Metaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznych

master
dc.abstract.enThis paper presents two equivalent purposes. The first aim of this elaboration was to introduce a topic of meta-analysis on the polish scientific ground. It is a first publication in polish language, which comprehensively describes meta-analytic procedures and enables reader to conduct meta-analysis by oneself (step by step). Second aim was to provide an example of application of meta-analysis in the area of social sciences. This research bases on evaluation researches concerning assessment of project selection criteria system in 2007-2013 perspective, at both programmes level: regional and national (projects co-financed by European funds). The presented study aimed to develop a set of guidelines for creating project selection criteria in the next programming period. This example shows causes of marginal use of meta-analysis in the area of social sciences in Poland, in spite of the existence of advanced statistical and analytical procedures.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca stawia przed sobą dwa, równorzędne cele. Pierwszym z nich jest wprowadzenie polskiego czytelnika do tematu metaanalizy. Jest to pierwsze opracowanie w języku polskim, które wyczerpująco opisuje procedury stosowane w metaanalizie i przeczytanie go powinno umożliwić czytelnikowi samodzielne przeprowadzenie metaanalizy, krok po kroku. Drugim celem było zaprezentowanie przykładu zastosowania metaanalizy na gruncie nauk społecznych. Przywołane badanie bazuje na danych z badań ewaluacyjnych oceniających kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w perspektywie 2007-2013. Badanie to miało za cel dostarczenie wytycznych dotyczących tworzenia kryteriów w przyszłym okresie programowania. Przywołany przykład pokazuje przyczyny tego, że metaanaliza nie jest metodą powszechnie stosowaną na gruncie nauk społecznych w Polsce, mimo istniejących, dobrze rozwiniętych procedur statystycznych i analitycznych.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGórniak, Jarosław - 102582 pl
dc.contributor.authorSkórska, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGórniak, Jarosław - 102582 pl
dc.contributor.reviewerKocór, Marcin - 102875 pl
dc.contributor.reviewerCzarnik, Szymon - 161426 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T18:06:11Z
dc.date.available2020-07-15T18:06:11Z
dc.date.submitted2011-07-14pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudybadania społeczne i analiza danychpl
dc.identifier.apddiploma-58837-62046pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172748
dc.subject.enmeta-analysis, meta-evaluation, data integration, effect sizepl
dc.subject.othermetaanaliza, metaewaluacja, integracja danych, wielkość efektupl
dc.titleMetaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznychpl
dc.title.alternativeMeta-analysis - applied procedures and possibilities of use in social sciencespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper presents two equivalent purposes. The first aim of this elaboration was to introduce a topic of meta-analysis on the polish scientific ground. It is a first publication in polish language, which comprehensively describes meta-analytic procedures and enables reader to conduct meta-analysis by oneself (step by step). Second aim was to provide an example of application of meta-analysis in the area of social sciences. This research bases on evaluation researches concerning assessment of project selection criteria system in 2007-2013 perspective, at both programmes level: regional and national (projects co-financed by European funds). The presented study aimed to develop a set of guidelines for creating project selection criteria in the next programming period. This example shows causes of marginal use of meta-analysis in the area of social sciences in Poland, in spite of the existence of advanced statistical and analytical procedures.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza praca stawia przed sobą dwa, równorzędne cele. Pierwszym z nich jest wprowadzenie polskiego czytelnika do tematu metaanalizy. Jest to pierwsze opracowanie w języku polskim, które wyczerpująco opisuje procedury stosowane w metaanalizie i przeczytanie go powinno umożliwić czytelnikowi samodzielne przeprowadzenie metaanalizy, krok po kroku. Drugim celem było zaprezentowanie przykładu zastosowania metaanalizy na gruncie nauk społecznych. Przywołane badanie bazuje na danych z badań ewaluacyjnych oceniających kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w perspektywie 2007-2013. Badanie to miało za cel dostarczenie wytycznych dotyczących tworzenia kryteriów w przyszłym okresie programowania. Przywołany przykład pokazuje przyczyny tego, że metaanaliza nie jest metodą powszechnie stosowaną na gruncie nauk społecznych w Polsce, mimo istniejących, dobrze rozwiniętych procedur statystycznych i analitycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Górniak, Jarosław - 102582
dc.contributor.authorpl
Skórska, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Górniak, Jarosław - 102582
dc.contributor.reviewerpl
Kocór, Marcin - 102875
dc.contributor.reviewerpl
Czarnik, Szymon - 161426
dc.date.accessioned
2020-07-15T18:06:11Z
dc.date.available
2020-07-15T18:06:11Z
dc.date.submittedpl
2011-07-14
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
badania społeczne i analiza danych
dc.identifier.apdpl
diploma-58837-62046
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172748
dc.subject.enpl
meta-analysis, meta-evaluation, data integration, effect size
dc.subject.otherpl
metaanaliza, metaewaluacja, integracja danych, wielkość efektu
dc.titlepl
Metaanaliza – stosowane procedury i możliwości wykorzystania w naukach społecznych
dc.title.alternativepl
Meta-analysis - applied procedures and possibilities of use in social sciences
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Reda
1

No access

No Thumbnail Available