Zakres kognicji sądów arbitrażowych w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych

master
dc.abstract.enBy the scope of this Master’s Thesis, an author is making an attempt to adress the general issue regarding the limits of jurisdiction of arbitration courts on cases in which the validity of shareholders‘ resolutions is being questioned. The subject of in-depth analysis is therefore to reconstruct the concept of objective arbitrability, which according to polish civil procedure, depends on „the possibility of the dispute to be amicably settled“. The aim of this paper is also to define and discuss other obstacles that affect the objective arbitrability of intra-corporate disputes (especially regarding to resolutions’s validity). Also de lege lata and de lege ferenda proposals to eliminate the barriers for the full jurisdiction of the arbitration courts in those disputes will be discussed. The work also includes a comparative chapter, to give the fellow reader the general measure and international (especially European) perspective on that matter.pl
dc.abstract.plPraca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o istnienie i zakres kognicji sądownictwa polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych. Przedmiotem pogłębionej analizy jest rekonstrukcja pojęcia zdatności arbitrażowej, zdefiniowanej użyciem innego nieostrego zwrotu, zdatności ugodowej. Przedmiotem pracy jest również omówienie pozostałych przeszkód prawnych stojących na drodze uznania kognicji sądu polubownego w tych sprawach. Poruszone zostaną też uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda mające na celu eliminację tych przeszkód i pełnego dopuszczenie kognicji sądów arbitrażowych w sprawach korporacyjnych ze względu na szereg zalet, wskazywanych w piśmiennictwie. Praca zawiera także rozdział prawno-porównawczy celem lepszego zorientowania i zrozumienia rozwiązań polskich na tle wybranych systemów europejskich.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorChyla, Łukaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDybiński, Jacekpl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:20:21Z
dc.date.available2020-07-27T01:20:21Z
dc.date.submitted2016-10-12pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-108637-145104pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214781
dc.languagepolpl
dc.subject.enarbitrability, intra-corporate disputes, arbitrationpl
dc.subject.plzdatność arbitrażowa, spory korporacyjne, arbitrażpl
dc.titleZakres kognicji sądów arbitrażowych w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowychpl
dc.title.alternativeThe jurisdiction of the arbitration courts in case of questioning the validity of shareholders‘ resolutions in commercial companies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
By the scope of this Master’s Thesis, an author is making an attempt to adress the general issue regarding the limits of jurisdiction of arbitration courts on cases in which the validity of shareholders‘ resolutions is being questioned. The subject of in-depth analysis is therefore to reconstruct the concept of objective arbitrability, which according to polish civil procedure, depends on „the possibility of the dispute to be amicably settled“. The aim of this paper is also to define and discuss other obstacles that affect the objective arbitrability of intra-corporate disputes (especially regarding to resolutions’s validity). Also de lege lata and de lege ferenda proposals to eliminate the barriers for the full jurisdiction of the arbitration courts in those disputes will be discussed. The work also includes a comparative chapter, to give the fellow reader the general measure and international (especially European) perspective on that matter.
dc.abstract.plpl
Praca stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie o istnienie i zakres kognicji sądownictwa polubownego w sprawach o zaskarżanie uchwały zgromadzeń spółek kapitałowych. Przedmiotem pogłębionej analizy jest rekonstrukcja pojęcia zdatności arbitrażowej, zdefiniowanej użyciem innego nieostrego zwrotu, zdatności ugodowej. Przedmiotem pracy jest również omówienie pozostałych przeszkód prawnych stojących na drodze uznania kognicji sądu polubownego w tych sprawach. Poruszone zostaną też uwagi de lege lata oraz postulaty de lege ferenda mające na celu eliminację tych przeszkód i pełnego dopuszczenie kognicji sądów arbitrażowych w sprawach korporacyjnych ze względu na szereg zalet, wskazywanych w piśmiennictwie. Praca zawiera także rozdział prawno-porównawczy celem lepszego zorientowania i zrozumienia rozwiązań polskich na tle wybranych systemów europejskich.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Chyla, Łukasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dybiński, Jacek
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:20:21Z
dc.date.available
2020-07-27T01:20:21Z
dc.date.submittedpl
2016-10-12
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-108637-145104
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214781
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
arbitrability, intra-corporate disputes, arbitration
dc.subject.plpl
zdatność arbitrażowa, spory korporacyjne, arbitraż
dc.titlepl
Zakres kognicji sądów arbitrażowych w sprawach o zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
dc.title.alternativepl
The jurisdiction of the arbitration courts in case of questioning the validity of shareholders‘ resolutions in commercial companies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
2
Dublin
1
Ruda Śląska
1
Shanghai
1
Szczecin
1
Tarnów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available