Ekspresja i oczyszczanie domeny hKIND2 białka Spire2 oraz testy biofizyczne w celu identyfikacji inhibitorów oddziaływania Spire2-FMN2

licenciate
dc.abstract.enThe Spire2-Fmn2 protein complex is involved in actin nucleation. The aim of the research presented here was to identify low molecular weight compounds of the Spire2-Fmn2 interaction. Until now, compounds with ability to impair this interaction have not been described in the literature. For the purposes of screening, a combination of biophysical methods was used: thermal shift assay and 15N-1H-HSQC two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy method. In the first-line screening, 13 compounds that potentially interact with the KIND domain of the Spire2 protein were identified. Of these, three were selected and subjected to verification of binding using 15N -uniformly labelled KIND domain. The identified compounds are the starting point for the design more potent inhibitors that may find therapeutic use in the future.pl
dc.abstract.plUkład białek Spire2-Fmn2 jest kompleksem zaangażowanym w proces nukleacji aktyny. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy licencjackiej było poszukiwanie małocząsteczkowych inhibitorów oddziaływania Spire2-Fmn2. Do tej pory w literaturze nie został opisany żaden związek, który wykazywałby taką właściwość i wiązał się do domeny KIND białka Spire2 (hKIND2). Dla potrzeb wykonywanych badań zastosowano połączenie metod biofizycznych: test przesunięcia temperatury topnienia białka oraz metodę dwuwymiarowej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 15N-1H-HSQC. W pierwszym etapie skriningu zidentyfikowano 13 związków wykazujących potencjalne oddziaływanie z domeną KIND białka Spire2. Spośród nich wybrano trzy i poddano weryfikacji wiązania z wykorzystaniem znakowej izotopem 15N domeny KIND techniką dwuwymiarowego NMR. Zidentyfikowane związki stanowią punkt wyjścia do zaprojektowania silniejszych inhibitorów, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie terapeutyczne.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKitel, Radosławpl
dc.contributor.authorPaliwoda, Ilonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKalinowska-Tłuścik, Justyna - 128600 pl
dc.contributor.reviewerKitel, Radosławpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:20:51Z
dc.date.available2020-07-28T06:20:51Z
dc.date.submitted2020-07-17pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-140953-252461pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240882
dc.languagepolpl
dc.subject.enFormin2, Spire2, KIND, Actin, Cancer, Recombinant Protein, TSA, HSQCpl
dc.subject.plFormina2, Spire2, KIND, Aktyna, Nowotwór, Białko rekombinowane, TSA, HSQCpl
dc.titleEkspresja i oczyszczanie domeny hKIND2 białka Spire2 oraz testy biofizyczne w celu identyfikacji inhibitorów oddziaływania Spire2-FMN2pl
dc.title.alternativeExpression and purification of the hKIND2 domain of the Spire2 protein and biophysical assays to identify inhibitors of the Spire2-FMN2 interactionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The Spire2-Fmn2 protein complex is involved in actin nucleation. The aim of the research presented here was to identify low molecular weight compounds of the Spire2-Fmn2 interaction. Until now, compounds with ability to impair this interaction have not been described in the literature. For the purposes of screening, a combination of biophysical methods was used: thermal shift assay and 15N-1H-HSQC two-dimensional nuclear magnetic resonance spectroscopy method. In the first-line screening, 13 compounds that potentially interact with the KIND domain of the Spire2 protein were identified. Of these, three were selected and subjected to verification of binding using 15N -uniformly labelled KIND domain. The identified compounds are the starting point for the design more potent inhibitors that may find therapeutic use in the future.
dc.abstract.plpl
Układ białek Spire2-Fmn2 jest kompleksem zaangażowanym w proces nukleacji aktyny. Celem badań zaprezentowanych w niniejszej pracy licencjackiej było poszukiwanie małocząsteczkowych inhibitorów oddziaływania Spire2-Fmn2. Do tej pory w literaturze nie został opisany żaden związek, który wykazywałby taką właściwość i wiązał się do domeny KIND białka Spire2 (hKIND2). Dla potrzeb wykonywanych badań zastosowano połączenie metod biofizycznych: test przesunięcia temperatury topnienia białka oraz metodę dwuwymiarowej spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego 15N-1H-HSQC. W pierwszym etapie skriningu zidentyfikowano 13 związków wykazujących potencjalne oddziaływanie z domeną KIND białka Spire2. Spośród nich wybrano trzy i poddano weryfikacji wiązania z wykorzystaniem znakowej izotopem 15N domeny KIND techniką dwuwymiarowego NMR. Zidentyfikowane związki stanowią punkt wyjścia do zaprojektowania silniejszych inhibitorów, które mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie terapeutyczne.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kitel, Radosław
dc.contributor.authorpl
Paliwoda, Ilona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kalinowska-Tłuścik, Justyna - 128600
dc.contributor.reviewerpl
Kitel, Radosław
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:20:51Z
dc.date.available
2020-07-28T06:20:51Z
dc.date.submittedpl
2020-07-17
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-140953-252461
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240882
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Formin2, Spire2, KIND, Actin, Cancer, Recombinant Protein, TSA, HSQC
dc.subject.plpl
Formina2, Spire2, KIND, Aktyna, Nowotwór, Białko rekombinowane, TSA, HSQC
dc.titlepl
Ekspresja i oczyszczanie domeny hKIND2 białka Spire2 oraz testy biofizyczne w celu identyfikacji inhibitorów oddziaływania Spire2-FMN2
dc.title.alternativepl
Expression and purification of the hKIND2 domain of the Spire2 protein and biophysical assays to identify inhibitors of the Spire2-FMN2 interaction
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
3
Gac
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available