Zakażenie wirusem epidemicznej biegunki świń - analiza materiału genetycznego wirusa i opracowanie modeli in vitro

master
dc.abstract.enCoronaviruses belong to the government of Nidovirales and are large enveloped viruses having a positive-sense single-stranded RNA genome. Viruses from this family are able to infect various species, including birds and mammals. This family includes the swine epidemic diarrhea virus (PEDV), which is responsible for the occurrence of intestinal infections called swine diarrhea epidemic (PED). It infects pigs causing them to develop symptoms such as diarrhea, vomiting and weight loss. These symptoms are caused by the fact that the virus attacks the intestinal epithelial cells leading to their apoptosis. There is an in vitro model that can be obtained by differentiating the porcine intestinal epithelial cell line. Such a model can give more information about infection than normal cell cultures. Research also uses clinical virus strains that differ from each other and can say more and better characterize viral infections.pl
dc.abstract.plKoronawirusy należą do rządu Nidovirales i są dużymi wirusami otoczkowymi posiadającymi genom w postaci jednoniciowego RNA o dodatniej polarności. Wirusy z tej rodziny są w stanie zakażać różne gatunki między innymi ptaki czy ssaki. Do tej rodziny należy wirus epidemicznej biegunki świń (PEDV), który odpowiedzialny jest za wystąpienie infekcji jelitowych nazywanych świńską epidemią biegunki (PED). Infekuje on świnie powodując u nich wystąpienie objawów takich jak: biegunka, wymioty i utrata masy ciała. Objawy te są spowodowane tym, że wirus atakuje komórki nabłonkowe jelita prowadząc do ich apoptozy. Istnieje model in vitro, który można uzyskać przez różnicowanie linii komórkowej świńskiego nabłonka jelit. Taki model może dać więcej informacji na temat zakażenia niż zwykle hodowle komórkowe. W badaniach wykorzystuje się również szczepy kliniczne wirusa, które różnią się od siebie i mogą więcej powiedzieć i lepiej scharakteryzować infekcje wirusowa.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorPyrć, Krzysztof - 161470 pl
dc.contributor.authorCymbor, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerŁoboda, Agnieszka - 130081 pl
dc.contributor.reviewerPyrć, Krzysztof - 161470 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:45:32Z
dc.date.available2020-07-28T04:45:32Z
dc.date.submitted2019-10-14pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-137726-198480pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239413
dc.languagepolpl
dc.subject.enCoronavirus, PEDV, PED, in vitro model, IPEC-1, IPEC-J2, clinical strain, infection, RNA, analysis, differentiationpl
dc.subject.plKoronawirus, PEDV, PED, model in vitro, IPEC-1, IPEC-J2, szczep kliniczny, zakażenie, RNA, analiza, różnicowaniepl
dc.titleZakażenie wirusem epidemicznej biegunki świń - analiza materiału genetycznego wirusa i opracowanie modeli in vitropl
dc.title.alternativeInfection with porcine epidemic diarrhea virus - analysis of genetic material of virus and development of in vitro modelspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Coronaviruses belong to the government of Nidovirales and are large enveloped viruses having a positive-sense single-stranded RNA genome. Viruses from this family are able to infect various species, including birds and mammals. This family includes the swine epidemic diarrhea virus (PEDV), which is responsible for the occurrence of intestinal infections called swine diarrhea epidemic (PED). It infects pigs causing them to develop symptoms such as diarrhea, vomiting and weight loss. These symptoms are caused by the fact that the virus attacks the intestinal epithelial cells leading to their apoptosis. There is an in vitro model that can be obtained by differentiating the porcine intestinal epithelial cell line. Such a model can give more information about infection than normal cell cultures. Research also uses clinical virus strains that differ from each other and can say more and better characterize viral infections.
dc.abstract.plpl
Koronawirusy należą do rządu Nidovirales i są dużymi wirusami otoczkowymi posiadającymi genom w postaci jednoniciowego RNA o dodatniej polarności. Wirusy z tej rodziny są w stanie zakażać różne gatunki między innymi ptaki czy ssaki. Do tej rodziny należy wirus epidemicznej biegunki świń (PEDV), który odpowiedzialny jest za wystąpienie infekcji jelitowych nazywanych świńską epidemią biegunki (PED). Infekuje on świnie powodując u nich wystąpienie objawów takich jak: biegunka, wymioty i utrata masy ciała. Objawy te są spowodowane tym, że wirus atakuje komórki nabłonkowe jelita prowadząc do ich apoptozy. Istnieje model in vitro, który można uzyskać przez różnicowanie linii komórkowej świńskiego nabłonka jelit. Taki model może dać więcej informacji na temat zakażenia niż zwykle hodowle komórkowe. W badaniach wykorzystuje się również szczepy kliniczne wirusa, które różnią się od siebie i mogą więcej powiedzieć i lepiej scharakteryzować infekcje wirusowa.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Pyrć, Krzysztof - 161470
dc.contributor.authorpl
Cymbor, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Łoboda, Agnieszka - 130081
dc.contributor.reviewerpl
Pyrć, Krzysztof - 161470
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:45:32Z
dc.date.available
2020-07-28T04:45:32Z
dc.date.submittedpl
2019-10-14
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-137726-198480
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239413
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Coronavirus, PEDV, PED, in vitro model, IPEC-1, IPEC-J2, clinical strain, infection, RNA, analysis, differentiation
dc.subject.plpl
Koronawirus, PEDV, PED, model in vitro, IPEC-1, IPEC-J2, szczep kliniczny, zakażenie, RNA, analiza, różnicowanie
dc.titlepl
Zakażenie wirusem epidemicznej biegunki świń - analiza materiału genetycznego wirusa i opracowanie modeli in vitro
dc.title.alternativepl
Infection with porcine epidemic diarrhea virus - analysis of genetic material of virus and development of in vitro models
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available