Secesyjne drzwi żywieckie - przyczynek do badań nad kulturą materialną miasta

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the thesis is to analyze Art Nouveau door woodwork in Żywiec. The dissertation begins with Introduction regarding the author's motivation for the research and a short overview of the Art Nouveau style along with the context of its regional varieties. The author also provides readers with most important contexts and backgrounds, such as a brief history of doors in culture and their symbolism, as well as the meaning of ornaments appearing on the selected examples of doors from Żywiec. The analysis is enriched by including the door carpentry pattern books, which carpenters used at the turn of the 19th and 20th centuries, and descriptions of Żywiec craftsmen practice during that period. The second part of the work is a catalogue of thirty-one Art Nouveau doors. The thesis closes with Conclusion, List of Illustrations and Bibliography.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest analiza secesyjnej stolarki drzwiowej w Żywcu. W pierwszej części pracy przedstawiono motywację autora do podjęcia badań oraz zdefiniowano styl secesyjny, uwzględniając jego lokalne odmiany. W dalszej części autor przedstawia zarys historii drzwi w kulturze oraz ich symbolikę, a także objaśnia znaczenie ornamentów pojawiających się na wybranych przykładach drzwi z Żywca. Autor wzbogaca analizę odwołując się także do wzorników stolarki drzwiowej, które wykorzystywali stolarze na przełomie XIX i XX wieku, a ponadto opisuje działalność rzemieślników żywieckich we wspomnianym okresie. Część druga pracy to katalog trzydziestu jeden secesyjnych drzwi z Żywca. Pracę zamyka Zakończenie, spis ilustracji oraz bibliografia.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOczko, Piotr - 131130 pl
dc.contributor.authorPępek, Maciejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerOczko, Piotr - 131130 pl
dc.contributor.reviewerSkucha, Mateuszpl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:31:40Z
dc.date.available2023-07-06T22:31:40Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudykulturoznawstwo - teksty kulturypl
dc.identifier.apddiploma-168408-265464pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314688
dc.languagepolpl
dc.subject.enArt Nouveau, Żywiec, doorspl
dc.subject.plSecesja, Żywiec, drzwipl
dc.titleSecesyjne drzwi żywieckie - przyczynek do badań nad kulturą materialną miastapl
dc.title.alternativeArt Nouveau Doors in Żywiec – A Contribution to Studies Upon Material Culture of the Townpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis is to analyze Art Nouveau door woodwork in Żywiec. The dissertation begins with Introduction regarding the author's motivation for the research and a short overview of the Art Nouveau style along with the context of its regional varieties. The author also provides readers with most important contexts and backgrounds, such as a brief history of doors in culture and their symbolism, as well as the meaning of ornaments appearing on the selected examples of doors from Żywiec. The analysis is enriched by including the door carpentry pattern books, which carpenters used at the turn of the 19th and 20th centuries, and descriptions of Żywiec craftsmen practice during that period. The second part of the work is a catalogue of thirty-one Art Nouveau doors. The thesis closes with Conclusion, List of Illustrations and Bibliography.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest analiza secesyjnej stolarki drzwiowej w Żywcu. W pierwszej części pracy przedstawiono motywację autora do podjęcia badań oraz zdefiniowano styl secesyjny, uwzględniając jego lokalne odmiany. W dalszej części autor przedstawia zarys historii drzwi w kulturze oraz ich symbolikę, a także objaśnia znaczenie ornamentów pojawiających się na wybranych przykładach drzwi z Żywca. Autor wzbogaca analizę odwołując się także do wzorników stolarki drzwiowej, które wykorzystywali stolarze na przełomie XIX i XX wieku, a ponadto opisuje działalność rzemieślników żywieckich we wspomnianym okresie. Część druga pracy to katalog trzydziestu jeden secesyjnych drzwi z Żywca. Pracę zamyka Zakończenie, spis ilustracji oraz bibliografia.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Oczko, Piotr - 131130
dc.contributor.authorpl
Pępek, Maciej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Oczko, Piotr - 131130
dc.contributor.reviewerpl
Skucha, Mateusz
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:31:40Z
dc.date.available
2023-07-06T22:31:40Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
kulturoznawstwo - teksty kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-168408-265464
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314688
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Art Nouveau, Żywiec, doors
dc.subject.plpl
Secesja, Żywiec, drzwi
dc.titlepl
Secesyjne drzwi żywieckie - przyczynek do badań nad kulturą materialną miasta
dc.title.alternativepl
Art Nouveau Doors in Żywiec – A Contribution to Studies Upon Material Culture of the Town
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Bialystok
1
Pila
1
Żywiec
1

No access

No Thumbnail Available