Sytuacja prawna osób LGBT w prawie Unii Europejskiej

master
dc.abstract.enThe following research paper is focusing on the analysis of the legal situation of LGBT persons in the legal order of the European Union, starting with a citation of the relevant Community principles, i.e. the principle of equality and non-discrimination and the human rights enshrined in the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights, through an analysis of the solutions proposed in the Strategy for Equality of LGBTIQ Persons 2020-2025 and the EU legal acts, as well as the reports published so far by the Fundamental Rights Agency and the reports of the European Commission on the application of anti-discrimination law. In addition, the indirect impact of EU regulations and rulings of the Court of Justice of the European Union on the family law of Member States and the Union's competence in this area will be discussed. The aim is to show the indirect impact of Community law on lesbian, gay, bisexual and transgender persons, their daily lives and privacy.pl
dc.abstract.plPoniższa praca skupia się na analizie sytuacji prawnej osób LGBT w porządku prawnym Unii Europejskiej, począwszy od przytoczenia relewantnych zasad wspólnotowych tj. zasady równości i niedyskryminacji oraz praw człowieka zawartych w Karcie Praw Podstawowych oraz Europejskiej Konwekcji Praw Człowieka, poprzez analizę proponowanych w Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025, unijnych aktach prawnych rozwiązań oraz dotychczasowych raportów opublikowanych przez Agencję Praw Podstawowych, a także sprawozdań Komisji Europejskiej z zastosowania prawa antydyskryminacyjnego. Dodatkowo omówiony zostanie pośredni wpływ regulacji Unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na prawo rodzinne państw członkowskich oraz kompetencje Unii w tym zakresie. Celem jest ukazanie pół oddziaływań prawa wspólnotowego na osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe, ich codzienne życiei prywatność.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.authorWoźnicka, Wiktoriapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerKożuch, Małgorzata - 129403 pl
dc.date.accessioned2023-07-06T22:11:21Z
dc.date.available2023-07-06T22:11:21Z
dc.date.submitted2023-07-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-166856-260934pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314573
dc.languagepolpl
dc.subject.enEuropean Union law, LGBT people, discrimination based on sexual orientation, principle of equality, prohibition of discrimination, human rights, same-sex marriagepl
dc.subject.plprawo Unii Europejskiej, osoby LGBT, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, zasada równości, zakaz dyskryminacji, prawa człowieka, małżeństwa jednopłciowepl
dc.titleSytuacja prawna osób LGBT w prawie Unii Europejskiejpl
dc.title.alternativeLegal situation of LGBT people in European Union lawpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The following research paper is focusing on the analysis of the legal situation of LGBT persons in the legal order of the European Union, starting with a citation of the relevant Community principles, i.e. the principle of equality and non-discrimination and the human rights enshrined in the Charter of Fundamental Rights and the European Convention on Human Rights, through an analysis of the solutions proposed in the Strategy for Equality of LGBTIQ Persons 2020-2025 and the EU legal acts, as well as the reports published so far by the Fundamental Rights Agency and the reports of the European Commission on the application of anti-discrimination law. In addition, the indirect impact of EU regulations and rulings of the Court of Justice of the European Union on the family law of Member States and the Union's competence in this area will be discussed. The aim is to show the indirect impact of Community law on lesbian, gay, bisexual and transgender persons, their daily lives and privacy.
dc.abstract.plpl
Poniższa praca skupia się na analizie sytuacji prawnej osób LGBT w porządku prawnym Unii Europejskiej, począwszy od przytoczenia relewantnych zasad wspólnotowych tj. zasady równości i niedyskryminacji oraz praw człowieka zawartych w Karcie Praw Podstawowych oraz Europejskiej Konwekcji Praw Człowieka, poprzez analizę proponowanych w Strategii na rzecz równości osób LGBTIQ na lata 2020-2025, unijnych aktach prawnych rozwiązań oraz dotychczasowych raportów opublikowanych przez Agencję Praw Podstawowych, a także sprawozdań Komisji Europejskiej z zastosowania prawa antydyskryminacyjnego. Dodatkowo omówiony zostanie pośredni wpływ regulacji Unijnych oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na prawo rodzinne państw członkowskich oraz kompetencje Unii w tym zakresie. Celem jest ukazanie pół oddziaływań prawa wspólnotowego na osoby homoseksualne, biseksualne, transpłciowe, ich codzienne życiei prywatność.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.authorpl
Woźnicka, Wiktoria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Kożuch, Małgorzata - 129403
dc.date.accessioned
2023-07-06T22:11:21Z
dc.date.available
2023-07-06T22:11:21Z
dc.date.submittedpl
2023-07-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-166856-260934
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314573
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
European Union law, LGBT people, discrimination based on sexual orientation, principle of equality, prohibition of discrimination, human rights, same-sex marriage
dc.subject.plpl
prawo Unii Europejskiej, osoby LGBT, dyskryminacja ze względu na orientację seksualną, zasada równości, zakaz dyskryminacji, prawa człowieka, małżeństwa jednopłciowe
dc.titlepl
Sytuacja prawna osób LGBT w prawie Unii Europejskiej
dc.title.alternativepl
Legal situation of LGBT people in European Union law
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Krakow
2
Lodz
2
Poznan
2
Gdansk
1
Małkowice
1

No access

No Thumbnail Available
Collections