Program lojalnościowy jako narzędzie budowania trwałych relacji z klientami w branży gastronomicznej

master
dc.abstract.enThe work is dedicated to loyalty programs in the gastronomy industry in the context of relationship marketing. The research aims to identify the characteristics of a restaurant loyalty program as a relationship marketing tool. The fundamental question underlying the analyses relates to the design of loyalty programs: how to design a loyalty program in the gastronomy industry that is an effective tool for building lasting customer relationships? To address this question, a survey was conducted among restaurant customers. In particular, the analysis focused on the factors that are important for customer loyalty. In the conclusion, the significance of individual components in creating customer satisfaction and loyalty, influencing the effectiveness of loyalty programs, was emphasized.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest programom lojalnościowym w branży gastronomicznej, w kontekście marketingu relacji. Celem badania jest identyfikacja cech programu lojalnościowego restauracji jako narzędzia marketingu relacji. Podstawowym pytaniem, jakie przyświeca podjętym analizom, odnosi się do projektowania programu lojalnościowego: jak zaprojektować program lojalnościowy w branży gastronomicznej, aby był efektywnym narzędziem w budowaniu trwałych relacji z klientami? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie ankietowe wśród klientów restauracji. W szczególności analizie poddane zostały czynniki, które mają znaczenie dla lojalność konsumentów. W podsumowaniu zaznaczono istotność poszczególnych składowych tworzenia satysfakcji i lojalności klienta, wpływających na skuteczność programu lojalnościowego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.contributor.authorWąchocka, Emiliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.reviewerNajda-Janoszka, Marta - 173388 pl
dc.date.accessioned2023-10-31T22:34:40Z
dc.date.available2023-10-31T22:34:40Z
dc.date.submitted2023-10-30pl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-158206-286683pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322659
dc.languagepolpl
dc.subject.enCUSTOMER LOYALTY — GASTRONOMY INDUSTRY — LOYALTY PROGRAM — RELATIONSHIP MARKETINGpl
dc.subject.plBRANŻA GASTRONOMICZNA — LOJALNOŚĆ KLIENTA — MARKETING RELACJI — PROGRAM LOJALNOŚCIOWYpl
dc.titleProgram lojalnościowy jako narzędzie budowania trwałych relacji z klientami w branży gastronomicznejpl
dc.title.alternativeCustomer loyalty program as a tool for building sustainable customer relationships in the gastronomy industrypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is dedicated to loyalty programs in the gastronomy industry in the context of relationship marketing. The research aims to identify the characteristics of a restaurant loyalty program as a relationship marketing tool. The fundamental question underlying the analyses relates to the design of loyalty programs: how to design a loyalty program in the gastronomy industry that is an effective tool for building lasting customer relationships? To address this question, a survey was conducted among restaurant customers. In particular, the analysis focused on the factors that are important for customer loyalty. In the conclusion, the significance of individual components in creating customer satisfaction and loyalty, influencing the effectiveness of loyalty programs, was emphasized.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest programom lojalnościowym w branży gastronomicznej, w kontekście marketingu relacji. Celem badania jest identyfikacja cech programu lojalnościowego restauracji jako narzędzia marketingu relacji. Podstawowym pytaniem, jakie przyświeca podjętym analizom, odnosi się do projektowania programu lojalnościowego: jak zaprojektować program lojalnościowy w branży gastronomicznej, aby był efektywnym narzędziem w budowaniu trwałych relacji z klientami? Aby odpowiedzieć na to pytanie przeprowadzono badanie ankietowe wśród klientów restauracji. W szczególności analizie poddane zostały czynniki, które mają znaczenie dla lojalność konsumentów. W podsumowaniu zaznaczono istotność poszczególnych składowych tworzenia satysfakcji i lojalności klienta, wpływających na skuteczność programu lojalnościowego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.contributor.authorpl
Wąchocka, Emilia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.reviewerpl
Najda-Janoszka, Marta - 173388
dc.date.accessioned
2023-10-31T22:34:40Z
dc.date.available
2023-10-31T22:34:40Z
dc.date.submittedpl
2023-10-30
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-158206-286683
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322659
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
CUSTOMER LOYALTY — GASTRONOMY INDUSTRY — LOYALTY PROGRAM — RELATIONSHIP MARKETING
dc.subject.plpl
BRANŻA GASTRONOMICZNA — LOJALNOŚĆ KLIENTA — MARKETING RELACJI — PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
dc.titlepl
Program lojalnościowy jako narzędzie budowania trwałych relacji z klientami w branży gastronomicznej
dc.title.alternativepl
Customer loyalty program as a tool for building sustainable customer relationships in the gastronomy industry
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Gdansk
5
Lublin
3
Olsztyn
3
Warsaw
3
Częstochowa
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Małkowice
1
Orzesze
1

No access

No Thumbnail Available
Collections