Przemiany i perspektywy : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

2014
journal article
article
dc.abstract.enThe main goal of this article is to concisely describe the history, present days and future perspectives of the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University. The article presents the transformations of its educational offer within full-time and part-time studies of all stages and forms: undergraduate, graduate, doctoral studies, non-degree post diploma studies and short courses. Furthermore, the main areas of the research conducted in the Institute and the key directions of its future developments are characterised. One can also find information on the Institute’s publishing production, conferences and on the grants and projects conducted by its employees. Emphasis is put on the high importance of professional expertise and close cooperation with librarians and information specialists for the Institute and its strategy. For the last forty years, since the Department of Library and Information Science (the ancestor of the present Institute) was founded within the Institute of Polish Philology, the Institute has gone a long way from the research and education academic unit focused on historic and literature studies to the wellestablished institution operating within the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University and concentrating on modern aspects of information and library science. Today the scientists employed in the Institute develop modern research fields in information science and continue with the research on various aspects of book science and librarianship. The research and educational activities are strongly related to actual and current problems of library and information professions.pl
dc.abstract.plCelem artykułu jest zwięzłe przedstawienie historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddane zostały przemiany oferty edukacyjnej Instytutu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni (włącznie z doktoranckimi), studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Charakteryzowano główne obszary badań prowadzonych w Instytucie i ich obecne kierunki rozwoju oraz dorobek wydawniczy i osiągnięcia w zakresie organizacji konferencji naukowych i pozyskiwania grantów badawczych. Zwrócono także uwagę na znaczenie oferty eksperckiej oraz ścisłych związków z środowiskiem zawodowym bibliotekarzy i specjalistów informacji w działalności Instytutu. Przez czterdzieści lat istnienia jednostka przeszła długą drogę od Zakładu BiN oferującego studia i prowadzącego badania zdominowane przez problematykę ogólnohumanistyczną, historyczną i literaturoznawczą w ramach Instytutu Filologii Polskiej, do działającego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu, rozwijającego nowoczesne kierunki badań informatologicznych i jednocześnie kontynuującego naukowe zainteresowania bibliotekoznawcze i bibliologiczne, którego działalność edukacyjna i badawcza jest mocno powiązana z współczesnymi problemami profesji bibliotekarskiej i informacyjnej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwapl
dc.contributor.authorSapa, Remigiusz - 131798 pl
dc.date.accession2015-05-09pl
dc.date.accessioned2015-05-09T11:11:02Z
dc.date.available2015-05-09T11:11:02Z
dc.date.issued2014pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (13)pl
dc.description.physical35-54pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume7pl
dc.identifier.issn1899-5829pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6801
dc.identifier.weblinkhttp://bg.umed.lodz.pl/images/wydawnictwa/forum/ForumNr13.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licenceOTHER
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePrzemiany i perspektywy : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowiepl
dc.title.alternativeChanges and prospects : the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University in Krakówpl
dc.title.journalForum Bibliotek Medycznychpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this article is to concisely describe the history, present days and future perspectives of the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University. The article presents the transformations of its educational offer within full-time and part-time studies of all stages and forms: undergraduate, graduate, doctoral studies, non-degree post diploma studies and short courses. Furthermore, the main areas of the research conducted in the Institute and the key directions of its future developments are characterised. One can also find information on the Institute’s publishing production, conferences and on the grants and projects conducted by its employees. Emphasis is put on the high importance of professional expertise and close cooperation with librarians and information specialists for the Institute and its strategy. For the last forty years, since the Department of Library and Information Science (the ancestor of the present Institute) was founded within the Institute of Polish Philology, the Institute has gone a long way from the research and education academic unit focused on historic and literature studies to the wellestablished institution operating within the Faculty of Management and Social Communication of the Jagiellonian University and concentrating on modern aspects of information and library science. Today the scientists employed in the Institute develop modern research fields in information science and continue with the research on various aspects of book science and librarianship. The research and educational activities are strongly related to actual and current problems of library and information professions.
dc.abstract.plpl
Celem artykułu jest zwięzłe przedstawienie historii, dnia dzisiejszego i perspektyw rozwoju Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddane zostały przemiany oferty edukacyjnej Instytutu w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich stopni (włącznie z doktoranckimi), studiów podyplomowych i kursów dokształcających. Charakteryzowano główne obszary badań prowadzonych w Instytucie i ich obecne kierunki rozwoju oraz dorobek wydawniczy i osiągnięcia w zakresie organizacji konferencji naukowych i pozyskiwania grantów badawczych. Zwrócono także uwagę na znaczenie oferty eksperckiej oraz ścisłych związków z środowiskiem zawodowym bibliotekarzy i specjalistów informacji w działalności Instytutu. Przez czterdzieści lat istnienia jednostka przeszła długą drogę od Zakładu BiN oferującego studia i prowadzącego badania zdominowane przez problematykę ogólnohumanistyczną, historyczną i literaturoznawczą w ramach Instytutu Filologii Polskiej, do działającego na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytutu, rozwijającego nowoczesne kierunki badań informatologicznych i jednocześnie kontynuującego naukowe zainteresowania bibliotekoznawcze i bibliologiczne, którego działalność edukacyjna i badawcza jest mocno powiązana z współczesnymi problemami profesji bibliotekarskiej i informacyjnej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
dc.contributor.authorpl
Sapa, Remigiusz - 131798
dc.date.accessionpl
2015-05-09
dc.date.accessioned
2015-05-09T11:11:02Z
dc.date.available
2015-05-09T11:11:02Z
dc.date.issuedpl
2014
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (13)
dc.description.physicalpl
35-54
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
7
dc.identifier.issnpl
1899-5829
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/6801
dc.identifier.weblinkpl
http://bg.umed.lodz.pl/images/wydawnictwa/forum/ForumNr13.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
OTHER
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Przemiany i perspektywy : Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Changes and prospects : the Institute of Information and Library Science of the Jagiellonian University in Kraków
dc.title.journalpl
Forum Bibliotek Medycznych
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
4
Wroclaw
2
Ashburn
1
Chandler
1
Dublin
1
Philadelphia
1
Stany
1

No access

No Thumbnail Available