"Stosunki Rosji z Turcją w drugiej połowie XIX w."

licenciate
dc.abstract.enThe paper is concerned with the broader Turkish question in the Russian politics. Its aim is to show the signitifcant role it has been playing in the world politics for at least 300 years until the present day. Chapter 1 recapitulates the history of Russo-Turkish conflicts in the 16th and 17th centuries. Its main part describes creation of Russia's exit to the Black Sea by Peter I and Catherine II. Its final part mentions two new theatres, Balkan and Caucasian, which appeared at the turn of the 19th century. Chapter 2 deals with the Crimean War. It starts with a description of the European powers' intricate game which led to the war. The main part of this chapter describes the military actions, focusing on the Black Sea fronts. It also mentions the socio-economic issues which emerged during this conflict. The final part of this chapter depicts the road of the rulers and diplomatic services to signing the Treaty of Paris in 1856. Chapter 3 starts with a description of the political consequences and reforms connected with Russia's defeat in the Crimean War. Then it describes all the turmoils in the Balkans and the Caucasus which led to the outbreak of war in 1877. The main part of this chapter describes the military actions. Its final part describes all the concepts which appeared during signing the San Stefano Treaty, especially those which later dominated the Congress of Berlin. The final chapter is concerned with the gradual settlement of the Russo-Turkish conflict and changes in the allied systems at the turn of the 20th century. It also describes ethnic conflicts in the territory of Turkey and mentions rapprochement between Russia and England caused by the German threat. The conclusion of the paper shows that the problems described in it belong not only to history, but also to the present day.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy szeroko pojętej kwestii tureckiej w polityce Rosji. Stara się pokazać, jak ogromną rolę od co najmniej 300 lat, aż po dzień dzisiejszy odgrywa ona w polityce światowej. W pierwszym rozdziale przypomniano historię konfliktów rosyjsko-tureckich w XVI i XVII w. Główna jego część jest poświęcona wyjściu na Morze Czarne, realizowanemu przez Piotra I i Katarzynę II. W ostatniej części są wspomniane dwa nowe teatry działań wojennych, jakie pojawiły się na przełomie XVIII i XIX w., czyli kaukaski i bałkański. Drugi rozdział poświęcony jest wojnie krymskiej. Najpierw opisana jest misterna gra polityczna mocarstw europejskich, która do niej doprowadziła. Zasadniczą jego część zajmuje przebieg działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem frontów nadczarnomorskich. Wspomniane też są w tym rozdziale kwestie społeczno-ekonomiczne, które objawiły się w trakcie tego konfliktu. W zakończeniu nakreślona jest droga władców i służb dyplomatycznych do zawarcia pokoju paryskiego w 1856 r. Trzeci rozdział rozpoczyna opis konsekwencji politycznych oraz reform związanych z przegraną Rosji w wojnie krymskiej. Później opisane są wszystkie niepokoje na Bałkanach i Kaukazie w latach 60. i 70. XIX w., które doprowadziły do wybuchu wojny w 1877 r. Przebieg działań wojennych stanowi zasadniczą część tej części pracy. Jego zakończenie to opis wszystkich koncepcji, jakie pojawiały się w trakcie zawierania pokoju w San Stefano, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zdominowały kongres berliński. Ostatni rozdział jest poświęcony stopniowemu wygaszaniu konfliktu rosyjsko-tureckiego oraz zmianom w systemach sojuszniczych na przełomie XIX i XX w. Opisuje on także konflikty etniczne na terenie Turcji oraz wspomina o zbliżeniu rosyjsko-angielskim spowodowanym zagrożeniem ze strony Niemiec. W zakończeniu jest pokazane, iż zawarte w pracy problemy są nie tylko historią, ale i dniem dzisiejszympl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBanach, Andrzej - 127192 pl
dc.contributor.authorCzachor, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBanach, Andrzej - 127192 pl
dc.contributor.reviewerPudłocki, Tomasz - 144670 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T01:57:30Z
dc.date.available2020-07-25T01:57:30Z
dc.date.submitted2014-06-30pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-88253-156004pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196767
dc.languagepolpl
dc.subject.enRussia Turkey Balcans Caucasus Bosphoruspl
dc.subject.plRosja Turcja Bałkany Kaukaz Bosforpl
dc.title"Stosunki Rosji z Turcją w drugiej połowie XIX w."pl
dc.title.alternativeRussia's c with Turkey in the second half of the 19th century.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper is concerned with the broader Turkish question in the Russian politics. Its aim is to show the signitifcant role it has been playing in the world politics for at least 300 years until the present day. Chapter 1 recapitulates the history of Russo-Turkish conflicts in the 16th and 17th centuries. Its main part describes creation of Russia's exit to the Black Sea by Peter I and Catherine II. Its final part mentions two new theatres, Balkan and Caucasian, which appeared at the turn of the 19th century. Chapter 2 deals with the Crimean War. It starts with a description of the European powers' intricate game which led to the war. The main part of this chapter describes the military actions, focusing on the Black Sea fronts. It also mentions the socio-economic issues which emerged during this conflict. The final part of this chapter depicts the road of the rulers and diplomatic services to signing the Treaty of Paris in 1856. Chapter 3 starts with a description of the political consequences and reforms connected with Russia's defeat in the Crimean War. Then it describes all the turmoils in the Balkans and the Caucasus which led to the outbreak of war in 1877. The main part of this chapter describes the military actions. Its final part describes all the concepts which appeared during signing the San Stefano Treaty, especially those which later dominated the Congress of Berlin. The final chapter is concerned with the gradual settlement of the Russo-Turkish conflict and changes in the allied systems at the turn of the 20th century. It also describes ethnic conflicts in the territory of Turkey and mentions rapprochement between Russia and England caused by the German threat. The conclusion of the paper shows that the problems described in it belong not only to history, but also to the present day.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy szeroko pojętej kwestii tureckiej w polityce Rosji. Stara się pokazać, jak ogromną rolę od co najmniej 300 lat, aż po dzień dzisiejszy odgrywa ona w polityce światowej. W pierwszym rozdziale przypomniano historię konfliktów rosyjsko-tureckich w XVI i XVII w. Główna jego część jest poświęcona wyjściu na Morze Czarne, realizowanemu przez Piotra I i Katarzynę II. W ostatniej części są wspomniane dwa nowe teatry działań wojennych, jakie pojawiły się na przełomie XVIII i XIX w., czyli kaukaski i bałkański. Drugi rozdział poświęcony jest wojnie krymskiej. Najpierw opisana jest misterna gra polityczna mocarstw europejskich, która do niej doprowadziła. Zasadniczą jego część zajmuje przebieg działań wojennych, ze szczególnym uwzględnieniem frontów nadczarnomorskich. Wspomniane też są w tym rozdziale kwestie społeczno-ekonomiczne, które objawiły się w trakcie tego konfliktu. W zakończeniu nakreślona jest droga władców i służb dyplomatycznych do zawarcia pokoju paryskiego w 1856 r. Trzeci rozdział rozpoczyna opis konsekwencji politycznych oraz reform związanych z przegraną Rosji w wojnie krymskiej. Później opisane są wszystkie niepokoje na Bałkanach i Kaukazie w latach 60. i 70. XIX w., które doprowadziły do wybuchu wojny w 1877 r. Przebieg działań wojennych stanowi zasadniczą część tej części pracy. Jego zakończenie to opis wszystkich koncepcji, jakie pojawiały się w trakcie zawierania pokoju w San Stefano, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zdominowały kongres berliński. Ostatni rozdział jest poświęcony stopniowemu wygaszaniu konfliktu rosyjsko-tureckiego oraz zmianom w systemach sojuszniczych na przełomie XIX i XX w. Opisuje on także konflikty etniczne na terenie Turcji oraz wspomina o zbliżeniu rosyjsko-angielskim spowodowanym zagrożeniem ze strony Niemiec. W zakończeniu jest pokazane, iż zawarte w pracy problemy są nie tylko historią, ale i dniem dzisiejszym
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Banach, Andrzej - 127192
dc.contributor.authorpl
Czachor, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Banach, Andrzej - 127192
dc.contributor.reviewerpl
Pudłocki, Tomasz - 144670
dc.date.accessioned
2020-07-25T01:57:30Z
dc.date.available
2020-07-25T01:57:30Z
dc.date.submittedpl
2014-06-30
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-88253-156004
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/196767
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Russia Turkey Balcans Caucasus Bosphorus
dc.subject.plpl
Rosja Turcja Bałkany Kaukaz Bosfor
dc.titlepl
"Stosunki Rosji z Turcją w drugiej połowie XIX w."
dc.title.alternativepl
Russia's c with Turkey in the second half of the 19th century.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Poznan
4
Gdansk
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Ustrzyki Dolne
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available