Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

master
dc.abstract.enThe migration situation of Poland has been changing dynamically for years. The inflow of foreigners to our country has occurred since 2014, where an increased number of applications for temporary residence permits was recorded, resulting from, among others: expiry of permits issued to the beneficiaries of the 2012 abolition, the situation in Ukraine (greater interest in longer residence permits), as well as the introduction of new Act regarding foreigners (simplification of procedures).The aim of this thesis is to show how the migration situation related to taking up employment and opening own business by foreigners in the territory of the Republic of Poland is changing. Statistical data indicated in the paper show that year by year the interest in Poland, and also in Malopolska in terms of employment is increasing. The economic potential of our country is improving, hence the inflow of large international corporations, as well as foreigners opening their own enterprises.pl
dc.abstract.plSytuacja migracyjna Polski od lat dynamicznie się zmienia. Napływ cudzoziemców do naszego kraju nastąpił od 2014 r., gdzie odnotowano zwiększony napływ wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynikający m. in. z: upływu terminu ważności zezwoleń wydanych beneficjentom abolicji 2012, sytuacją na Ukrainie (większe zainteresowanie dłuższym jednolitym zezwoleniem), a także wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach (uproszczenie procedur).Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak zmienia się sytuacja migracyjna związana podejmowaniem pracy a także otwieraniem własnego biznesu przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazane w pracy dane statystyczne wskazują, iż z roku na roku zainteresowanie Polską, a także małopolską pod względem zarobkowym rośnie. Potencjał gospodarczy naszego kraju wzrasta, stąd napływ dużych międzynarodowych korporacji, a także otwieranie własnych firm przez cudzoziemców.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.authorKowalik, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerAdamus, Wiktor - 102333 pl
dc.contributor.reviewerNoworol, Czesław - 131075 pl
dc.date.accessioned2022-07-05T21:46:26Z
dc.date.available2022-07-05T21:46:26Z
dc.date.submitted2022-07-05pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-156585-250454pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294641
dc.languagepolpl
dc.subject.eneconomic activity, foreigner, economy, administration, legalisationpl
dc.subject.pldziałalność gospodarcza, cudzoziemiec, gospodarka, legalizacjapl
dc.titlePodejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiejpl
dc.title.alternativeUndertaking economic activity by foreigners on the territory of the Republic of Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The migration situation of Poland has been changing dynamically for years. The inflow of foreigners to our country has occurred since 2014, where an increased number of applications for temporary residence permits was recorded, resulting from, among others: expiry of permits issued to the beneficiaries of the 2012 abolition, the situation in Ukraine (greater interest in longer residence permits), as well as the introduction of new Act regarding foreigners (simplification of procedures).The aim of this thesis is to show how the migration situation related to taking up employment and opening own business by foreigners in the territory of the Republic of Poland is changing. Statistical data indicated in the paper show that year by year the interest in Poland, and also in Malopolska in terms of employment is increasing. The economic potential of our country is improving, hence the inflow of large international corporations, as well as foreigners opening their own enterprises.
dc.abstract.plpl
Sytuacja migracyjna Polski od lat dynamicznie się zmienia. Napływ cudzoziemców do naszego kraju nastąpił od 2014 r., gdzie odnotowano zwiększony napływ wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wynikający m. in. z: upływu terminu ważności zezwoleń wydanych beneficjentom abolicji 2012, sytuacją na Ukrainie (większe zainteresowanie dłuższym jednolitym zezwoleniem), a także wejściem w życie nowej ustawy o cudzoziemcach (uproszczenie procedur).Celem niniejszej pracy jest ukazanie jak zmienia się sytuacja migracyjna związana podejmowaniem pracy a także otwieraniem własnego biznesu przez cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wskazane w pracy dane statystyczne wskazują, iż z roku na roku zainteresowanie Polską, a także małopolską pod względem zarobkowym rośnie. Potencjał gospodarczy naszego kraju wzrasta, stąd napływ dużych międzynarodowych korporacji, a także otwieranie własnych firm przez cudzoziemców.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.authorpl
Kowalik, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Adamus, Wiktor - 102333
dc.contributor.reviewerpl
Noworol, Czesław - 131075
dc.date.accessioned
2022-07-05T21:46:26Z
dc.date.available
2022-07-05T21:46:26Z
dc.date.submittedpl
2022-07-05
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-156585-250454
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294641
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
economic activity, foreigner, economy, administration, legalisation
dc.subject.plpl
działalność gospodarcza, cudzoziemiec, gospodarka, legalizacja
dc.titlepl
Podejmowanie działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
dc.title.alternativepl
Undertaking economic activity by foreigners on the territory of the Republic of Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Kielce
1
Milan
1

No access

No Thumbnail Available
Collections