Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych

master
dc.abstract.enThe aim of the Master's thesis "Protection of competition in public procurement law" is to present the analysis of legislation and jurisprudence in order to demonstrate how the competition is protected in the public procurement law, and thus the legal mechanisms aimed at implementing this principle. Author describes acts, which threaten the fair competition in case of awarding public contracts and presents solutions to prevent such actions. Another important issue this thesis conveys is the evolution of fair competition rules, their importance in the public procurement law and changes in its perception. The trends in the development of protection of the competition could be observed in the case law of the Court of Justice of the European Union and the judgments of national courtspl
dc.abstract.plPraca magisterska pt: "Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych" poświęcona jest analizie przepisów prawa oraz orzecznictwa, w celu wykazania sposobu ochrony konkurencji w prawie zamówień publicznych, a co za tym idzie mechanizmów prawnych służących realizacji tej zasady. W niniejszej pracy wskazuję również na praktyki zagrażające zachowaniu uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz opisuję sposoby ich zapobiegania. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ewolucja zasady ochrony konkurencji, jej znaczenie w systemie zamówień publicznych oraz zmiany zachodzące w jej postrzeganiu. Kierunek rozwoju ochrony konkurencji widoczny jest przede wszystkim w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.authorGała, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerWalaszek-Pyzioł, Anna - 132513 pl
dc.contributor.reviewerBiliński, Michał - 200666 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:00:51Z
dc.date.available2020-07-26T13:00:51Z
dc.date.submitted2015-06-25pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-96004-126884pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203510
dc.languagepolpl
dc.subject.enfair competition rules, anti-competitive, public procurement law, call for bidds, protection of competitionpl
dc.subject.plzasada ochrony konkurencji, antykonkurencyjny, prawo zamówień publicznych, przetarg, uczciwa konkurencjapl
dc.titleOchrona konkurencji w prawie zamówień publicznychpl
dc.title.alternativeProtection of competition in public procurement lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the Master's thesis "Protection of competition in public procurement law" is to present the analysis of legislation and jurisprudence in order to demonstrate how the competition is protected in the public procurement law, and thus the legal mechanisms aimed at implementing this principle. Author describes acts, which threaten the fair competition in case of awarding public contracts and presents solutions to prevent such actions. Another important issue this thesis conveys is the evolution of fair competition rules, their importance in the public procurement law and changes in its perception. The trends in the development of protection of the competition could be observed in the case law of the Court of Justice of the European Union and the judgments of national courts
dc.abstract.plpl
Praca magisterska pt: "Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych" poświęcona jest analizie przepisów prawa oraz orzecznictwa, w celu wykazania sposobu ochrony konkurencji w prawie zamówień publicznych, a co za tym idzie mechanizmów prawnych służących realizacji tej zasady. W niniejszej pracy wskazuję również na praktyki zagrażające zachowaniu uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych oraz opisuję sposoby ich zapobiegania. Kolejnym istotnym zagadnieniem jest ewolucja zasady ochrony konkurencji, jej znaczenie w systemie zamówień publicznych oraz zmiany zachodzące w jej postrzeganiu. Kierunek rozwoju ochrony konkurencji widoczny jest przede wszystkim w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.authorpl
Gała, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek-Pyzioł, Anna - 132513
dc.contributor.reviewerpl
Biliński, Michał - 200666
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:00:51Z
dc.date.available
2020-07-26T13:00:51Z
dc.date.submittedpl
2015-06-25
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-96004-126884
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203510
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fair competition rules, anti-competitive, public procurement law, call for bidds, protection of competition
dc.subject.plpl
zasada ochrony konkurencji, antykonkurencyjny, prawo zamówień publicznych, przetarg, uczciwa konkurencja
dc.titlepl
Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych
dc.title.alternativepl
Protection of competition in public procurement law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
3
Torun
2
Dublin
1
Pruszcz Gdanski
1

No access

No Thumbnail Available