Wpływ białka MCPIP1 na czynniki transkrypcyjne z rodziny PPAR w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby

licenciate
dc.abstract.enNon-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is described as one of the most common chronic liver diseases in highly- developed countries. It’s associated with the accumulation of lipid droplets within hepatocytes plasma. Patients, who are suffering from diabetes and obesity, are prone to this liver disorder. MCPIP1 protein is a negative regulator of inflammation, because it participates in degradation of proinflammatory cytokines. MCPIP1 also reduces activity of some transcription factors like: NFκB, PPARγ and C/EPBβ. There are three isoforms of PPARs: PPARα, PPARβ/δ, PPARγ. They regulate genes expression by binding to a specific sequence- PPRE. Ones are involved in the regulation of lipid metabolism and glucose homeostasis. Experiments were performed on a cellular model of NAFLD. HepG2 cell line was incubated with 0,5 mM, 1,0 mM sodium oleate and rosiglitazone. To determine the role of MCPIP1 on PPARs activity in NAFLD cells with induced overexpression of MCPIP1 were used in further research. Transfection with plasmids carrying a luciferase gene, which contains the PPRE sequence within its promoter, enabled to access the activity level of PPARs. The highest level of MCPIP1in HepG2 (wild type) was observed for cells stimulated with 0,5mM oleate sodium. What is more, the maximum PPARs activity was demonstrated in cells incubating with rosiglitazone. MCPIP1 overexpression contributes to elevation the activity of PPARs in comparison to the control cells. The highest activity level of PPARs was noticed for cells stimulating with 1 mM sodium oleate.pl
dc.abstract.plNiealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) należy do jednej z najczęściej występujących chronicznych chorób wątroby w krajach wysokorozwiniętych. Związana jest z akumulacją kropel tłuszczu w cytoplazmie hepatocytów. Na rozwój choroby narażone są osoby cierpiące m.in. na cukrzycę, czy otyłość. Białko MCPIP1 jest negatywnym regulatorem stanu zapalnego, który dzięki aktywności rybonukleolitycznej tnie transkrypty cytokin prozapalnych. Hamuje aktywność białek NFκB, PPARγ oraz C/EPBβ. Czynniki transkrypcyjne z rodzinny PPAR występują w trzech izoformach: PPARα, PPARβ/δ, PPARγ. Poprzez związanie się do sekwencji PPRE regulują ekspresję genów, które biorą udział w kontroli metabolizmu lipidów oraz regulacji homeostazy glukozy. Doświadczenia przeprowadzane były na komórkowym modelu NAFLD. Komórki linii HepG2 inkubowano z 0,5 mM, 1,0 mM oleinianem sodu oraz rozyglitazonem. W celu określenia wpływu MCPIP1 na białka PPAR do badań wykorzystano również komórki z wyindukowaną nadekspresją MCPIP1. Dzięki transfekcji komórek plazmidami z genem kodującym lucyferazę, który w obrębie promotora zawierał sekwencję wiążącą PPAR, było możliwe wykazanie poziomu aktywności tych czynników transkrypcyjnych. W komórkach typu dzikiego najwyższy poziom białka MCPIP1 był obserwowany dla komórek stymulowanych 0,5 mM oleinianem sodu. Co więcej, wykazano najwyższą aktywność białek PPAR dla komórek stymulowanych rozyglitazonem. Nadekspresja białka MCPIP1 przyczynia się do podwyższenia aktywności PPAR w stosunku do komórek kontrolnych. Najwyższy wzrost poziomu aktywności PPAR zaobserwowano dla komórek inkubowanych z 1 mM oleinianem sodu.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKotlinowski, Jerzypl
dc.contributor.authorKadłuczka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKotlinowski, Jerzypl
dc.contributor.reviewerMiękus, Katarzyna - 160748 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:34:51Z
dc.date.available2020-07-27T07:34:51Z
dc.date.submitted2017-07-06pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-115114-193840pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220475
dc.languagepolpl
dc.subject.enNAFLD, MCPIP1, PPARspl
dc.subject.plNAFLD, MCPIP1, PPARpl
dc.titleWpływ białka MCPIP1 na czynniki transkrypcyjne z rodziny PPAR w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątrobypl
dc.title.alternativeInfluence of MCPIP1 on PPARs in non-alcoholic fatty liver diseasepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is described as one of the most common chronic liver diseases in highly- developed countries. It’s associated with the accumulation of lipid droplets within hepatocytes plasma. Patients, who are suffering from diabetes and obesity, are prone to this liver disorder. MCPIP1 protein is a negative regulator of inflammation, because it participates in degradation of proinflammatory cytokines. MCPIP1 also reduces activity of some transcription factors like: NFκB, PPARγ and C/EPBβ. There are three isoforms of PPARs: PPARα, PPARβ/δ, PPARγ. They regulate genes expression by binding to a specific sequence- PPRE. Ones are involved in the regulation of lipid metabolism and glucose homeostasis. Experiments were performed on a cellular model of NAFLD. HepG2 cell line was incubated with 0,5 mM, 1,0 mM sodium oleate and rosiglitazone. To determine the role of MCPIP1 on PPARs activity in NAFLD cells with induced overexpression of MCPIP1 were used in further research. Transfection with plasmids carrying a luciferase gene, which contains the PPRE sequence within its promoter, enabled to access the activity level of PPARs. The highest level of MCPIP1in HepG2 (wild type) was observed for cells stimulated with 0,5mM oleate sodium. What is more, the maximum PPARs activity was demonstrated in cells incubating with rosiglitazone. MCPIP1 overexpression contributes to elevation the activity of PPARs in comparison to the control cells. The highest activity level of PPARs was noticed for cells stimulating with 1 mM sodium oleate.
dc.abstract.plpl
Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby (NAFLD) należy do jednej z najczęściej występujących chronicznych chorób wątroby w krajach wysokorozwiniętych. Związana jest z akumulacją kropel tłuszczu w cytoplazmie hepatocytów. Na rozwój choroby narażone są osoby cierpiące m.in. na cukrzycę, czy otyłość. Białko MCPIP1 jest negatywnym regulatorem stanu zapalnego, który dzięki aktywności rybonukleolitycznej tnie transkrypty cytokin prozapalnych. Hamuje aktywność białek NFκB, PPARγ oraz C/EPBβ. Czynniki transkrypcyjne z rodzinny PPAR występują w trzech izoformach: PPARα, PPARβ/δ, PPARγ. Poprzez związanie się do sekwencji PPRE regulują ekspresję genów, które biorą udział w kontroli metabolizmu lipidów oraz regulacji homeostazy glukozy. Doświadczenia przeprowadzane były na komórkowym modelu NAFLD. Komórki linii HepG2 inkubowano z 0,5 mM, 1,0 mM oleinianem sodu oraz rozyglitazonem. W celu określenia wpływu MCPIP1 na białka PPAR do badań wykorzystano również komórki z wyindukowaną nadekspresją MCPIP1. Dzięki transfekcji komórek plazmidami z genem kodującym lucyferazę, który w obrębie promotora zawierał sekwencję wiążącą PPAR, było możliwe wykazanie poziomu aktywności tych czynników transkrypcyjnych. W komórkach typu dzikiego najwyższy poziom białka MCPIP1 był obserwowany dla komórek stymulowanych 0,5 mM oleinianem sodu. Co więcej, wykazano najwyższą aktywność białek PPAR dla komórek stymulowanych rozyglitazonem. Nadekspresja białka MCPIP1 przyczynia się do podwyższenia aktywności PPAR w stosunku do komórek kontrolnych. Najwyższy wzrost poziomu aktywności PPAR zaobserwowano dla komórek inkubowanych z 1 mM oleinianem sodu.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kotlinowski, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Kadłuczka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kotlinowski, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Miękus, Katarzyna - 160748
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:34:51Z
dc.date.available
2020-07-27T07:34:51Z
dc.date.submittedpl
2017-07-06
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-115114-193840
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220475
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
NAFLD, MCPIP1, PPARs
dc.subject.plpl
NAFLD, MCPIP1, PPAR
dc.titlepl
Wpływ białka MCPIP1 na czynniki transkrypcyjne z rodziny PPAR w niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby
dc.title.alternativepl
Influence of MCPIP1 on PPARs in non-alcoholic fatty liver disease
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
3
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available