Rola białka SLPI (wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych) w regulacji śmierci komórkowej

master
dc.abstract.enThe main role of SLPI (secretory leukocyte protease inhibitor) is the inhibition of serine proteases, including neutrophil elastase (NE) and cathepsin G. Beyond this role, SLPI may serve to protect cells from the harmful effects of the local inflammation. According to recent studies, exogenous SLPI can inhibit neutrophil extracellular traps formation in human neutrophils due to inhibition of a core histone (H4) cleavage and inhibitory activity against NE. Little is known about the role of SLPI in regulation of cell death so far.The aim of this study was to determine if SLPI can regulate spontaneous and induced cell death in the myeloid cells. Thus, we examined if SLPI can regulate spontaneous apoptosis of neutrophils. Furthermore, we tested if SLPI can regulate pyroptosis pathway that involves neutrophil serine proteases. Moreover, we examined if gasdermin D is involved in NETosis and whether it can be regulated by SLPI.Obtained results have shown that SLPI does not regulate spontaneous apoptosis of neutrophils or pyroptosis of adherent monocytes and neutrophils. We confirmed that SLPI inhibits NET formation in induced neutrophils, however, we did not implicated gasdermin D in that pathway.pl
dc.abstract.plGłówną rolą białka SLPI (wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych) jest inhibicja proteaz serynowych takich jak elastaza neutrofilowa (NE) i katepsyna G. Według danych literaturowych, wiadomo, że egzogenny SLPI może zahamować wyrzut sieci neutrofilowych, poprzez hamowanie NE i zależnej od NE proteolizy histonu rdzeniowego H4. Dotychczas mało jest wiadomo jak SLPI wpływa na regulację innych typów śmierci komórkowej.Celem niniejszej pracy było określenie wpływu SLPI na spontaniczną i indukowaną śmierć komórkową komórek mieloidalnych. Podjęto próbę oceny, czy SLPI może regulować spontaniczną apoptozę. Ponadto zbadano czy SLPI wpływa na szlak prowadzący do pyroptozy, w który to proces zaangażowane są neutrofilowe proteazy serynowe, w takich komórkach jak neutrofile i adherentne monocyty. Co więcej, zbadano wpływ SLPI na NETozę podejmując próbę oceny proteolitycznej aktywacji gasderminy D w tym procesie.Uzyskane wyniki pokazały brak znaczącego wpływu białka SLPI na regulację spontanicznej apoptozy neutrofili, jak również pyroptozy adherentnych monocytów i neutrofili. Po indukcji NETozy w neutrofilach potwierdzono wpływ SLPI na zdolność PMN do wyrzutu sieci, ale nie potwierdzono udziału gasderminy D w tym procesie.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorCichy, Joanna - 127573 pl
dc.contributor.authorZubrzycka, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerCichy, Joanna - 127573 pl
dc.contributor.reviewerKozieł, Joanna - 129350 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:43:47Z
dc.date.available2020-07-27T23:43:47Z
dc.date.submitted2019-06-24pl
dc.fieldofstudybiotechnologia molekularnapl
dc.identifier.apddiploma-132423-202515pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234876
dc.languagepolpl
dc.subject.ensecretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), neutrophils, adherent monocytes, apoptosis, NETosis, pyroptosis, kaspase-4, gasdermin Dpl
dc.subject.plwydzielniczy inhibitor proteaz leukocytarnych (SLPI), neutrofile, adherentne monocyty, apoptoza, NEToza, pyroptoza, kaspaza-4, gasdermina Dpl
dc.titleRola białka SLPI (wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych) w regulacji śmierci komórkowejpl
dc.title.alternativeThe role of SLPI (secretory leukocyte proteinase inhibitor) as a regulator of cell deathpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main role of SLPI (secretory leukocyte protease inhibitor) is the inhibition of serine proteases, including neutrophil elastase (NE) and cathepsin G. Beyond this role, SLPI may serve to protect cells from the harmful effects of the local inflammation. According to recent studies, exogenous SLPI can inhibit neutrophil extracellular traps formation in human neutrophils due to inhibition of a core histone (H4) cleavage and inhibitory activity against NE. Little is known about the role of SLPI in regulation of cell death so far.The aim of this study was to determine if SLPI can regulate spontaneous and induced cell death in the myeloid cells. Thus, we examined if SLPI can regulate spontaneous apoptosis of neutrophils. Furthermore, we tested if SLPI can regulate pyroptosis pathway that involves neutrophil serine proteases. Moreover, we examined if gasdermin D is involved in NETosis and whether it can be regulated by SLPI.Obtained results have shown that SLPI does not regulate spontaneous apoptosis of neutrophils or pyroptosis of adherent monocytes and neutrophils. We confirmed that SLPI inhibits NET formation in induced neutrophils, however, we did not implicated gasdermin D in that pathway.
dc.abstract.plpl
Główną rolą białka SLPI (wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych) jest inhibicja proteaz serynowych takich jak elastaza neutrofilowa (NE) i katepsyna G. Według danych literaturowych, wiadomo, że egzogenny SLPI może zahamować wyrzut sieci neutrofilowych, poprzez hamowanie NE i zależnej od NE proteolizy histonu rdzeniowego H4. Dotychczas mało jest wiadomo jak SLPI wpływa na regulację innych typów śmierci komórkowej.Celem niniejszej pracy było określenie wpływu SLPI na spontaniczną i indukowaną śmierć komórkową komórek mieloidalnych. Podjęto próbę oceny, czy SLPI może regulować spontaniczną apoptozę. Ponadto zbadano czy SLPI wpływa na szlak prowadzący do pyroptozy, w który to proces zaangażowane są neutrofilowe proteazy serynowe, w takich komórkach jak neutrofile i adherentne monocyty. Co więcej, zbadano wpływ SLPI na NETozę podejmując próbę oceny proteolitycznej aktywacji gasderminy D w tym procesie.Uzyskane wyniki pokazały brak znaczącego wpływu białka SLPI na regulację spontanicznej apoptozy neutrofili, jak również pyroptozy adherentnych monocytów i neutrofili. Po indukcji NETozy w neutrofilach potwierdzono wpływ SLPI na zdolność PMN do wyrzutu sieci, ale nie potwierdzono udziału gasderminy D w tym procesie.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Cichy, Joanna - 127573
dc.contributor.authorpl
Zubrzycka, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Cichy, Joanna - 127573
dc.contributor.reviewerpl
Kozieł, Joanna - 129350
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:43:47Z
dc.date.available
2020-07-27T23:43:47Z
dc.date.submittedpl
2019-06-24
dc.fieldofstudypl
biotechnologia molekularna
dc.identifier.apdpl
diploma-132423-202515
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234876
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
secretory leukocyte protease inhibitor (SLPI), neutrophils, adherent monocytes, apoptosis, NETosis, pyroptosis, kaspase-4, gasdermin D
dc.subject.plpl
wydzielniczy inhibitor proteaz leukocytarnych (SLPI), neutrofile, adherentne monocyty, apoptoza, NEToza, pyroptoza, kaspaza-4, gasdermina D
dc.titlepl
Rola białka SLPI (wydzielniczego inhibitora proteaz leukocytarnych) w regulacji śmierci komórkowej
dc.title.alternativepl
The role of SLPI (secretory leukocyte proteinase inhibitor) as a regulator of cell death
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
139
Views per month
Views per city
Krakow
46
Warsaw
12
Wroclaw
11
Bialystok
6
Bydgoszcz
3
Lodz
3
Jaworzno
2
Lublin
2
Poznan
2
Wieliczka
2

No access

No Thumbnail Available