Współdziałanie strony w kształtowaniu przebiegu postępowania podatkowego

master
dc.abstract.enThe aim of the study is to present the possibility of cooperation between a party and the tax authority in the course of tax proceedings conducted in relation to it and to analyze the effects of violating the principle of active participation. In addition to the analysis of the party's rights resulting from the principle of active participation, the paper also presents an outline of the historical development of the tax procedure and the possibilities that the legislator grants to the party from the moment of initiating tax proceedings before the first instance authority until the decision is reviewed by administrative courts.Due to the fact that this principle is one of the most important general principles of tax proceedings, the purpose of this study was to verify whether the tax authorities properly implement it, as well as to present the violations that have occurred.The work was written on the basis of legal and scientific literature as well as the jurisprudence of administrative and common courts.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie możliwości współdziałania strony z organem podatkowym w toku prowadzonego w stosunku do niej postępowania podatkowego oraz analiza skutków naruszenia zasady czynnego udziału. Oprócz analizy uprawnień strony wynikających z zasady czynnego udziału, praca przedstawia także zarys historyczny rozwoju procedury podatkowej oraz możliwości, jakie ustawodawca przyznaje stronie od momentu wszczęcia postępowania podatkowego przed organem pierwszej instancji aż po kontrolę decyzji dokonywaną przez sądy administracyjne. Z uwagi na fakt, iż zasada ta jest jedną z najważniejszych zasad ogólnych postępowania podatkowego, celem niniejszej pracy było zweryfikowanie prawidłowości jej realizacji przez organy podatkowe, a także przedstawienie występujących naruszeń. Praca zredagowana została w oparciu o literaturę prawno-naukową oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.authorKanicka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerRomańska, Marta - 131689 pl
dc.contributor.reviewerKiełkowski, Tadeusz - 128779 pl
dc.date.accessioned2021-10-14T04:43:10Z
dc.date.available2021-10-14T04:43:10Z
dc.date.submitted2021-09-27pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-153792-176506pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280057
dc.languagepolpl
dc.subject.entax proceedings, general principles of tax proceedings, principle of active participation of a party, parties to the proceedingspl
dc.subject.plpostępowanie podatkowe, zasady ogólne postępowania podatkowego, zasada czynnego udziału strony, strony postępowaniapl
dc.titleWspółdziałanie strony w kształtowaniu przebiegu postępowania podatkowegopl
dc.title.alternativeCooperation of the party in shaping the course of tax proceedingspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study is to present the possibility of cooperation between a party and the tax authority in the course of tax proceedings conducted in relation to it and to analyze the effects of violating the principle of active participation. In addition to the analysis of the party's rights resulting from the principle of active participation, the paper also presents an outline of the historical development of the tax procedure and the possibilities that the legislator grants to the party from the moment of initiating tax proceedings before the first instance authority until the decision is reviewed by administrative courts.Due to the fact that this principle is one of the most important general principles of tax proceedings, the purpose of this study was to verify whether the tax authorities properly implement it, as well as to present the violations that have occurred.The work was written on the basis of legal and scientific literature as well as the jurisprudence of administrative and common courts.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie możliwości współdziałania strony z organem podatkowym w toku prowadzonego w stosunku do niej postępowania podatkowego oraz analiza skutków naruszenia zasady czynnego udziału. Oprócz analizy uprawnień strony wynikających z zasady czynnego udziału, praca przedstawia także zarys historyczny rozwoju procedury podatkowej oraz możliwości, jakie ustawodawca przyznaje stronie od momentu wszczęcia postępowania podatkowego przed organem pierwszej instancji aż po kontrolę decyzji dokonywaną przez sądy administracyjne. Z uwagi na fakt, iż zasada ta jest jedną z najważniejszych zasad ogólnych postępowania podatkowego, celem niniejszej pracy było zweryfikowanie prawidłowości jej realizacji przez organy podatkowe, a także przedstawienie występujących naruszeń. Praca zredagowana została w oparciu o literaturę prawno-naukową oraz orzecznictwo sądów administracyjnych i powszechnych.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.authorpl
Kanicka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Romańska, Marta - 131689
dc.contributor.reviewerpl
Kiełkowski, Tadeusz - 128779
dc.date.accessioned
2021-10-14T04:43:10Z
dc.date.available
2021-10-14T04:43:10Z
dc.date.submittedpl
2021-09-27
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-153792-176506
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/280057
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax proceedings, general principles of tax proceedings, principle of active participation of a party, parties to the proceedings
dc.subject.plpl
postępowanie podatkowe, zasady ogólne postępowania podatkowego, zasada czynnego udziału strony, strony postępowania
dc.titlepl
Współdziałanie strony w kształtowaniu przebiegu postępowania podatkowego
dc.title.alternativepl
Cooperation of the party in shaping the course of tax proceedings
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Krakow
6
Radom
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Chojnice
1
Dublin
1
Elblag
1
Gdansk
1
Gmina Zabierzów
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available