Aby znani byli poznani - sławne postaci w wybranych biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel. Propozycje dla szkolnej dydaktyki

licenciate
dc.abstract.enThe main aim of this work was analysis of selected biographies by Anna Czerwińska-Rydel and to show originality of this books. The work was devided into six chapters. The first one is a theoretical part - the author describes the origin and functioning of the genre, also in literature for children and youth. The second is devoted to the analysis of the "Trylogia gdańska", and in the third there were suggestions of lesson plans. In next chapter an author analyzed biographies of famous writers, which on examples of the stories of Alexander Fredro and Henryk Sienkiewicz. The sixth chapter is a proposal to use one of them in school teaching.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest analiza wybranych utworów biograficznych dla dzieci autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel i ukazanie oryginalności tych propozycji. Niniejsza paca podzielona została na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi część teoretyczną – autorka opisuje rodowód i funkcjonowanie gatunku, także w ramach literatury dla dzieci i młodzieży. Drugi poświęcony jest analizie "Trylogii gdańskiej", zaś w trzecim znalazły się propozycje konspektów lekcji. Kolejnymi z analizowanych propozycji lekturowych w następnym rozdziale są biografie sławnych pisarzy, których autorka dokonała na przykładzie opowieści o Aleksandrze Fredrze i Henryku Sienkiewiczu. Rozdział szósty stanowi propozycję wykorzystania jednej z nich w dydaktyce szkolnej.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRusek, Marta - 131725 pl
dc.contributor.authorStempin, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerRusek, Marta - 131725 pl
dc.contributor.reviewerNowak, Ewapl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:31:53Z
dc.date.available2020-07-27T00:31:53Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-107772-176445pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214027
dc.languagepolpl
dc.subject.enbiographies, literature for children and youth, Anna Czerwińska-Rydelpl
dc.subject.plbiografie, literatura dla dzieci i młodzieży, Anna Czerwińska-Rydelpl
dc.titleAby znani byli poznani - sławne postaci w wybranych biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel. Propozycje dla szkolnej dydaktykipl
dc.title.alternativeTo make great people well-known – famous people in selected biographies by Anna Czerwińska-Rydel. Proposals to scholar didacticspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this work was analysis of selected biographies by Anna Czerwińska-Rydel and to show originality of this books. The work was devided into six chapters. The first one is a theoretical part - the author describes the origin and functioning of the genre, also in literature for children and youth. The second is devoted to the analysis of the "Trylogia gdańska", and in the third there were suggestions of lesson plans. In next chapter an author analyzed biographies of famous writers, which on examples of the stories of Alexander Fredro and Henryk Sienkiewicz. The sixth chapter is a proposal to use one of them in school teaching.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest analiza wybranych utworów biograficznych dla dzieci autorstwa Anny Czerwińskiej-Rydel i ukazanie oryginalności tych propozycji. Niniejsza paca podzielona została na sześć rozdziałów. Pierwszy z nich stanowi część teoretyczną – autorka opisuje rodowód i funkcjonowanie gatunku, także w ramach literatury dla dzieci i młodzieży. Drugi poświęcony jest analizie "Trylogii gdańskiej", zaś w trzecim znalazły się propozycje konspektów lekcji. Kolejnymi z analizowanych propozycji lekturowych w następnym rozdziale są biografie sławnych pisarzy, których autorka dokonała na przykładzie opowieści o Aleksandrze Fredrze i Henryku Sienkiewiczu. Rozdział szósty stanowi propozycję wykorzystania jednej z nich w dydaktyce szkolnej.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Rusek, Marta - 131725
dc.contributor.authorpl
Stempin, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Rusek, Marta - 131725
dc.contributor.reviewerpl
Nowak, Ewa
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:31:53Z
dc.date.available
2020-07-27T00:31:53Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-107772-176445
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214027
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
biographies, literature for children and youth, Anna Czerwińska-Rydel
dc.subject.plpl
biografie, literatura dla dzieci i młodzieży, Anna Czerwińska-Rydel
dc.titlepl
Aby znani byli poznani - sławne postaci w wybranych biografiach Anny Czerwińskiej-Rydel. Propozycje dla szkolnej dydaktyki
dc.title.alternativepl
To make great people well-known – famous people in selected biographies by Anna Czerwińska-Rydel. Proposals to scholar didactics
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Dublin
1
Orly
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available