Formuła 1 jako globalna hybryda

master
dc.abstract.enThe purpose of the present M.A. thesis was to explain the global phenomenon of one of the most popular sports disciplines, which is Formula 1, from its inception in the 1950s until 2020. The text highlights the most important changes in the functioning of sport over the years and introduced marketing strategies and promotional activities that have led to a significant transformation of the key elements of the brand.The main issue of this paper was presented in the context of the existence of a global hybrid created from various environments and communities functioning as a coherent whole, having a common culture and specific behaviors dedicated to the enthusiasts of this prestigious sport.The thesis was written on the basis of scientific and journalistic literature, as well as my own thoughts and experiences.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy było wyjaśnienie globalnego fenomenu jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych jaką jest Formuła 1, od momentu jej powstania w latach 50-tych XX wieku, aż do roku 2020. W tekście wyodrębnione zostały najważniejsze zmiany w zakresie funkcjonowania sportu na przestrzeni lat oraz wprowadzone strategie marketingowe i działania promocyjne, które doprowadziły do znacznej transformacji kluczowych elementów marki.Problematyka owego tekstu została ujęta w kontekście istnienia globalnej hybrydy stworzonej z różnych środowisk i społeczności funkcjonujących jako spójna całość posiadająca wspólną kulturę i określone zachowania tożsame dla entuzjastów tego prestiżowego sportu. Poszczególne rozdziały podkreślają wpływ i znaczenie zgromadzonego przez 70 lat dziedzictwa Formuły 1 na jej obecny wizerunek. Praca została napisana w oparciu o literaturę naukową, publicystyczną, a także własne przemyślenia i doświadczenia.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.authorMazurek, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPaleczny, Tadeusz - 131244 pl
dc.contributor.reviewerKościółek, Jakubpl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:52:31Z
dc.date.available2020-10-21T19:52:31Z
dc.date.submitted2020-10-15pl
dc.fieldofstudyrelacje międzykulturowepl
dc.identifier.apddiploma-145943-219252pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250772
dc.languagepolpl
dc.subject.enHybrid, sport, globalization, marketing, hybrid identity, culture, business, transculturality, diversity, motorsport.pl
dc.subject.plHybryda, sport, globalizacja, marketing, tożsamość hybrydowa, kultura, biznes, transkulturowość, odrębność, motorsport.pl
dc.titleFormuła 1 jako globalna hybrydapl
dc.title.alternativeFormula 1 as a global hybridpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the present M.A. thesis was to explain the global phenomenon of one of the most popular sports disciplines, which is Formula 1, from its inception in the 1950s until 2020. The text highlights the most important changes in the functioning of sport over the years and introduced marketing strategies and promotional activities that have led to a significant transformation of the key elements of the brand.The main issue of this paper was presented in the context of the existence of a global hybrid created from various environments and communities functioning as a coherent whole, having a common culture and specific behaviors dedicated to the enthusiasts of this prestigious sport.The thesis was written on the basis of scientific and journalistic literature, as well as my own thoughts and experiences.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie globalnego fenomenu jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportowych jaką jest Formuła 1, od momentu jej powstania w latach 50-tych XX wieku, aż do roku 2020. W tekście wyodrębnione zostały najważniejsze zmiany w zakresie funkcjonowania sportu na przestrzeni lat oraz wprowadzone strategie marketingowe i działania promocyjne, które doprowadziły do znacznej transformacji kluczowych elementów marki.Problematyka owego tekstu została ujęta w kontekście istnienia globalnej hybrydy stworzonej z różnych środowisk i społeczności funkcjonujących jako spójna całość posiadająca wspólną kulturę i określone zachowania tożsame dla entuzjastów tego prestiżowego sportu. Poszczególne rozdziały podkreślają wpływ i znaczenie zgromadzonego przez 70 lat dziedzictwa Formuły 1 na jej obecny wizerunek. Praca została napisana w oparciu o literaturę naukową, publicystyczną, a także własne przemyślenia i doświadczenia.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.authorpl
Mazurek, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Paleczny, Tadeusz - 131244
dc.contributor.reviewerpl
Kościółek, Jakub
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:52:31Z
dc.date.available
2020-10-21T19:52:31Z
dc.date.submittedpl
2020-10-15
dc.fieldofstudypl
relacje międzykulturowe
dc.identifier.apdpl
diploma-145943-219252
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250772
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Hybrid, sport, globalization, marketing, hybrid identity, culture, business, transculturality, diversity, motorsport.
dc.subject.plpl
Hybryda, sport, globalizacja, marketing, tożsamość hybrydowa, kultura, biznes, transkulturowość, odrębność, motorsport.
dc.titlepl
Formuła 1 jako globalna hybryda
dc.title.alternativepl
Formula 1 as a global hybrid
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
134
Views per month
Views per city
Warsaw
31
Katowice
16
Krakow
16
Wroclaw
11
Rzeszów
6
Bydgoszcz
5
Lublin
5
Poznan
5
Inowrocław
4
Nowy Targ
3

No access

No Thumbnail Available