Job crafting w kontekście symptomów wypalenia zawodowego oraz cech temperamentu i charakteru wśród pracowników polskich i ukraińskich.

master
dc.abstract.enJob crafting is a form of workplace proactive behavior, wherein individuals incorporate self-initiated changes aimed at adjusting their job to the individual abilities, needs and preferences. Representatives of various professions and cultures apply such activity, especially when there is an imbalance between job demands and resources. As job crafting has positive effects such as increasing work engagement and job satisfaction, and decreasing symptoms of burnout, this proactive behavior constitutes a promising method of combating burnout and maintaining employee well-being. Given the rising incidence of burnout around the world, it was decided to explore the individual factors that may facilitate job crafting. The purpose of this study was to determine the relationship between job crafting and occupational burnout among Polish and Ukrainian workers. In addition, the goal was also to identify individual factors, which may influence burnout symptoms and job crafting forms of behaviors, and to clarify whether variations between groups can be attributable cultural differences. Polish sample consisted of 60 and Ukrainian sample of 56 currently employed participants working in different occupational sectors. For research purposes the author utilized Polish versions of the Job Crafting Scale (JCS), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) and the revised version of Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI-R-56) for the Polish group and translated versions of these tools for the Ukrainian group. The conducted statistical analyzes showed significant relationships between job crafting behaviors, symptoms of occupational burnout and traits of temperament and character. Various forms of job crafting have also been revealed to predict lower symptoms of burnout. The results obtained in the two groups were explored in the context of cultural differencespl
dc.abstract.plJob crafting albo przekształcenie pracy jest formą proaktywnego zachowanie w pracy, w którym osoby samodzielnie podejmują działania nakierowane na dopasowanie pracy do indywidualnych możliwości, potrzeb i preferencji. Przedstawiciele różnych zawodów i kultur wykazują taką aktywność, zwłaszcza kiedy pojawia się dysproporcja między wymaganiami zawodowymi a posiadanymi zasobami. Z racji tego, że przekształcenie pracy charakteryzuje się pozytywnymi skutkami takimi jak, podwyższenie zaangażowania w pracę i satysfakcji zawodowej oraz zmniejszenie symptomów wypalenia, takie proaktywne zachowanie stanowi obiecującą metodę zwalczania wypalenia zawodowego i pootrzymywanie dobrego samopoczucia pracowników. Biorąc pod uwagę drastyczny wzrost wypalenia zawodowego w całym świecie, podjęto decyzję eksplorować czynniki, które mogą sprzyjać kształtowaniu pracy. Celem niniejszych badań było określenie relacji między przekształcaniem pracy a wypaleniem zawodowym wśród pracowników polskich i ukraińskich oraz czynników indywidualnych mających wpływ na proces wypalenia zawodowego oraz przekształcania pracy. Polska grupa badawcza składała się z 60 oraz grupę ukraińska liczyła 56 aktualnie zatrudnionych pracowników, którzy pracują w różnych branżach zawodowych. Do wykonania badań zastosowano polskie wersje Job Crafting Scale (JCS), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) oraz zrewidowaną wersję Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru R.C. Cloningera (TCI-R-56) dla grupy polskiej oraz przetłumaczone wersje dla grupy ukraińskiej. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały istotne zależności między formami przekształcenia pracy, symptomami wypalenia zawodowego a cechami temperamentu i charakteru. Dowiedziono także, że przekształcenia pracy przewiduje symptomy wypalenia. Wyniki uzyskane w dwóch grupach zostały eksplorowane w kontekście różnic kulturowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.authorHaviadova, Yuliiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGolonka, Krystyna - 128099 pl
dc.contributor.reviewerStasiuk, Katarzynapl
dc.date.accessioned2022-10-31T22:41:05Z
dc.date.available2022-10-31T22:41:05Z
dc.date.submitted2022-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-157688-243153pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303068
dc.languageengpl
dc.subject.enJob crafting, occupational burnout, temperament, character, cultural differencespl
dc.subject.plPrzekształcenie pracy, wypalenie zawodowe, temperament, charakter, różnice kulturowepl
dc.titleJob crafting w kontekście symptomów wypalenia zawodowego oraz cech temperamentu i charakteru wśród pracowników polskich i ukraińskich.pl
dc.title.alternativeJob crafting in the context of temperament and character traits and symptoms of occupational burnout among Polish and Ukrainian employees.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Job crafting is a form of workplace proactive behavior, wherein individuals incorporate self-initiated changes aimed at adjusting their job to the individual abilities, needs and preferences. Representatives of various professions and cultures apply such activity, especially when there is an imbalance between job demands and resources. As job crafting has positive effects such as increasing work engagement and job satisfaction, and decreasing symptoms of burnout, this proactive behavior constitutes a promising method of combating burnout and maintaining employee well-being. Given the rising incidence of burnout around the world, it was decided to explore the individual factors that may facilitate job crafting. The purpose of this study was to determine the relationship between job crafting and occupational burnout among Polish and Ukrainian workers. In addition, the goal was also to identify individual factors, which may influence burnout symptoms and job crafting forms of behaviors, and to clarify whether variations between groups can be attributable cultural differences. Polish sample consisted of 60 and Ukrainian sample of 56 currently employed participants working in different occupational sectors. For research purposes the author utilized Polish versions of the Job Crafting Scale (JCS), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) and the revised version of Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI-R-56) for the Polish group and translated versions of these tools for the Ukrainian group. The conducted statistical analyzes showed significant relationships between job crafting behaviors, symptoms of occupational burnout and traits of temperament and character. Various forms of job crafting have also been revealed to predict lower symptoms of burnout. The results obtained in the two groups were explored in the context of cultural differences
dc.abstract.plpl
Job crafting albo przekształcenie pracy jest formą proaktywnego zachowanie w pracy, w którym osoby samodzielnie podejmują działania nakierowane na dopasowanie pracy do indywidualnych możliwości, potrzeb i preferencji. Przedstawiciele różnych zawodów i kultur wykazują taką aktywność, zwłaszcza kiedy pojawia się dysproporcja między wymaganiami zawodowymi a posiadanymi zasobami. Z racji tego, że przekształcenie pracy charakteryzuje się pozytywnymi skutkami takimi jak, podwyższenie zaangażowania w pracę i satysfakcji zawodowej oraz zmniejszenie symptomów wypalenia, takie proaktywne zachowanie stanowi obiecującą metodę zwalczania wypalenia zawodowego i pootrzymywanie dobrego samopoczucia pracowników. Biorąc pod uwagę drastyczny wzrost wypalenia zawodowego w całym świecie, podjęto decyzję eksplorować czynniki, które mogą sprzyjać kształtowaniu pracy. Celem niniejszych badań było określenie relacji między przekształcaniem pracy a wypaleniem zawodowym wśród pracowników polskich i ukraińskich oraz czynników indywidualnych mających wpływ na proces wypalenia zawodowego oraz przekształcania pracy. Polska grupa badawcza składała się z 60 oraz grupę ukraińska liczyła 56 aktualnie zatrudnionych pracowników, którzy pracują w różnych branżach zawodowych. Do wykonania badań zastosowano polskie wersje Job Crafting Scale (JCS), Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) oraz zrewidowaną wersję Kwestionariusza Temperamentu i Charakteru R.C. Cloningera (TCI-R-56) dla grupy polskiej oraz przetłumaczone wersje dla grupy ukraińskiej. Przeprowadzone analizy statystyczne wykazały istotne zależności między formami przekształcenia pracy, symptomami wypalenia zawodowego a cechami temperamentu i charakteru. Dowiedziono także, że przekształcenia pracy przewiduje symptomy wypalenia. Wyniki uzyskane w dwóch grupach zostały eksplorowane w kontekście różnic kulturowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.authorpl
Haviadova, Yuliia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Golonka, Krystyna - 128099
dc.contributor.reviewerpl
Stasiuk, Katarzyna
dc.date.accessioned
2022-10-31T22:41:05Z
dc.date.available
2022-10-31T22:41:05Z
dc.date.submittedpl
2022-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-157688-243153
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/303068
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Job crafting, occupational burnout, temperament, character, cultural differences
dc.subject.plpl
Przekształcenie pracy, wypalenie zawodowe, temperament, charakter, różnice kulturowe
dc.titlepl
Job crafting w kontekście symptomów wypalenia zawodowego oraz cech temperamentu i charakteru wśród pracowników polskich i ukraińskich.
dc.title.alternativepl
Job crafting in the context of temperament and character traits and symptoms of occupational burnout among Polish and Ukrainian employees.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Rzeszów
2
Bydgoszcz
1
Gdynia
1
Paris
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections