Pozycja prawna muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce.

master
dc.abstract.enThe aim of the thesis titled "Legal Position of the Muslim Religious Union in Poland" is to present the legal situation of the Muslim Religious Union on the Polish territory. The first Muslims arrived in the Polish lands in the fourteenth century, and as the years went by, their number was constantly growing. Muslims are one of the religious minorities living in Poland. In this thesis, Muslim religious associations, as well as social and cultural organizations identifying with Islam are presented and discussed . The introduction to the characteristics of the compounds is the story of Islam, the Muslim world, in Poland, as well as the characteristics of the religion. The thesis presents legislation on freedom and human rights - both in the global and European aspect, as well as binding on Polish territory. This allowed for a broader discussion of the characteristics and legal guarantees for the followers of Islam in our country. The summary shall contain a brief statement of the current legal status and a proposal for the need to update one of the legal acts.pl
dc.abstract.plCelem pracy magisterskiej zatytułowanej "Pozycja Prawna Muzułmańskich Związków Wyznaniowych w Polsce" jest przedstawienie sytuacji prawnej Muzułmańskich Związków Religijnych na terytorium Polski. Pierwsi wyznawcy islamu pojawili się na ziemiach polskich w XIV wieku, w miarę upływu lat ich liczba stale się powiększa. Muzułmanie są jedną z mniejszości religijnych żyjących w Polsce. W pracy zostały przedstawione i omówione muzułmańskie związki religijne, a także organizacje społeczno-kulturalne utożsamiające się z islamem. Wstępem do charakterystyki związków muzułmańskich jest historia islamu na świecie,w Polsce, a także charakterystyka tej religii.Przedstawione zostały akty prawne dotyczące wolności i praw człowieka zarówno te o zasięgu globalnym, europejskim jak i obowiązujące na terenie Polski. To pozwoliło na omówienie i szerszą charakterystykę gwarancji prawnych dla wyznawców islamu na terenie naszego kraju.Podsumowanie zawiera krótkie przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz wniosek dotyczący konieczności aktualizacji jednego z przepisów.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.contributor.authorTurek, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKrzysztofek-Strzała, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerZarzycki, Zdzisław - 132869 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:38:12Z
dc.date.available2020-07-25T05:38:12Z
dc.date.submitted2014-10-14pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-91950-68002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200128
dc.languagepolpl
dc.subject.enmuslims, religious organizations, legal positionpl
dc.subject.plmuzułmanie, związki wyznaniowe, pozycja prawnapl
dc.titlePozycja prawna muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce.pl
dc.title.alternativeLegal Position of the Muslim Religious Union in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the thesis titled "Legal Position of the Muslim Religious Union in Poland" is to present the legal situation of the Muslim Religious Union on the Polish territory. The first Muslims arrived in the Polish lands in the fourteenth century, and as the years went by, their number was constantly growing. Muslims are one of the religious minorities living in Poland. In this thesis, Muslim religious associations, as well as social and cultural organizations identifying with Islam are presented and discussed . The introduction to the characteristics of the compounds is the story of Islam, the Muslim world, in Poland, as well as the characteristics of the religion. The thesis presents legislation on freedom and human rights - both in the global and European aspect, as well as binding on Polish territory. This allowed for a broader discussion of the characteristics and legal guarantees for the followers of Islam in our country. The summary shall contain a brief statement of the current legal status and a proposal for the need to update one of the legal acts.
dc.abstract.plpl
Celem pracy magisterskiej zatytułowanej "Pozycja Prawna Muzułmańskich Związków Wyznaniowych w Polsce" jest przedstawienie sytuacji prawnej Muzułmańskich Związków Religijnych na terytorium Polski. Pierwsi wyznawcy islamu pojawili się na ziemiach polskich w XIV wieku, w miarę upływu lat ich liczba stale się powiększa. Muzułmanie są jedną z mniejszości religijnych żyjących w Polsce. W pracy zostały przedstawione i omówione muzułmańskie związki religijne, a także organizacje społeczno-kulturalne utożsamiające się z islamem. Wstępem do charakterystyki związków muzułmańskich jest historia islamu na świecie,w Polsce, a także charakterystyka tej religii.Przedstawione zostały akty prawne dotyczące wolności i praw człowieka zarówno te o zasięgu globalnym, europejskim jak i obowiązujące na terenie Polski. To pozwoliło na omówienie i szerszą charakterystykę gwarancji prawnych dla wyznawców islamu na terenie naszego kraju.Podsumowanie zawiera krótkie przedstawienie aktualnego stanu prawnego oraz wniosek dotyczący konieczności aktualizacji jednego z przepisów.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.contributor.authorpl
Turek, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Krzysztofek-Strzała, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Zarzycki, Zdzisław - 132869
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:38:12Z
dc.date.available
2020-07-25T05:38:12Z
dc.date.submittedpl
2014-10-14
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-91950-68002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200128
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
muslims, religious organizations, legal position
dc.subject.plpl
muzułmanie, związki wyznaniowe, pozycja prawna
dc.titlepl
Pozycja prawna muzułmańskich związków wyznaniowych w Polsce.
dc.title.alternativepl
Legal Position of the Muslim Religious Union in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Piotrkow Trybunalski
1

No access

No Thumbnail Available