Posthumanistyczne konwergencje. Mapowanie antropocentrycznego exodusu we współczesnych praktykach artystycznych

master
dc.abstract.enThe main objective of the dissertation will be an attempt of mapping the posthuman turn with a strong emphasis on – still has not so investigated in Poland – critical plant studies. Plant kingdom used to be marginalized in humanities which regard them mostly in the lens of thematology or in its magic perspective. Drawing on environmental history and posthuman turn as well as new materialism and sociology of knowledge, I will examine the trajectory of plant agency, demonstrating its material impact highly visible in contemporary culture. Firstly, I am starting with the “biological consequences of 1492” (A. W. Crosby) to present how to plant kingdom was linked together with human migration and examine the botany of colonization with its highly visible consequences: invasive species full of aporias. On the one hand, migration of plant was fully volitional when botanists were sending them to their native countries, on the other: their myopia indisposed them to see the consequences of mixing the ecosystem. In this case, there is also worth demonstrating, how botanical gardens were used to show the power of imperium, as well as taxonomy. Finally, I will map the possible perspectives in an epoch of Anthropocene according to the statement: “the environmental crisis brings a crisis of imagination” (L. Buell). In that sense, rethinking humanities with indigenous knowledge(s) is strongly needed as well as "deep adaptation" (J. Bendell) in order to understand that "humans interact not only with each other, but in all times, places and context of ecosystems, and are affected by them" (R. C. Foltz).pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest próba zmapowania antropocentrycznego exodusu we współczesnych praktykach artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad roślinami (critical plant studies), które przecinają kilka obszarów badawczych. Warunkiem sine qua non stało się zatem metodologiczne usytuowanie oraz próba nakreślenia humanistyki nie-antropocentrycznej, stanowiącej — aby powołać się na znany tekst Władysława Tatarkiewicza — prawdziwą „rozpacz semantyka”. W kwestiach metody wykorzystane zostały założenia teorii ANT, jak i korespondujące z nimi „asamblaże polifoniczne” A. Lowenhaupt Tsing, a także praktyka „morfowania historii”. Oprócz wyżej wymienionych lejtmotywów, słyszalne są także echa założeń wypracowanych przez socjologię wiedzy — wszak dyskursywizacja botaniczna nie stroni od aksjologicznej waloryzacji języka a taksonomiczna klasyfikacja od „kognitywnej niesprawiedliwości”(B. de Sousa Santos), polegającej imperialnym wprzęgnięciu lokalnej wiedzy w uniwersalny (europejski) system katalogizacji. Rozpoczynając od „biologicznych konsekwencji roku 1492” (A. W. Crosby) podążam trajektorią botaniki kolonizacji, wskazując na wiele aporii związanych z wolicjonalnymi działaniami antropos (vide: gatunki inwazyjne), a konsekwentnym gestem zrywania przezeń odpowiedzialności. Ostatnia część pracy stanowi odpowiedź na kryzys wyobraźni (L. Buell) oraz konieczność „głębokiej adaptacji do kryzysu klimatycznego” (J. Bendell), którą można rozpocząć poprzez re(strukturyzację) oraz „ekologizowanie” humanistyki (E. Bińczyk), badającej ontologie relacyjne oraz akcentującej, iż „wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem oraz ze światem, w którym żyjemy” (R. C. Foltz).pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMajewski, Tomaszpl
dc.contributor.authorDziadek, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMajewski, Tomaszpl
dc.contributor.reviewerSendyka, Roma - 131825 pl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:40:04Z
dc.date.available2020-10-21T19:40:04Z
dc.date.submitted2020-09-10pl
dc.fieldofstudyteksty kulturypl
dc.identifier.apddiploma-145676-214276pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250574
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnthropocene, Posthumanism, Environmental Humanities, Critical Plant Studies, New Materialism, Ecologizing of the Humanities, Relational Ontology, Sociology of Knowledge, A Botany of Colonization, Deep Adaptation, Indigenous Knowledge(s)pl
dc.subject.plantropocen, posthumanizm, humanistyka środowiskowa, studia nad rośłinami, ekologizowanie humanistyki, ontologie relacyjne, nowy materializm, socjologia wiedzy, botanika kolonizacji, głęboka adaptacja, wiedze tubylczepl
dc.titlePosthumanistyczne konwergencje. Mapowanie antropocentrycznego exodusu we współczesnych praktykach artystycznychpl
dc.title.alternativePosthuman Convergences. Mapping the Anthropocentric Exodus in Contemporary Art Practicespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of the dissertation will be an attempt of mapping the posthuman turn with a strong emphasis on – still has not so investigated in Poland – critical plant studies. Plant kingdom used to be marginalized in humanities which regard them mostly in the lens of thematology or in its magic perspective. Drawing on environmental history and posthuman turn as well as new materialism and sociology of knowledge, I will examine the trajectory of plant agency, demonstrating its material impact highly visible in contemporary culture. Firstly, I am starting with the “biological consequences of 1492” (A. W. Crosby) to present how to plant kingdom was linked together with human migration and examine the botany of colonization with its highly visible consequences: invasive species full of aporias. On the one hand, migration of plant was fully volitional when botanists were sending them to their native countries, on the other: their myopia indisposed them to see the consequences of mixing the ecosystem. In this case, there is also worth demonstrating, how botanical gardens were used to show the power of imperium, as well as taxonomy. Finally, I will map the possible perspectives in an epoch of Anthropocene according to the statement: “the environmental crisis brings a crisis of imagination” (L. Buell). In that sense, rethinking humanities with indigenous knowledge(s) is strongly needed as well as "deep adaptation" (J. Bendell) in order to understand that "humans interact not only with each other, but in all times, places and context of ecosystems, and are affected by them" (R. C. Foltz).
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest próba zmapowania antropocentrycznego exodusu we współczesnych praktykach artystycznych ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad roślinami (critical plant studies), które przecinają kilka obszarów badawczych. Warunkiem sine qua non stało się zatem metodologiczne usytuowanie oraz próba nakreślenia humanistyki nie-antropocentrycznej, stanowiącej — aby powołać się na znany tekst Władysława Tatarkiewicza — prawdziwą „rozpacz semantyka”. W kwestiach metody wykorzystane zostały założenia teorii ANT, jak i korespondujące z nimi „asamblaże polifoniczne” A. Lowenhaupt Tsing, a także praktyka „morfowania historii”. Oprócz wyżej wymienionych lejtmotywów, słyszalne są także echa założeń wypracowanych przez socjologię wiedzy — wszak dyskursywizacja botaniczna nie stroni od aksjologicznej waloryzacji języka a taksonomiczna klasyfikacja od „kognitywnej niesprawiedliwości”(B. de Sousa Santos), polegającej imperialnym wprzęgnięciu lokalnej wiedzy w uniwersalny (europejski) system katalogizacji. Rozpoczynając od „biologicznych konsekwencji roku 1492” (A. W. Crosby) podążam trajektorią botaniki kolonizacji, wskazując na wiele aporii związanych z wolicjonalnymi działaniami antropos (vide: gatunki inwazyjne), a konsekwentnym gestem zrywania przezeń odpowiedzialności. Ostatnia część pracy stanowi odpowiedź na kryzys wyobraźni (L. Buell) oraz konieczność „głębokiej adaptacji do kryzysu klimatycznego” (J. Bendell), którą można rozpocząć poprzez re(strukturyzację) oraz „ekologizowanie” humanistyki (E. Bińczyk), badającej ontologie relacyjne oraz akcentującej, iż „wszyscy jesteśmy połączeni ze sobą nawzajem oraz ze światem, w którym żyjemy” (R. C. Foltz).
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Majewski, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Dziadek, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Majewski, Tomasz
dc.contributor.reviewerpl
Sendyka, Roma - 131825
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:40:04Z
dc.date.available
2020-10-21T19:40:04Z
dc.date.submittedpl
2020-09-10
dc.fieldofstudypl
teksty kultury
dc.identifier.apdpl
diploma-145676-214276
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250574
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Anthropocene, Posthumanism, Environmental Humanities, Critical Plant Studies, New Materialism, Ecologizing of the Humanities, Relational Ontology, Sociology of Knowledge, A Botany of Colonization, Deep Adaptation, Indigenous Knowledge(s)
dc.subject.plpl
antropocen, posthumanizm, humanistyka środowiskowa, studia nad rośłinami, ekologizowanie humanistyki, ontologie relacyjne, nowy materializm, socjologia wiedzy, botanika kolonizacji, głęboka adaptacja, wiedze tubylcze
dc.titlepl
Posthumanistyczne konwergencje. Mapowanie antropocentrycznego exodusu we współczesnych praktykach artystycznych
dc.title.alternativepl
Posthuman Convergences. Mapping the Anthropocentric Exodus in Contemporary Art Practices
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Krakow
8
Poznan
4
Dublin
2
Lublin
2
Wroclaw
2
Dąbrowa Górnicza
1
Gdansk
1
Gmina Morawica
1
Katowice
1
Krosno
1

No access

No Thumbnail Available