Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej : propozycja nowej koncepcji

2022
book
monography
dc.abstract.enThe fundamental aim of the considerations presented in this book is to propose a new concept - the epistemic information bubble - developed for theoretical and empirical inquiries in the field of information behaviour. This concept, characterising a specific phenomenon in the context of information activities, through a thorough analysis of various models, theories and assumptions grounded in an interdisciplinary view of information science, should open up a new and broader perspective for the exploration of information behaviour. It is intended to be a kind of metatheoretical glue that connects diverse approaches, including social, affective, cognitive, and to be a multidimensional component of empirically developed research on human reactions and interactions with information. It thus serves as a prolegomenon to a holistic, multifaceted and harmonious, by unifying and systematising various aspects of information behaviour, view of both the multidimensional area of the chosen field of informatology research and all, dynamically evolving phenomena related to human agency and information processes undertaken by humans in the infosphere.pl
dc.abstract.plZasadniczym celem rozważań przedstawionych w tej książce jest zaproponowanie nowego konceptu – epistemicznej bańki informacyjnej – stworzonego na potrzeby teoretycznych i empirycznych dociekań w obszarze zachowań informacyjnych. Koncepcja ta, charakteryzująca określone zjawisko w kontekście aktywności informacyjnych, poprzez wnikliwą analizę różnorodnych modeli, teorii i założeń ugruntowanych w interdyscyplinarnym ujęciu nauki o informacji, powinna otworzyć nową i szerszą perspektywę dla eksploracji zachowań informacyjnych. Ma być pewnego rodzaju metateoretycznym spoiwem łączącym różnorodne podejścia, m.in. społeczne, afektywne, kognitywne, a także stanowić wielowymiarowy element empirycznie rozwijanych badań dotyczących reakcji i interakcji człowieka z informacją. Stanowi zatem prolegomena do holistycznego, wieloaspektowego i harmonijnego, poprzez ujednolicenie i usystematyzowanie różnych aspektów zachowań informacyjnych, spojrzenia zarówno na wielowymiarowy obszar wybranego kierunku badań informatologii, jak i na wszelkie, dynamicznie ewoluujące zjawiska związane z ludzką sprawczością oraz procesami informacyjnymi podejmowanymi przez człowieka w infosferze.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnychpl
dc.contributor.authorKrakowska, Monika - 129418 pl
dc.date.accessioned2022-10-27T10:14:37Z
dc.date.available2022-10-27T10:14:37Z
dc.date.issued2022pl
dc.description.physical335pl
dc.description.publication22,2pl
dc.identifier.eisbn978-83-233-7346-9pl
dc.identifier.isbn978-83-233-5134-4pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302873
dc.languagepolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediachpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.eninformation spacepl
dc.subject.enhuman information behaviourpl
dc.subject.eninformation experiencingpl
dc.subject.encontextpl
dc.subject.eninformation practicespl
dc.subject.enaffective paradigmpl
dc.subject.encognitive paradigmpl
dc.subject.ensocial and normative contextpl
dc.subject.plbańki informacyjnepl
dc.subject.plepistemiczne bańki informacyjnepl
dc.subject.pldoświadczanie informacjipl
dc.subject.plpraktyki informacyjnepl
dc.subject.plzachowania informacyjne człowiekapl
dc.subject.plkontekstpl
dc.subject.plprzestrzeń informacyjnapl
dc.subject.plkontekst społecznypl
dc.subject.plkontekst afektywnypl
dc.subject.plkontekst poznawczypl
dc.subtypeMonographypl
dc.titleZachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej : propozycja nowej koncepcjipl
dc.title.alternativeHuman information behaviour in the context of the epistemic information bubble phenomenon : a proposal for a new conceptpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The fundamental aim of the considerations presented in this book is to propose a new concept - the epistemic information bubble - developed for theoretical and empirical inquiries in the field of information behaviour. This concept, characterising a specific phenomenon in the context of information activities, through a thorough analysis of various models, theories and assumptions grounded in an interdisciplinary view of information science, should open up a new and broader perspective for the exploration of information behaviour. It is intended to be a kind of metatheoretical glue that connects diverse approaches, including social, affective, cognitive, and to be a multidimensional component of empirically developed research on human reactions and interactions with information. It thus serves as a prolegomenon to a holistic, multifaceted and harmonious, by unifying and systematising various aspects of information behaviour, view of both the multidimensional area of the chosen field of informatology research and all, dynamically evolving phenomena related to human agency and information processes undertaken by humans in the infosphere.
dc.abstract.plpl
Zasadniczym celem rozważań przedstawionych w tej książce jest zaproponowanie nowego konceptu – epistemicznej bańki informacyjnej – stworzonego na potrzeby teoretycznych i empirycznych dociekań w obszarze zachowań informacyjnych. Koncepcja ta, charakteryzująca określone zjawisko w kontekście aktywności informacyjnych, poprzez wnikliwą analizę różnorodnych modeli, teorii i założeń ugruntowanych w interdyscyplinarnym ujęciu nauki o informacji, powinna otworzyć nową i szerszą perspektywę dla eksploracji zachowań informacyjnych. Ma być pewnego rodzaju metateoretycznym spoiwem łączącym różnorodne podejścia, m.in. społeczne, afektywne, kognitywne, a także stanowić wielowymiarowy element empirycznie rozwijanych badań dotyczących reakcji i interakcji człowieka z informacją. Stanowi zatem prolegomena do holistycznego, wieloaspektowego i harmonijnego, poprzez ujednolicenie i usystematyzowanie różnych aspektów zachowań informacyjnych, spojrzenia zarówno na wielowymiarowy obszar wybranego kierunku badań informatologii, jak i na wszelkie, dynamicznie ewoluujące zjawiska związane z ludzką sprawczością oraz procesami informacyjnymi podejmowanymi przez człowieka w infosferze.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Studiów Informacyjnych
dc.contributor.authorpl
Krakowska, Monika - 129418
dc.date.accessioned
2022-10-27T10:14:37Z
dc.date.available
2022-10-27T10:14:37Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.description.physicalpl
335
dc.description.publicationpl
22,2
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-7346-9
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-5134-4
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302873
dc.languagepl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki o komunikacji społecznej i mediach
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
information space
dc.subject.enpl
human information behaviour
dc.subject.enpl
information experiencing
dc.subject.enpl
context
dc.subject.enpl
information practices
dc.subject.enpl
affective paradigm
dc.subject.enpl
cognitive paradigm
dc.subject.enpl
social and normative context
dc.subject.plpl
bańki informacyjne
dc.subject.plpl
epistemiczne bańki informacyjne
dc.subject.plpl
doświadczanie informacji
dc.subject.plpl
praktyki informacyjne
dc.subject.plpl
zachowania informacyjne człowieka
dc.subject.plpl
kontekst
dc.subject.plpl
przestrzeń informacyjna
dc.subject.plpl
kontekst społeczny
dc.subject.plpl
kontekst afektywny
dc.subject.plpl
kontekst poznawczy
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Zachowania informacyjne człowieka w kontekście zjawiska epistemicznej bańki informacyjnej : propozycja nowej koncepcji
dc.title.alternativepl
Human information behaviour in the context of the epistemic information bubble phenomenon : a proposal for a new concept
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Krakow
19
Katowice
8
Warsaw
6
Rzeszów
4
Konstancin-Jeziorna
3
Zabrze
3
Poznan
2
Sosnowiec
2
Częstochowa
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available