Charakterystyka zjawiska wiązania fibrynogenu przez patogenne drożdżaki z gatunków Candida tropicalis i Candida parapsilosis

master
dc.abstract.enRapid increase in frequency of fungal diseases has been observed in the last years. The most common cause of infection is Candida albicans, which is natural commensal of human organism. However recently for superficial as well as systemic candidiasis is more and more often caused by “non-albicans” Candida species, such as Candida tropicalis, Candida glabrata or Candida parapsilosis. The development of infection depends on virulence abilities of a pathogen, where crucial stage is adhesion to the host cells and tissues. The aim of this study was to characterize of binding fibrinogen by pathogenic yeasts from C. tropicalis and C. parapsilosis species. It was confirmed that fibrinogen could be bound by different morphological forms of this Candida species, but higher level of binding was detected for pseudohyphae. It was also discovered, that strength of fibrinogen adsorption was higher for C. tropicalis. For examined species and different morphological forms, strength of interaction was connected with higher virulence of pathogen. Further research proved that for adhesion to different surfaces within the human organism were responsible proteins, which are present in the fungal cell wall. Analysis with mass spectrometry coupled with liquid chromatography let identify cell wall proteins, that can bind fibrinogen. It were 3-phosphoglycerate dehydrogenase, enolase, alcohol dehydrogenase, phosphoglycerate kinase, 3-phosphogluconate dehydrogenase and class II fructose-1,6-biphosphate aldolase for C. tropicalis and amidase, hypothetical protein CPAR2_301880 for C. parapsilosis.pl
dc.abstract.plW ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost częstości występowania infekcji grzybiczych. Główną przyczyną większości zakażeń jest drożdżak Candida albicans, będący naturalnym komensalem organizmu człowieka. Jednak coraz częściej za kandydozy, zarówno powierzchniowe, jak i ogólnoustrojowe, odpowiedzialne są gatunki „non-albicans”, takie jak: Candida tropicalis, Candida glabrata czy Candida parapsilosis. Rozwój zakażenia zależy od zdolności wirulencji patogenu, spośród których decydującą rolę odgrywa adhezja do komórek gospodarza. Celem niniejszej pracy było zbadanie charakterystyki zjawiska wiązania fibrynogenu przez patogenne drożdżaki z gatunków C. tropicalis i C. parapsilosis. Prowadzone analizy potwierdziły zdolność wiązania fibrynogenu przez różne formy morfologiczne badanych gatunków Candida, przy czym wyższy poziom wiązania stwierdzono w przypadku form pseudostrzępkowych. Odkryto również, iż fibrynogen wiązany jest silniej przez gatunek C. tropicalis. Siła oddziaływania poszczególnych gatunków oraz form morfologicznych wiąże się z ich zwiększoną wirulencją. Dowiedziono, że za oddziaływanie z elementami układu gospodarza odpowiedzialne są białka ściany komórkowej grzybów. Metodą spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową zidentyfikowano białka ściany komórkowej biorące udział w oddziaływaniu z fibrynogenem. Były to: dehydrogenaza 3-fosfoglicerynianowa, enolaza, dehydrogenaza alkoholowa, kinaza fosfoglicerynianowa, dehydrogenaza 3-fosfoglukonianowa i aldolaza fruktozo-1,6-bifosforanowa klasy II dla C. tropicalis oraz amidaza i hipotetyczne białko CPAR2_301880 dla C. parapsilosis.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKozik, Andrzej - 129351 pl
dc.contributor.authorPieron, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKozik, Andrzej - 129351 pl
dc.contributor.reviewerLewiński, Krzysztof - 129948 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T00:38:02Z
dc.date.available2020-07-25T00:38:02Z
dc.date.submitted2014-06-24pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-86963-102473pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195548
dc.languagepolpl
dc.subject.enfungal infections, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, fibrinogenpl
dc.subject.plinfekcje grzybicze, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, fibrynogenpl
dc.titleCharakterystyka zjawiska wiązania fibrynogenu przez patogenne drożdżaki z gatunków Candida tropicalis i Candida parapsilosispl
dc.title.alternativeThe characteristic of phenomenon binding fibrinogen by pathogenic yeasts from Candida tropicalis and Candida parapsilosis species.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Rapid increase in frequency of fungal diseases has been observed in the last years. The most common cause of infection is Candida albicans, which is natural commensal of human organism. However recently for superficial as well as systemic candidiasis is more and more often caused by “non-albicans” Candida species, such as Candida tropicalis, Candida glabrata or Candida parapsilosis. The development of infection depends on virulence abilities of a pathogen, where crucial stage is adhesion to the host cells and tissues. The aim of this study was to characterize of binding fibrinogen by pathogenic yeasts from C. tropicalis and C. parapsilosis species. It was confirmed that fibrinogen could be bound by different morphological forms of this Candida species, but higher level of binding was detected for pseudohyphae. It was also discovered, that strength of fibrinogen adsorption was higher for C. tropicalis. For examined species and different morphological forms, strength of interaction was connected with higher virulence of pathogen. Further research proved that for adhesion to different surfaces within the human organism were responsible proteins, which are present in the fungal cell wall. Analysis with mass spectrometry coupled with liquid chromatography let identify cell wall proteins, that can bind fibrinogen. It were 3-phosphoglycerate dehydrogenase, enolase, alcohol dehydrogenase, phosphoglycerate kinase, 3-phosphogluconate dehydrogenase and class II fructose-1,6-biphosphate aldolase for C. tropicalis and amidase, hypothetical protein CPAR2_301880 for C. parapsilosis.
dc.abstract.plpl
W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost częstości występowania infekcji grzybiczych. Główną przyczyną większości zakażeń jest drożdżak Candida albicans, będący naturalnym komensalem organizmu człowieka. Jednak coraz częściej za kandydozy, zarówno powierzchniowe, jak i ogólnoustrojowe, odpowiedzialne są gatunki „non-albicans”, takie jak: Candida tropicalis, Candida glabrata czy Candida parapsilosis. Rozwój zakażenia zależy od zdolności wirulencji patogenu, spośród których decydującą rolę odgrywa adhezja do komórek gospodarza. Celem niniejszej pracy było zbadanie charakterystyki zjawiska wiązania fibrynogenu przez patogenne drożdżaki z gatunków C. tropicalis i C. parapsilosis. Prowadzone analizy potwierdziły zdolność wiązania fibrynogenu przez różne formy morfologiczne badanych gatunków Candida, przy czym wyższy poziom wiązania stwierdzono w przypadku form pseudostrzępkowych. Odkryto również, iż fibrynogen wiązany jest silniej przez gatunek C. tropicalis. Siła oddziaływania poszczególnych gatunków oraz form morfologicznych wiąże się z ich zwiększoną wirulencją. Dowiedziono, że za oddziaływanie z elementami układu gospodarza odpowiedzialne są białka ściany komórkowej grzybów. Metodą spektrometrii mas sprzężonej z chromatografią cieczową zidentyfikowano białka ściany komórkowej biorące udział w oddziaływaniu z fibrynogenem. Były to: dehydrogenaza 3-fosfoglicerynianowa, enolaza, dehydrogenaza alkoholowa, kinaza fosfoglicerynianowa, dehydrogenaza 3-fosfoglukonianowa i aldolaza fruktozo-1,6-bifosforanowa klasy II dla C. tropicalis oraz amidaza i hipotetyczne białko CPAR2_301880 dla C. parapsilosis.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kozik, Andrzej - 129351
dc.contributor.authorpl
Pieron, Katarzyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Kozik, Andrzej - 129351
dc.contributor.reviewerpl
Lewiński, Krzysztof - 129948
dc.date.accessioned
2020-07-25T00:38:02Z
dc.date.available
2020-07-25T00:38:02Z
dc.date.submittedpl
2014-06-24
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-86963-102473
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/195548
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
fungal infections, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, fibrinogen
dc.subject.plpl
infekcje grzybicze, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, fibrynogen
dc.titlepl
Charakterystyka zjawiska wiązania fibrynogenu przez patogenne drożdżaki z gatunków Candida tropicalis i Candida parapsilosis
dc.title.alternativepl
The characteristic of phenomenon binding fibrinogen by pathogenic yeasts from Candida tropicalis and Candida parapsilosis species.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gliwice
1
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available