Niestandardowe formy promocji na przykładzie ambient mediów

master
dc.abstract.enThe subject of the thesis are ambient media and its effectivenes. First, theoretical chapter, describes the genesis and essence of marketing. It details the concept of marketing mix. Second chapter directly describes ambient media. Various kinds of promotion were described and some of the its examples were shown. Third chapter is the part where the research occurs, which was supported by the results of survey. The aim of the study was to present the effectiveness of ambient advertising, particulary of whisper marketing. Fourth chapter is the analysis of the research conducted in the previous chapter. The main result of the study is to confirm that ambient advertising is effective way of promoting brands. Well prepared product will advertise itself thanks to the people.pl
dc.abstract.plTematem pracy są ambient media oraz ich skuteczność. W rozdziale pierwszym, teoretycznym, opisana została geneza oraz istota samego marketingu. Wyszczególniono koncepcję marketingu mix. Drugi rozdział to już bezpośrednie poruszenie zagadnienia, jakim są ambient media. Opisano tu różne formy promocji niestandardowej oraz pokazano kilka jej przykładów. Trzeci rozdział to część badawcza, która została poparta wynikami własnej ankiety. Celem badania było przedstawienie skuteczności reklamy ambientowej, a szczególnie formy jaką jest marketing szeptany. Rozdział czwarty to analiza badania przeprowadzonego w rozdziale poprzednim. Rezultatem przeprowadzonego badania jest udowodnienie, iż reklama ambientowa skutecznie wpływa na promocję marek. Dobrze przygotowany produkt będzie się sam reklamował wśród ludzi.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.contributor.authorLisowski, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPlebańczyk, Katarzyna - 131440 pl
dc.contributor.reviewerBarańska, Marzenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:42:02Z
dc.date.available2020-07-27T03:42:02Z
dc.date.submitted2016-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie reklamąpl
dc.identifier.apddiploma-110914-203071pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216872
dc.languagepolpl
dc.subject.enAMBIENT ADVERTISING NON-STANDARD PROMOTIONpl
dc.subject.plAMBIENT REKLAMA NIESTANDARDOWA PROMOCJApl
dc.titleNiestandardowe formy promocji na przykładzie ambient mediówpl
dc.title.alternativeNon-standard forms of promotion on the example of ambient mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the thesis are ambient media and its effectivenes. First, theoretical chapter, describes the genesis and essence of marketing. It details the concept of marketing mix. Second chapter directly describes ambient media. Various kinds of promotion were described and some of the its examples were shown. Third chapter is the part where the research occurs, which was supported by the results of survey. The aim of the study was to present the effectiveness of ambient advertising, particulary of whisper marketing. Fourth chapter is the analysis of the research conducted in the previous chapter. The main result of the study is to confirm that ambient advertising is effective way of promoting brands. Well prepared product will advertise itself thanks to the people.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy są ambient media oraz ich skuteczność. W rozdziale pierwszym, teoretycznym, opisana została geneza oraz istota samego marketingu. Wyszczególniono koncepcję marketingu mix. Drugi rozdział to już bezpośrednie poruszenie zagadnienia, jakim są ambient media. Opisano tu różne formy promocji niestandardowej oraz pokazano kilka jej przykładów. Trzeci rozdział to część badawcza, która została poparta wynikami własnej ankiety. Celem badania było przedstawienie skuteczności reklamy ambientowej, a szczególnie formy jaką jest marketing szeptany. Rozdział czwarty to analiza badania przeprowadzonego w rozdziale poprzednim. Rezultatem przeprowadzonego badania jest udowodnienie, iż reklama ambientowa skutecznie wpływa na promocję marek. Dobrze przygotowany produkt będzie się sam reklamował wśród ludzi.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.contributor.authorpl
Lisowski, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Plebańczyk, Katarzyna - 131440
dc.contributor.reviewerpl
Barańska, Marzena
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:42:02Z
dc.date.available
2020-07-27T03:42:02Z
dc.date.submittedpl
2016-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie reklamą
dc.identifier.apdpl
diploma-110914-203071
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216872
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
AMBIENT ADVERTISING NON-STANDARD PROMOTION
dc.subject.plpl
AMBIENT REKLAMA NIESTANDARDOWA PROMOCJA
dc.titlepl
Niestandardowe formy promocji na przykładzie ambient mediów
dc.title.alternativepl
Non-standard forms of promotion on the example of ambient media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Dublin
2
Gmina Końskie
1
Gmina Zakliczyn
1
Jaworzno
1
Krakow
1
Lodz
1
Ruda Śląska
1
Sopot
1

No access

No Thumbnail Available