Lexikalische Kollokationen in „Lingua Tertii Imperii“ anhand des Buches LTI - Notizbuch eines Philologen von Viktor Klemperer

licenciate
dc.abstract.enThe thesis is devoted to lexical collocations in "Lingua Tertii Imperii", the language of the Third Reich. The language material was taken from the book by Victor Klemperer, "LTI - Notizbuch eines Philologen" . The research method was developed on the basis of the monograph "Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation,, by Marek Gładysz (1999) and , Sprache im Faschismus'' By Konrad Ehlich (1989). The first chapter presents the definition of collocation, the second chapter the classification of collocations and their structure. The third chapter is devoted to the characteristics of the language of the "Third Reich" in the book "LTI - Notizbuch eines Philologen". Here, the reasons for writing the book as well as the life and work of Victor Klemperer are also characterized in more detail. The practical part of the work is devoted to the analysis of lexical collocations. The characteristic features of LTI were discussed, followed by collocations of the military language, racial ideology, and religious metaphor. The fifth chapter discusses the language of the far-right AfD politicians who use the National Socialist rhetoric of the "Third Reich" and the typical words of LTI.pl
dc.abstract.otherDie vorliegende Diplomarbeit ist den lexikalischen Kollokationen in „Lingua Tertii Imperii“, der Sprache des Dritten Reiches, gewidmet. Das sprachliche Material wurde aus dem Buch ,,LTI - Notizbuch eines Philologen‘‘ von Victor Klemperer exzepriert. Die Untersuchungsmethode wurde auf der Grundlage u.a. der Monographie ,,Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation’’ von Marek Gładysz (1999) und ,,Sprache im Faschismus’’ von Konrad Ehlich (1989) ausgearbeitet. Im ersten Kapitel wird die Definition des Begriffs Kollokation dargestellt, im zweiten die Klassifikation von Kollokationen und ihre Struktur analysiert. Das dritte Kapitel betrifft die Charakteristik der Sprache des „Dritten Reiches“ im Buch ,,LTI - Notizbuch eines Philologen“. Hier werden auch die Gründe für das Schreiben des Buches und das Leben und Werk von Victor Klemperer näher charakterisiert. Der praktische Teil der Arbeit ist der Analyse der lexikalischen Kollokationen gewidmet. Es werden die für die LTI charakteristischen Attribuierungen, dann die Kollokationen der Militärsprache, der Rassenideologie und der Metaphorik des Religiösen thematisiert. Im fünften Kapitel beschäftige ich mich mit der Sprache der rechtsextremen Parteipolitiker der AfD, die die nationalsozialistische Rhetorik des “Dritten Reiches“ und die typischen LTI-Wörter verwenden.pl
dc.abstract.plPraca dyplomowa poświęcona jest leksykalnym kolokacjom w "Lingua Tertii Imperii", języku III Rzeszy. Materiał językowy został zaczerpnięty z książki Victora Klemperera ,,LTI - Notizbuch eines Philologen‘‘". Metoda badawcza została opracowana na podstawie monografii ",,Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation’’" Marka Gładysza (1999) oraz ,,Sprache im Faschismus’’ " Konrada Ehlicha (1989). W pierwszym rozdziale przedstawiono definicję kolokacji, w drugim klasyfikację kolokacji i ich strukturę. Trzeci rozdział poświęcony jest charakterystyce języka "Trzeciej Rzeszy" w książce "LTI - Notizbuch eines Philologen". Tutaj bardziej szczegółowo scharakteryzowano również powody napisania książki oraz życie i pracę Victora Klemperera. Część praktyczna pracy poświęcona jest analizie kolokacji leksykalnych. Omówiono charakterystyczne cechy LTI, a następnie kolokacje języka wojskowego, ideologii rasowej i metafory religijnej. W piątym rozdziale omówiono język skrajnie prawicowych polityków AfD, którzy posługują się narodowosocjalistyczną retoryką "Trzeciej Rzeszy" i typowymi słowami LTI.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRadzik, Annapl
dc.contributor.authorPiotrowicz, Jakubpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerRadzik, Annapl
dc.contributor.reviewerJanicka, Joanna - 128456 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:39:46Z
dc.date.available2020-07-28T01:39:46Z
dc.date.submitted2019-09-12pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-134444-211394pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236652
dc.languagegerpl
dc.subject.enLTI, Lingua Tertii Imperii, NS language, collocation, lexical collocations, nationalist rhetoric, Afd.pl
dc.subject.otherLTI, Lingua Tertii Imperii, NS-Sprache,Kollokation, Lexikalische Kollokationen, die nationalistische Rhetorik, Afd.pl
dc.subject.plLTI, Lingua Tertii Imperii, język NS, kolokacja, kolokacje leksykalne, retoryka nacjonalistyczna, Afd.pl
dc.titleLexikalische Kollokationen in „Lingua Tertii Imperii“ anhand des Buches LTI - Notizbuch eines Philologen von Viktor Klempererpl
dc.title.alternativeKolokacje leksykalne w "Lingua Tertii Imperii" na podstawie książki LTI - NotizbucheinesPhilologen Viktora Klemperera.pl
dc.title.alternativeLexical collocations in "Lingua Tertii Imperii" based on the book LTI - Notizbuch eines Philologen by Viktor Klemperer.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis is devoted to lexical collocations in "Lingua Tertii Imperii", the language of the Third Reich. The language material was taken from the book by Victor Klemperer, "LTI - Notizbuch eines Philologen" . The research method was developed on the basis of the monograph "Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation,, by Marek Gładysz (1999) and , Sprache im Faschismus'' By Konrad Ehlich (1989). The first chapter presents the definition of collocation, the second chapter the classification of collocations and their structure. The third chapter is devoted to the characteristics of the language of the "Third Reich" in the book "LTI - Notizbuch eines Philologen". Here, the reasons for writing the book as well as the life and work of Victor Klemperer are also characterized in more detail. The practical part of the work is devoted to the analysis of lexical collocations. The characteristic features of LTI were discussed, followed by collocations of the military language, racial ideology, and religious metaphor. The fifth chapter discusses the language of the far-right AfD politicians who use the National Socialist rhetoric of the "Third Reich" and the typical words of LTI.
dc.abstract.otherpl
Die vorliegende Diplomarbeit ist den lexikalischen Kollokationen in „Lingua Tertii Imperii“, der Sprache des Dritten Reiches, gewidmet. Das sprachliche Material wurde aus dem Buch ,,LTI - Notizbuch eines Philologen‘‘ von Victor Klemperer exzepriert. Die Untersuchungsmethode wurde auf der Grundlage u.a. der Monographie ,,Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation’’ von Marek Gładysz (1999) und ,,Sprache im Faschismus’’ von Konrad Ehlich (1989) ausgearbeitet. Im ersten Kapitel wird die Definition des Begriffs Kollokation dargestellt, im zweiten die Klassifikation von Kollokationen und ihre Struktur analysiert. Das dritte Kapitel betrifft die Charakteristik der Sprache des „Dritten Reiches“ im Buch ,,LTI - Notizbuch eines Philologen“. Hier werden auch die Gründe für das Schreiben des Buches und das Leben und Werk von Victor Klemperer näher charakterisiert. Der praktische Teil der Arbeit ist der Analyse der lexikalischen Kollokationen gewidmet. Es werden die für die LTI charakteristischen Attribuierungen, dann die Kollokationen der Militärsprache, der Rassenideologie und der Metaphorik des Religiösen thematisiert. Im fünften Kapitel beschäftige ich mich mit der Sprache der rechtsextremen Parteipolitiker der AfD, die die nationalsozialistische Rhetorik des “Dritten Reiches“ und die typischen LTI-Wörter verwenden.
dc.abstract.plpl
Praca dyplomowa poświęcona jest leksykalnym kolokacjom w "Lingua Tertii Imperii", języku III Rzeszy. Materiał językowy został zaczerpnięty z książki Victora Klemperera ,,LTI - Notizbuch eines Philologen‘‘". Metoda badawcza została opracowana na podstawie monografii ",,Lexikalische Kollokationen in deutsch-polnischer Konfrontation’’" Marka Gładysza (1999) oraz ,,Sprache im Faschismus’’ " Konrada Ehlicha (1989). W pierwszym rozdziale przedstawiono definicję kolokacji, w drugim klasyfikację kolokacji i ich strukturę. Trzeci rozdział poświęcony jest charakterystyce języka "Trzeciej Rzeszy" w książce "LTI - Notizbuch eines Philologen". Tutaj bardziej szczegółowo scharakteryzowano również powody napisania książki oraz życie i pracę Victora Klemperera. Część praktyczna pracy poświęcona jest analizie kolokacji leksykalnych. Omówiono charakterystyczne cechy LTI, a następnie kolokacje języka wojskowego, ideologii rasowej i metafory religijnej. W piątym rozdziale omówiono język skrajnie prawicowych polityków AfD, którzy posługują się narodowosocjalistyczną retoryką "Trzeciej Rzeszy" i typowymi słowami LTI.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Radzik, Anna
dc.contributor.authorpl
Piotrowicz, Jakub
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Radzik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Janicka, Joanna - 128456
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:39:46Z
dc.date.available
2020-07-28T01:39:46Z
dc.date.submittedpl
2019-09-12
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-134444-211394
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236652
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
LTI, Lingua Tertii Imperii, NS language, collocation, lexical collocations, nationalist rhetoric, Afd.
dc.subject.otherpl
LTI, Lingua Tertii Imperii, NS-Sprache,Kollokation, Lexikalische Kollokationen, die nationalistische Rhetorik, Afd.
dc.subject.plpl
LTI, Lingua Tertii Imperii, język NS, kolokacja, kolokacje leksykalne, retoryka nacjonalistyczna, Afd.
dc.titlepl
Lexikalische Kollokationen in „Lingua Tertii Imperii“ anhand des Buches LTI - Notizbuch eines Philologen von Viktor Klemperer
dc.title.alternativepl
Kolokacje leksykalne w "Lingua Tertii Imperii" na podstawie książki LTI - NotizbucheinesPhilologen Viktora Klemperera.
dc.title.alternativepl
Lexical collocations in "Lingua Tertii Imperii" based on the book LTI - Notizbuch eines Philologen by Viktor Klemperer.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Katowice
4
Tübingen
2
Wroclaw
2
Bochnia
1
Darłowo
1
Dublin
1
Dzialoszyn
1
Kaltenkirchen
1
Krakow
1
Odolena Voda
1

No access

No Thumbnail Available