Dieta wegetariańska wśród krakowskich studentów

licenciate
dc.abstract.enOver the past several years interest in alternative diets, including vegetarian diet, greatly increased. According to estimates from 2013 vegetarians accounted approximately 3.2% of the Polish population. This number is constantly growing, especially among young people. The thesis is to describe the varieties of vegetarian diet, carried by its benefits, recommendations for balancing the correct diet, as well as present the results of a survey on a vegetarian diet, conducted among 209 students studying at the universities of Krakow in December 2015. The main objectives of the study were: comparision students' opinions on a vegetarian diet with the frequency of its use, defining most common motives of use, or not use a vegetarian diet by students, identifying the most popular types of meatless diet among students and appraisement the relationship between fields concentrated on protection and promotion of health and more frequent use of a vegetarian diet compared to students in other fields. Among all surveyed 179 people have expressed a positive opinion on a vegetarian diet and 137 students have declared the following this diet. Most of the respondents applied the lactoowovegetarian diet (N = 78) and vegan diet (N = 55). The most common motive for the transition to vegetarianism were ethical considerations (N = 127). The largest number of non-vegetarians as a reason to stay on the conventional diet recognized attractiveness of meat taste (N = 42). The survey found that only 21% of vegetarians and 46% non-vegetarians are studying medical fields.pl
dc.abstract.plW ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosło zainteresowanie dietami alternatywnymi, w tym dietą wegetariańską. Według szacunków z 2013 roku wegetarianie stanowili ok. 3,2% populacji Polski. Liczba ta stale rośnie, szczególnie wśród osób młodych. Praca ma na celu opisanie odmian diety wegetariańskiej, niesionych przez nią korzyści, zaleceń dotyczących bilansowania prawidłowego jadłospisu, a także przedstawienie wyników ankiety dotyczącej diety wegetariańskiej przeprowadzonej pośród 209 osób studiujących na krakowskich uczelniach w grudniu 2015 roku. Głównymi celami badania były: skonfrontowanie opinii studentów dotyczącej diety wegetariańskiej z częstotliwością jej stosowania, określenie najczęstszych motywów stosowania, bądź nie stosowania diety wegetariańskiej przez studentów, zidentyfikowanie najbardziej popularnej wśród studentów odmiany diety bezmięsnej oraz ocena zależności studiowana kierunków związanych z ochroną i promocją zdrowia z większą częstością stosowania diety wegetariańskiej w stosunku do studentów innych kierunków. Spośród wszystkich badanych 179 osób wyraziło pozytywną opinię na temat diety wegetariańskiej, a 137 studentów zadeklarowało stosowanie tego sposobu odżywiania. Większość ankietowanych stosowała dietę laktoowowegetariańską (N=78) i wegańską (N=55). Najczęstszym motywem przejścia na wegetarianizm były względy etyczne (N=127). Największa liczba nie-wegetarian za powód pozostania przy diecie tradycyjnej podała atrakcyjność walorów smakowych mięsa (N=42). Badanie wykazało, że tylko 21% wegetarian i 46% nie-wegetarian studiuje kierunek medyczny.pl
dc.affiliationWydział Lekarskipl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.authorTorbus, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WLpl
dc.contributor.reviewerHelbin, Jadwiga - 129704 pl
dc.contributor.reviewerCiołczyk-Wierzbicka, Dorota - 129067 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:19:53Z
dc.date.available2020-07-26T21:19:53Z
dc.date.submitted2016-06-28pl
dc.fieldofstudydietetykapl
dc.identifier.apddiploma-104636-175493pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211043
dc.languagepolpl
dc.subject.envegetarian diet, supplementation, benefits, students, causespl
dc.subject.pldieta wegetariańska, korzyści, suplementacja, studenci, przyczynypl
dc.titleDieta wegetariańska wśród krakowskich studentówpl
dc.title.alternativeVegetarian diet among Krakow studentspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Over the past several years interest in alternative diets, including vegetarian diet, greatly increased. According to estimates from 2013 vegetarians accounted approximately 3.2% of the Polish population. This number is constantly growing, especially among young people. The thesis is to describe the varieties of vegetarian diet, carried by its benefits, recommendations for balancing the correct diet, as well as present the results of a survey on a vegetarian diet, conducted among 209 students studying at the universities of Krakow in December 2015. The main objectives of the study were: comparision students' opinions on a vegetarian diet with the frequency of its use, defining most common motives of use, or not use a vegetarian diet by students, identifying the most popular types of meatless diet among students and appraisement the relationship between fields concentrated on protection and promotion of health and more frequent use of a vegetarian diet compared to students in other fields. Among all surveyed 179 people have expressed a positive opinion on a vegetarian diet and 137 students have declared the following this diet. Most of the respondents applied the lactoowovegetarian diet (N = 78) and vegan diet (N = 55). The most common motive for the transition to vegetarianism were ethical considerations (N = 127). The largest number of non-vegetarians as a reason to stay on the conventional diet recognized attractiveness of meat taste (N = 42). The survey found that only 21% of vegetarians and 46% non-vegetarians are studying medical fields.
dc.abstract.plpl
W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacznie wzrosło zainteresowanie dietami alternatywnymi, w tym dietą wegetariańską. Według szacunków z 2013 roku wegetarianie stanowili ok. 3,2% populacji Polski. Liczba ta stale rośnie, szczególnie wśród osób młodych. Praca ma na celu opisanie odmian diety wegetariańskiej, niesionych przez nią korzyści, zaleceń dotyczących bilansowania prawidłowego jadłospisu, a także przedstawienie wyników ankiety dotyczącej diety wegetariańskiej przeprowadzonej pośród 209 osób studiujących na krakowskich uczelniach w grudniu 2015 roku. Głównymi celami badania były: skonfrontowanie opinii studentów dotyczącej diety wegetariańskiej z częstotliwością jej stosowania, określenie najczęstszych motywów stosowania, bądź nie stosowania diety wegetariańskiej przez studentów, zidentyfikowanie najbardziej popularnej wśród studentów odmiany diety bezmięsnej oraz ocena zależności studiowana kierunków związanych z ochroną i promocją zdrowia z większą częstością stosowania diety wegetariańskiej w stosunku do studentów innych kierunków. Spośród wszystkich badanych 179 osób wyraziło pozytywną opinię na temat diety wegetariańskiej, a 137 studentów zadeklarowało stosowanie tego sposobu odżywiania. Większość ankietowanych stosowała dietę laktoowowegetariańską (N=78) i wegańską (N=55). Najczęstszym motywem przejścia na wegetarianizm były względy etyczne (N=127). Największa liczba nie-wegetarian za powód pozostania przy diecie tradycyjnej podała atrakcyjność walorów smakowych mięsa (N=42). Badanie wykazało, że tylko 21% wegetarian i 46% nie-wegetarian studiuje kierunek medyczny.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.authorpl
Torbus, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WL
dc.contributor.reviewerpl
Helbin, Jadwiga - 129704
dc.contributor.reviewerpl
Ciołczyk-Wierzbicka, Dorota - 129067
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:19:53Z
dc.date.available
2020-07-26T21:19:53Z
dc.date.submittedpl
2016-06-28
dc.fieldofstudypl
dietetyka
dc.identifier.apdpl
diploma-104636-175493
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211043
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
vegetarian diet, supplementation, benefits, students, causes
dc.subject.plpl
dieta wegetariańska, korzyści, suplementacja, studenci, przyczyny
dc.titlepl
Dieta wegetariańska wśród krakowskich studentów
dc.title.alternativepl
Vegetarian diet among Krakow students
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
147
Views per month
Views per city
Warsaw
30
Krakow
18
Wroclaw
10
Poznan
8
Katowice
7
Bytom
4
Knurow
4
Clonee
3
Dublin
3
Piszczac
3

No access

No Thumbnail Available