia oraz stanem zdrowia obywateli krajów Unii Europejskiej. Wyniki wykazały, iż państwa, które uzyskały wysoką liczbę punktów w rankingu EHCI, przeznaczają znacznie więcej środków pieniężnych na ochronę zdrowia niż pozostałe, ponadto ich obywatele cieszą się często lepszym zdrowiem niż mieszkańcy państw z niskimi wynikami oceny funkcjonowania systemów zdrowotnych.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kocot, Ewa - 130194
dc.contributor.authorpl
Klaja, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Pająk, Andrzej - 133069
dc.contributor.reviewerpl
Kocot, Ewa - 130194
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:37:21Z
dc.date.available
2020-07-14T21:37:21Z
dc.date.submittedpl
2011-07-12
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-57216-63735
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171610
dc.subject.enpl
health care system, health expenditure, Euro Health Consumer Index, health indicators, European Union;
dc.subject.otherpl
system opieki zdrowotnej, wydatki na ochronę zdrowia, Euro Health Consumer Index, wskaźniki zdrowotne, Unia Europejska;
dc.titlepl
Relacja pomiędzy oceną funkcjonowania systemów zdrowotnych, a wydatkami na ochronę zdrowia i stanem zdrowia populacji w krajach Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
The relation between the evaluation of health care systems versus health expenditure and population's health status in the European Union
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Dublin
2
Wroclaw
2
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available