Relacje dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1918-1925

master
dc.abstract.enThe work is divided into five chapters. The first one focuses on the position of the Holy See towards the Polish issue during the First World War, which outlines the attitude of Vatican diplomacy towards the resurgent Polish state. The second chapter describes the process of the renewal of official diplomatic relations, from Achilles Ratti's mission as Papal Visitor through the creation of the Apostolic Nunciature and the appointment of the Polish mission to the Holy See. The third part of the work deals with mutual relations between 1921 and 1924: the activities of Nuncio Lorenzo Lauri in Poland, the establishment of the Apostolic Nunciature by Władysław Skrzyński and the upgrading of the Polish mission to embassy status. This chapter also deals with the March Constitution and its solutions to religious matters. The fourth part of the work refers to the concordat concluded by Poland and the Holy See on 25 February 1925. It describes circumstances and the very process of negotiations, discusses provisions included in the document and the way of their realization. It also contains an evaluation of this agreement. The last chapter characterizes the policy of the Holy See towards other countries: Russia, Lithuania and the German Reich, important from the point of view of Polish interest.pl
dc.abstract.plPraca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się na stanowisku Stolicy Apostolskiej wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, co nakreśla stosunek dyplomacji watykańskiej wobec odradzającego się państwa polskiego. Drugi z rozdziałów opisuje proces odnowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych, od misji Achillesa Rattiego jako papieskiego wizytatora poprzez utworzenie nuncjatury apostolskiej i powołanie poselstwa polskiego przy Stolicy Apostolskiej. Trzecia część pracy dotyczy wzajemnych relacji w latach 1921 – 1924: działalności nuncjusza Lorenzo Lauriego w Polsce, objęcia poselstwa przy Stolicy Apostolskiej przez Władysława Skrzyńskiego i podniesienia rangi polskiej placówki do rangi ambasady. W tym rozdziale poruszona została również kwestia konstytucji marcowej oraz zawartych w niej rozwiązań spraw wyznaniowych. Czwarta część pracy odnosi się do konkordatu zawartego przez Polskę i Stolicę Apostolską 25 lutego 1925 r. Opisuje okoliczności i sam proces negocjacji, omawia postanowienia zawarte w dokumencie i sposób ich realizacji. Zawiera również ocenę umowy. Ostatni rozdział pracy charakteryzuje politykę prowadzoną przez Stolicę Apostolską wobec innych państw: Rosji, Litwy oraz Rzeszy Niemieckiej, ważnych z punktu widzenia polskiego interesu.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPolit, Jakub - 131500 pl
dc.contributor.authorKutkowska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerPolit, Jakub - 131500 pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:37:26Z
dc.date.available2021-10-14T04:37:26Z
dc.date.submitted2021-10-05pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-153688-229394pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279978
dc.languagepolpl
dc.subject.endiplomatic relations, Holy See, pope, Catholic Church, apostolic nunciature, Achilles Ratti, concordatpl
dc.subject.plrelacje dyplomatyczne, Stolica Apostolska, papież, Kościół Katolicki, nuncjatura apostolska, Achilles Ratti, konkordatpl
dc.titleRelacje dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1918-1925pl
dc.title.alternativeDiplomatic relations between Poland and the Holy See, 1918-1925pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is divided into five chapters. The first one focuses on the position of the Holy See towards the Polish issue during the First World War, which outlines the attitude of Vatican diplomacy towards the resurgent Polish state. The second chapter describes the process of the renewal of official diplomatic relations, from Achilles Ratti's mission as Papal Visitor through the creation of the Apostolic Nunciature and the appointment of the Polish mission to the Holy See. The third part of the work deals with mutual relations between 1921 and 1924: the activities of Nuncio Lorenzo Lauri in Poland, the establishment of the Apostolic Nunciature by Władysław Skrzyński and the upgrading of the Polish mission to embassy status. This chapter also deals with the March Constitution and its solutions to religious matters. The fourth part of the work refers to the concordat concluded by Poland and the Holy See on 25 February 1925. It describes circumstances and the very process of negotiations, discusses provisions included in the document and the way of their realization. It also contains an evaluation of this agreement. The last chapter characterizes the policy of the Holy See towards other countries: Russia, Lithuania and the German Reich, important from the point of view of Polish interest.
dc.abstract.plpl
Praca została podzielona na pięć rozdziałów. Pierwszy z nich koncentruje się na stanowisku Stolicy Apostolskiej wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, co nakreśla stosunek dyplomacji watykańskiej wobec odradzającego się państwa polskiego. Drugi z rozdziałów opisuje proces odnowienia oficjalnych stosunków dyplomatycznych, od misji Achillesa Rattiego jako papieskiego wizytatora poprzez utworzenie nuncjatury apostolskiej i powołanie poselstwa polskiego przy Stolicy Apostolskiej. Trzecia część pracy dotyczy wzajemnych relacji w latach 1921 – 1924: działalności nuncjusza Lorenzo Lauriego w Polsce, objęcia poselstwa przy Stolicy Apostolskiej przez Władysława Skrzyńskiego i podniesienia rangi polskiej placówki do rangi ambasady. W tym rozdziale poruszona została również kwestia konstytucji marcowej oraz zawartych w niej rozwiązań spraw wyznaniowych. Czwarta część pracy odnosi się do konkordatu zawartego przez Polskę i Stolicę Apostolską 25 lutego 1925 r. Opisuje okoliczności i sam proces negocjacji, omawia postanowienia zawarte w dokumencie i sposób ich realizacji. Zawiera również ocenę umowy. Ostatni rozdział pracy charakteryzuje politykę prowadzoną przez Stolicę Apostolską wobec innych państw: Rosji, Litwy oraz Rzeszy Niemieckiej, ważnych z punktu widzenia polskiego interesu.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Polit, Jakub - 131500
dc.contributor.authorpl
Kutkowska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Polit, Jakub - 131500
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:37:26Z
dc.date.available
2021-10-14T04:37:26Z
dc.date.submittedpl
2021-10-05
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-153688-229394
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/279978
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
diplomatic relations, Holy See, pope, Catholic Church, apostolic nunciature, Achilles Ratti, concordat
dc.subject.plpl
relacje dyplomatyczne, Stolica Apostolska, papież, Kościół Katolicki, nuncjatura apostolska, Achilles Ratti, konkordat
dc.titlepl
Relacje dyplomatyczne między Polską a Stolicą Apostolską w latach 1918-1925
dc.title.alternativepl
Diplomatic relations between Poland and the Holy See, 1918-1925
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Bytom
1
Dublin
1
Kharkiv
1
Płock
1
Rzeszów
1
Szczytno
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available