Życie prywatne Króla Władysława IV w świetle "Pamiętnika"Albrychta Stanisława Radziwiłła, Kanclerza Wielkiego Litewskiego.

licenciate
dc.abstract.enThe main topic of the research is life of the king Władysław IV. The author mainly focuses on the private life of the king. The research is based on The Diary and the picture of the king presented by the Great Chancellor of Lithuania Albrycht Stanislaw Radziwill.Chronological frame work covers the period of 1632-1648. Start date is the year of commencement of the reign of Władysław IV, while the final is the date of death of the king.The study is in chronological order and it consists of an introduction, three main chapters, summary and bibliography.The first chapter presents Władysław IV as a husband and father. The special attention is given to the relationship of Władysław IV and his two wives. It shows their everyday life: the impact of the king's wives on him, family rows, and also the image of the king as a father seen by the Chancellor Radziwill.In The Diary by Albrycht Stanislaw Radziwill we can notice that both marriages - with Cecilia Renata and Mary Ludwika - ran quite differently. However, we can find that they had a lot of things in common. Both marriages were influenced by the political issue. In both cases, the king was not satisfied. Both marriages were full of arguments and tears. Nevertheless, Wladyslaw tried to treat his wifes with respect.According to the information given by the Chancellor of Władysław was the father of two children Zygmunt Kazimierz and Marianna. The king certainly saw his son as his successor and thus the opportunity to consolidate the dynasty. Radziwill has repeatedly mentioned that the King loved his son Zygmunt Kazimierz. His birth made him great joy. Wladyslaw was devasteted. The second child, daughter Marianna, lived only a month and the Chancellor does not give us much information about the attitude of the king towards her death.Another aspect of the set was amusements of Władysław IV. His favourite pastime was hunting. Another form of enjoying the time of the royal court were fights of wild animals such as bears, horses, bison and wild bulls.The king also enjoyed opera, theater and music and dance. During the carnival organising a German tavern was a great success, at this time, there were also many feasts.The last chapter presents the health of the king and his influence on the affairs of the state. Władysław IV suffered from many serious diseases that became the cause of the necessity to postpone a public affairs until the improvement of the health of the king. So often repeated absence of the king became a cause of discontent and suspicion that the king is trying to make the rule absolute.pl
dc.abstract.plGłównym przedmiotem badań jest osoba Władysława IV. Autor skoncentrował się szczególnie na odtworzeniu przebiegu życia prywatnego króla na podstawie ,,Pamiętnika" i obrazie króla zaprezentowanego przez kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła.Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1632–1648. Datą początkową jest rok rozpoczęcia panowania Władysława IV, z kolei końcowa jest datą śmierci króla.W pracy zastosowano układ problematyczno-chronologiczny. Składa się ona ze wstępu, trzech podstawowych rozdziałów, zakończenia oraz końcowej bibliografii.Pierwszy rozdział jest przedstawieniem Władysława IV jako męża i ojca. Przede wszystkim szczególną uwagę zwrócona na stosunki Władysława IV z jego obiema żonami oraz przedstawiono ich codzienne relacje i wpływ żon na króla, kłótnie rodzinne i obraz króla, jako ojca, widziany oczami kanclerza Radziwiłła.W świetle Pamiętnika Albrychta Stanisława Radziwiłła obraz życia małżeńskiego króla z obiema małżonkami – Cecylią Renatą oraz Ludwiką Marią - przebiegał nieco odmiennie. Nie mniej jednak spotykamy wiele cech wspólnych. Na oba małżeństwa zaważyły kwestię polityczne. W obu przypadkach król nie był w pełni usatysfakcjonowany. W obu małżeństwach nie zabrakło kłótni i łez małżonek. Nie mniej jednak Władysław starał się Radziwiłł wspomina również o innych kobietach. Jednak informację na ten temat są bardzo strzępkowe. W związku z tym dość trudno oceniać króla jako męża stosując to kryterium. Podsumowując, należy zaznaczyć, że Władysław IV nie był wzorowym mężem.Z informacji podanych przez kanclerza Władysław był ojcem dwójki dzieci Zygmunta Kazimierza i Marianny. Radziwiłł niejednokrotnie potwierdza, że król bardzo kochał swojego syna Zygmunta Kazimierza. Jego narodziny sprawiły mu wielką radość. Wiele jego działań było nakierowane z myślą o zapewnieniu mu następstwa tronu. Władysław bardzo przeżył jego śmierć. Drugie dziecko, córeczka Marianna, żyła zaledwie miesiąc i kanclerz nie dostarcza nam wielu informacji na temat postawy króla wobec jej śmierci.Kolejnym przedstawionym aspektem były rozrywki Władysława IV. Ze wszystkich rozrywek najbardziej miłował polowanie.Inną forma umilenia sobie czasu na dworze królewskim były walki dzikich zwierząt. Najczęściej brały w niej udział niedźwiedzie, konie, żubry, dziki, byki.Oprócz tego król kultywował rozrywki o charakterze artystycznym takie jak opera, teatr czy muzyka. W okresie karnawału dużym powodzeniem cieszyła się zabawa w gospodę niemiecką, na ten czas przypadało również najwięcej uczt. Król również lubił taniec.W ostatnim rozdziale zaprezentowano zdrowie króla i jego wpływ na sprawy państwowe. Choroba króla budziła współczucie podanych, ale z drugiej zaś stawała się przyczyną konieczności odkładania spraw o charakterze publicznym do momentu poprawy stanu zdrowia króla. Dlatego niejednokrotnie powtarzająca nieobecność króla stawała się przyczyną niezadowolenia i podejrzeń, że król próbuje wprowadzić rządy absolutne.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBrzoza, Czesław - 127445 pl
dc.contributor.authorSowa, Iwettapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerFerenc, Marek - 127891 pl
dc.contributor.reviewerNagirnyy, Vitaliy - 173739 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T09:57:46Z
dc.date.available2020-07-24T09:57:46Z
dc.date.submitted2012-09-12pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-68698-115959pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181904
dc.languagepolpl
dc.subject.enprivate life, family, entertainment, health,pl
dc.subject.plżycie prywatne, rodzina, rozrywki, zdrowie,pl
dc.titleŻycie prywatne Króla Władysława IV w świetle "Pamiętnika"Albrychta Stanisława Radziwiłła, Kanclerza Wielkiego Litewskiego.pl
dc.title.alternativePrivate Life of King Wladyslaw IV in light of the "Pamiętnik" Albrycht`s Stanisław Radziwiłł, Chanceller of Grand Duchy of Lithuania.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main topic of the research is life of the king Władysław IV. The author mainly focuses on the private life of the king. The research is based on The Diary and the picture of the king presented by the Great Chancellor of Lithuania Albrycht Stanislaw Radziwill.Chronological frame work covers the period of 1632-1648. Start date is the year of commencement of the reign of Władysław IV, while the final is the date of death of the king.The study is in chronological order and it consists of an introduction, three main chapters, summary and bibliography.The first chapter presents Władysław IV as a husband and father. The special attention is given to the relationship of Władysław IV and his two wives. It shows their everyday life: the impact of the king's wives on him, family rows, and also the image of the king as a father seen by the Chancellor Radziwill.In The Diary by Albrycht Stanislaw Radziwill we can notice that both marriages - with Cecilia Renata and Mary Ludwika - ran quite differently. However, we can find that they had a lot of things in common. Both marriages were influenced by the political issue. In both cases, the king was not satisfied. Both marriages were full of arguments and tears. Nevertheless, Wladyslaw tried to treat his wifes with respect.According to the information given by the Chancellor of Władysław was the father of two children Zygmunt Kazimierz and Marianna. The king certainly saw his son as his successor and thus the opportunity to consolidate the dynasty. Radziwill has repeatedly mentioned that the King loved his son Zygmunt Kazimierz. His birth made him great joy. Wladyslaw was devasteted. The second child, daughter Marianna, lived only a month and the Chancellor does not give us much information about the attitude of the king towards her death.Another aspect of the set was amusements of Władysław IV. His favourite pastime was hunting. Another form of enjoying the time of the royal court were fights of wild animals such as bears, horses, bison and wild bulls.The king also enjoyed opera, theater and music and dance. During the carnival organising a German tavern was a great success, at this time, there were also many feasts.The last chapter presents the health of the king and his influence on the affairs of the state. Władysław IV suffered from many serious diseases that became the cause of the necessity to postpone a public affairs until the improvement of the health of the king. So often repeated absence of the king became a cause of discontent and suspicion that the king is trying to make the rule absolute.
dc.abstract.plpl
Głównym przedmiotem badań jest osoba Władysława IV. Autor skoncentrował się szczególnie na odtworzeniu przebiegu życia prywatnego króla na podstawie ,,Pamiętnika" i obrazie króla zaprezentowanego przez kanclerza wielkiego litewskiego Albrychta Stanisława Radziwiłła.Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1632–1648. Datą początkową jest rok rozpoczęcia panowania Władysława IV, z kolei końcowa jest datą śmierci króla.W pracy zastosowano układ problematyczno-chronologiczny. Składa się ona ze wstępu, trzech podstawowych rozdziałów, zakończenia oraz końcowej bibliografii.Pierwszy rozdział jest przedstawieniem Władysława IV jako męża i ojca. Przede wszystkim szczególną uwagę zwrócona na stosunki Władysława IV z jego obiema żonami oraz przedstawiono ich codzienne relacje i wpływ żon na króla, kłótnie rodzinne i obraz króla, jako ojca, widziany oczami kanclerza Radziwiłła.W świetle Pamiętnika Albrychta Stanisława Radziwiłła obraz życia małżeńskiego króla z obiema małżonkami – Cecylią Renatą oraz Ludwiką Marią - przebiegał nieco odmiennie. Nie mniej jednak spotykamy wiele cech wspólnych. Na oba małżeństwa zaważyły kwestię polityczne. W obu przypadkach król nie był w pełni usatysfakcjonowany. W obu małżeństwach nie zabrakło kłótni i łez małżonek. Nie mniej jednak Władysław starał się Radziwiłł wspomina również o innych kobietach. Jednak informację na ten temat są bardzo strzępkowe. W związku z tym dość trudno oceniać króla jako męża stosując to kryterium. Podsumowując, należy zaznaczyć, że Władysław IV nie był wzorowym mężem.Z informacji podanych przez kanclerza Władysław był ojcem dwójki dzieci Zygmunta Kazimierza i Marianny. Radziwiłł niejednokrotnie potwierdza, że król bardzo kochał swojego syna Zygmunta Kazimierza. Jego narodziny sprawiły mu wielką radość. Wiele jego działań było nakierowane z myślą o zapewnieniu mu następstwa tronu. Władysław bardzo przeżył jego śmierć. Drugie dziecko, córeczka Marianna, żyła zaledwie miesiąc i kanclerz nie dostarcza nam wielu informacji na temat postawy króla wobec jej śmierci.Kolejnym przedstawionym aspektem były rozrywki Władysława IV. Ze wszystkich rozrywek najbardziej miłował polowanie.Inną forma umilenia sobie czasu na dworze królewskim były walki dzikich zwierząt. Najczęściej brały w niej udział niedźwiedzie, konie, żubry, dziki, byki.Oprócz tego król kultywował rozrywki o charakterze artystycznym takie jak opera, teatr czy muzyka. W okresie karnawału dużym powodzeniem cieszyła się zabawa w gospodę niemiecką, na ten czas przypadało również najwięcej uczt. Król również lubił taniec.W ostatnim rozdziale zaprezentowano zdrowie króla i jego wpływ na sprawy państwowe. Choroba króla budziła współczucie podanych, ale z drugiej zaś stawała się przyczyną konieczności odkładania spraw o charakterze publicznym do momentu poprawy stanu zdrowia króla. Dlatego niejednokrotnie powtarzająca nieobecność króla stawała się przyczyną niezadowolenia i podejrzeń, że król próbuje wprowadzić rządy absolutne.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Brzoza, Czesław - 127445
dc.contributor.authorpl
Sowa, Iwetta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Ferenc, Marek - 127891
dc.contributor.reviewerpl
Nagirnyy, Vitaliy - 173739
dc.date.accessioned
2020-07-24T09:57:46Z
dc.date.available
2020-07-24T09:57:46Z
dc.date.submittedpl
2012-09-12
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-68698-115959
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/181904
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
private life, family, entertainment, health,
dc.subject.plpl
życie prywatne, rodzina, rozrywki, zdrowie,
dc.titlepl
Życie prywatne Króla Władysława IV w świetle "Pamiętnika"Albrychta Stanisława Radziwiłła, Kanclerza Wielkiego Litewskiego.
dc.title.alternativepl
Private Life of King Wladyslaw IV in light of the "Pamiętnik" Albrycht`s Stanisław Radziwiłł, Chanceller of Grand Duchy of Lithuania.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Krakow
3
Warsaw
2
Dublin
1
Nadolice Wielkie
1
Sofia
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available