Autonomia pacjenta w psychoterapii a problem ludzkiej wolności i godności

master
dc.abstract.enThe subject of this study was the question of patient’s autonomy in psychotherapy. The analysis method was based on the analysis of selected works dealing with patient’s autonomy and selected professional ethical codes. The study reviews philosophical grounds for human autonomy. Discussed was the question of autonomy, freedom and dignity in psychology and contemporary ethics. The problem of therapist's own world-view influencing patient’s value system were discussed as well as how this could be avoided. The work presents the main ethical standards regarding the protection of patients autonomy: specifying the therapeutic contract, informed consent and neutrality of a therapist. At the end were discussed chosen professional ethical codes, presented were the values embedded in them and discussed the practical guidances for protecting patient's autonomy that they give. Discussed was the possibility to make clear distinctions between what is an ethical and what is a non-ethical therapeutic practice.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem pracy było zagadnienie autonomii pacjenta w psychoterapii. Zastosowano metodę analizy wybranej literatury dotyczącej problematyki autonomii oraz kodeksów etyczno-zawodowych. W pracy przytoczono filozoficzne źródła współczesnego rozumienia pojęcia autonomii. Omówiona została problematyka ludzkiej autonomii, wolności i godności w psychologii oraz we współczesnym dyskursie etycznym. Przedstawiony został problem wpływu światopoglądu terapeuty na system wartości pacjenta oraz możliwości jego ograniczenia. Zaprezentowano główne standardy etyczne w zakresie ochrony autonomii pacjenta w psychoterapii: ustalenie kontraktu psychoterapeutycznego, uzyskanie świadomej zgody pacjenta oraz zachowanie postawy neutralności psychoterapeuty. Na końcu poddano analizie wybrane kodeksy etyczno-zawodowe, regulujące praktykę zawodową polskich psychoterapeutów. Celem analizy było ukazanie zawartych w kodeksach wartości oraz omówienie szczegółowych wskazówek dla ochrony autonomii pacjenta. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, na ile możliwe jest czynienie jasnych rozróżnień pomiędzy etycznymi i nieetycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, na gruncie rozważań deontologicznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSikora, Katarzyna - 131861 pl
dc.contributor.authorFilipiak, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDobroczyński, Bartłomiej - 127735 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Katarzyna - 131861 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:05:36Z
dc.date.available2020-07-25T06:05:36Z
dc.date.submitted2014-10-22pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-92414-98828pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200561
dc.languagepolpl
dc.subject.enautonomy (psychology), psychotherapy, professional ethicspl
dc.subject.plautonomia (psychologia), psychoterapia, etyka zawodowapl
dc.titleAutonomia pacjenta w psychoterapii a problem ludzkiej wolności i godnościpl
dc.title.alternativePatient's autonomy in psychotheraphy and problem of human freedom and dignitypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study was the question of patient’s autonomy in psychotherapy. The analysis method was based on the analysis of selected works dealing with patient’s autonomy and selected professional ethical codes. The study reviews philosophical grounds for human autonomy. Discussed was the question of autonomy, freedom and dignity in psychology and contemporary ethics. The problem of therapist's own world-view influencing patient’s value system were discussed as well as how this could be avoided. The work presents the main ethical standards regarding the protection of patients autonomy: specifying the therapeutic contract, informed consent and neutrality of a therapist. At the end were discussed chosen professional ethical codes, presented were the values embedded in them and discussed the practical guidances for protecting patient's autonomy that they give. Discussed was the possibility to make clear distinctions between what is an ethical and what is a non-ethical therapeutic practice.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem pracy było zagadnienie autonomii pacjenta w psychoterapii. Zastosowano metodę analizy wybranej literatury dotyczącej problematyki autonomii oraz kodeksów etyczno-zawodowych. W pracy przytoczono filozoficzne źródła współczesnego rozumienia pojęcia autonomii. Omówiona została problematyka ludzkiej autonomii, wolności i godności w psychologii oraz we współczesnym dyskursie etycznym. Przedstawiony został problem wpływu światopoglądu terapeuty na system wartości pacjenta oraz możliwości jego ograniczenia. Zaprezentowano główne standardy etyczne w zakresie ochrony autonomii pacjenta w psychoterapii: ustalenie kontraktu psychoterapeutycznego, uzyskanie świadomej zgody pacjenta oraz zachowanie postawy neutralności psychoterapeuty. Na końcu poddano analizie wybrane kodeksy etyczno-zawodowe, regulujące praktykę zawodową polskich psychoterapeutów. Celem analizy było ukazanie zawartych w kodeksach wartości oraz omówienie szczegółowych wskazówek dla ochrony autonomii pacjenta. Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, na ile możliwe jest czynienie jasnych rozróżnień pomiędzy etycznymi i nieetycznymi praktykami psychoterapeutycznymi, na gruncie rozważań deontologicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sikora, Katarzyna - 131861
dc.contributor.authorpl
Filipiak, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Dobroczyński, Bartłomiej - 127735
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Katarzyna - 131861
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:05:36Z
dc.date.available
2020-07-25T06:05:36Z
dc.date.submittedpl
2014-10-22
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-92414-98828
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/200561
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autonomy (psychology), psychotherapy, professional ethics
dc.subject.plpl
autonomia (psychologia), psychoterapia, etyka zawodowa
dc.titlepl
Autonomia pacjenta w psychoterapii a problem ludzkiej wolności i godności
dc.title.alternativepl
Patient's autonomy in psychotheraphy and problem of human freedom and dignity
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Krakow
12
Warsaw
10
Wroclaw
4
Clonee
3
Dublin
2
Katowice
2
Lublin
2
Mielec
2
Chorzów
1
Des Moines
1

No access

No Thumbnail Available