Odpowiedzialność karna za czyny popełniane za pośrednictwem sieci typu darknet

master
dc.abstract.enThis master’s thesis deals with the issue of criminal liability for acts committed through the darknet by its users, as well as the authors and administrators of the websites. The aim of the thesis is to make a comprehensive analysis of behaviors undertaken in the darknet in the light of the regulations in force from the criminal law perspective and, as a result, to answer the question whether the current legal status in the field of criminal law fully corresponds to the reality of the darknet. The thesis consists of three chapters. The first chapter is an introduction to the topic and is dedicated to the history and characteristics of the darknet. The second chapter presents the issue of the possibility and conditions of holding Internet service providers criminally liable for the content from the service recipients, taking into account the specificity of the darknet. The third chapter contains an analysis of selected behaviors undertaken by darknet users - including administrators of so-called black online markets - from the perspective of Polish criminal law.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska podejmuje problematykę odpowiedzialności karnej za czyny popełniane za pośrednictwem sieci typu darknet przez jej użytkowników, a także twórców i administratorów stron. Celem pracy jest dokonanie kompleksowej analizy prawnokarnej zachowań podejmowanych w darknecie w świetle obowiązujących uregulowań, a w rezultacie odpowiedź na pytanie, czy obecny stan prawny w zakresie prawa karnego w pełni odpowiada rzeczywistości sieci typu darknet. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do poruszanej tematyki i poświęcony jest historii i charakterystyce sieci typu darknet. Drugi rozdział przedstawia problematykę możliwości i warunków pociągnięcia dostawców usług sieciowych do odpowiedzialności karnej za treści pochodzące od usługobiorców, z uwzględnieniem specyfiki darknetu. Trzeci rozdział zawiera natomiast analizę wybranych zachowań podejmowanych przez użytkowników sieci typu darknet – w tym także administratorów tzw. czarnych rynków online - z perspektywy polskiego prawa karnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.authorPabian, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerBarczak-Oplustil, Agnieszka - 127232 pl
dc.contributor.reviewerMamak, Kamilpl
dc.date.accessioned2020-10-21T19:15:50Z
dc.date.available2020-10-21T19:15:50Z
dc.date.submitted2020-09-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-145036-212751pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250191
dc.languagepolpl
dc.subject.endarknet, cybercrime, black online market, Internet, Internet service provider, administrator, criminal law, criminal liability, organised criminal grouppl
dc.subject.pldarknet, cyberprzestępczość, czarny rynek online, Internet, dostawca usług internetowych, administrator, prawo karne, odpowiedzialność karna, zorganizowana grupa przestępczapl
dc.titleOdpowiedzialność karna za czyny popełniane za pośrednictwem sieci typu darknetpl
dc.title.alternativeCriminal liability for acts committed through the darknetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis deals with the issue of criminal liability for acts committed through the darknet by its users, as well as the authors and administrators of the websites. The aim of the thesis is to make a comprehensive analysis of behaviors undertaken in the darknet in the light of the regulations in force from the criminal law perspective and, as a result, to answer the question whether the current legal status in the field of criminal law fully corresponds to the reality of the darknet. The thesis consists of three chapters. The first chapter is an introduction to the topic and is dedicated to the history and characteristics of the darknet. The second chapter presents the issue of the possibility and conditions of holding Internet service providers criminally liable for the content from the service recipients, taking into account the specificity of the darknet. The third chapter contains an analysis of selected behaviors undertaken by darknet users - including administrators of so-called black online markets - from the perspective of Polish criminal law.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska podejmuje problematykę odpowiedzialności karnej za czyny popełniane za pośrednictwem sieci typu darknet przez jej użytkowników, a także twórców i administratorów stron. Celem pracy jest dokonanie kompleksowej analizy prawnokarnej zachowań podejmowanych w darknecie w świetle obowiązujących uregulowań, a w rezultacie odpowiedź na pytanie, czy obecny stan prawny w zakresie prawa karnego w pełni odpowiada rzeczywistości sieci typu darknet. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wprowadzenie do poruszanej tematyki i poświęcony jest historii i charakterystyce sieci typu darknet. Drugi rozdział przedstawia problematykę możliwości i warunków pociągnięcia dostawców usług sieciowych do odpowiedzialności karnej za treści pochodzące od usługobiorców, z uwzględnieniem specyfiki darknetu. Trzeci rozdział zawiera natomiast analizę wybranych zachowań podejmowanych przez użytkowników sieci typu darknet – w tym także administratorów tzw. czarnych rynków online - z perspektywy polskiego prawa karnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.authorpl
Pabian, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Barczak-Oplustil, Agnieszka - 127232
dc.contributor.reviewerpl
Mamak, Kamil
dc.date.accessioned
2020-10-21T19:15:50Z
dc.date.available
2020-10-21T19:15:50Z
dc.date.submittedpl
2020-09-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-145036-212751
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/250191
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
darknet, cybercrime, black online market, Internet, Internet service provider, administrator, criminal law, criminal liability, organised criminal group
dc.subject.plpl
darknet, cyberprzestępczość, czarny rynek online, Internet, dostawca usług internetowych, administrator, prawo karne, odpowiedzialność karna, zorganizowana grupa przestępcza
dc.titlepl
Odpowiedzialność karna za czyny popełniane za pośrednictwem sieci typu darknet
dc.title.alternativepl
Criminal liability for acts committed through the darknet
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
87
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Katowice
9
Gliwice
5
Kolbuszowa
5
Poznan
5
Krakow
4
Gdansk
3
Luban
3
Lublin
3
Rymanow
3

No access

No Thumbnail Available