Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy jako ośrodek informacji lokalnej

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is the analysis of cultural and educational activities of the District and Municipal Public Library in Debica. The main goal is to present the library as a center a local information, basic functions, tasks and trends in the public library activity and the rules under which it functions. Document analysis, interview and observation methods have been used, supported by individual contacts with the library workers and specialist literature. By means of various activities the library plays a huge role in the environment. In our study, the survey technique was used. Survey respondents confirmed the important role played by the library in collecting and sharing local information, while positively evaluating how access to this information and the professionalism of the employees of this institution.Keywords:pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest analiza działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy jako źródła informacji lokalnej. Celem opracowania było przedstawienie biblioteki jako centrum informacji lokalnej, jej podstawowych funkcji, zadań i kierunków działania. Praca została opartą na analizie dokumentacji biblioteki w Dębicy, m.in. statucie, kronikach, sprawozdaniach biblioteki, sprawozdaniach Głównego Urzędu Statystycznego, dzienników pracy, a także stronie internetowej biblioteki. Pogłębiona również została indywidualnymi kontaktami z pracownikami biblioteki oraz analizą fachowej literatury dotyczącej informacji lokalnej. W badaniach własnych wykorzystana została technika ankiety. Respondenci ankiet potwierdzili dużą rolę jaką odgrywa biblioteka w gromadzeniu i udostępnianiu informacji lokalnej, jednocześnie pozytywnie oceniając sposób dostęp do tej informacji oraz fachowość pracowników tej instytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.contributor.authorKula, Lidiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJaniak, Małgorzata - 128450 pl
dc.contributor.reviewerBabik, Wiesław - 127154 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:48:26Z
dc.date.available2020-07-21T22:48:26Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyinformacja naukowa i bibliotekoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-62136-72259pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175752
dc.subject.enLibrary - public library - information - local information - the readers - Debicapl
dc.subject.otherBiblioteka – biblioteka publiczna – informacja – informacja lokalna – czytelnicy - Dębicapl
dc.titleMiejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy jako ośrodek informacji lokalnejpl
dc.title.alternativeMunicipal and District Public Library as a center of Debica local informationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is the analysis of cultural and educational activities of the District and Municipal Public Library in Debica. The main goal is to present the library as a center a local information, basic functions, tasks and trends in the public library activity and the rules under which it functions. Document analysis, interview and observation methods have been used, supported by individual contacts with the library workers and specialist literature. By means of various activities the library plays a huge role in the environment. In our study, the survey technique was used. Survey respondents confirmed the important role played by the library in collecting and sharing local information, while positively evaluating how access to this information and the professionalism of the employees of this institution.Keywords:
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest analiza działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dębicy jako źródła informacji lokalnej. Celem opracowania było przedstawienie biblioteki jako centrum informacji lokalnej, jej podstawowych funkcji, zadań i kierunków działania. Praca została opartą na analizie dokumentacji biblioteki w Dębicy, m.in. statucie, kronikach, sprawozdaniach biblioteki, sprawozdaniach Głównego Urzędu Statystycznego, dzienników pracy, a także stronie internetowej biblioteki. Pogłębiona również została indywidualnymi kontaktami z pracownikami biblioteki oraz analizą fachowej literatury dotyczącej informacji lokalnej. W badaniach własnych wykorzystana została technika ankiety. Respondenci ankiet potwierdzili dużą rolę jaką odgrywa biblioteka w gromadzeniu i udostępnianiu informacji lokalnej, jednocześnie pozytywnie oceniając sposób dostęp do tej informacji oraz fachowość pracowników tej instytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.contributor.authorpl
Kula, Lidia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Janiak, Małgorzata - 128450
dc.contributor.reviewerpl
Babik, Wiesław - 127154
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:48:26Z
dc.date.available
2020-07-21T22:48:26Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-62136-72259
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175752
dc.subject.enpl
Library - public library - information - local information - the readers - Debica
dc.subject.otherpl
Biblioteka – biblioteka publiczna – informacja – informacja lokalna – czytelnicy - Dębica
dc.titlepl
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy jako ośrodek informacji lokalnej
dc.title.alternativepl
Municipal and District Public Library as a center of Debica local information
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Brzostek
1
Dublin
1
Krakow
1
Nowy Sącz
1
Torzym
1
Wyszków
1

No access

No Thumbnail Available