Analiza krytyczna strategii gminy Michałowice

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is the evaluation of the strategy of Michałowice Commune. Nowadays, it’s very important to plan your activities and be aware of your strengths and weaknesses. You also have to bear in mind the results of performed activities, which are essential in management of a commune. In the time of big competition and limited financial resources, a community as a local government unit, may develop vigorously thanks to appropriate strategy and management of the authority. One of the aims of this thesis is the description of the strategy of the development and determination of the factors which affect its creating, on an example of Michałowice Commune. Other aim is to present vast influence of the strategy on the development of a commune and the significance of the proper way of formulating of its strategy.The thesis consists of four chapters and covers information among the others about the institution of the Commune Office, theory of the strategy, Michałowice Commune, its strategy, tasks and aims, and conclusions of the author regarding conducted analyses.Michałowice Commune was presented as developing dynamically local government unit, which despite limitations connected with lack of financial resources, creatively takes advantages of its strengths in order to increase the life standard of its citizens.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy jest ocena strategia gminy Michałowice. W obecnych czasach bardzo istotne jest planowanie działań oraz świadomość swoich mocnych i słabych stron. Należy ponadto mieć na uwadze skutki wykonywanych działań, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu gminą. W dobie ogromnej konkurencji i ograniczonych środkach finansowych jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina, może się prężnie rozwijać, dzięki odpowiedniej strategi i zarządzaniu władz.Jednym z głównych celów tej pracy magisterskiej jest opis strategi rozwoju oraz określenie czynników wpływających na jej tworzenie, biorąc za przykład gminę Michałowice. Kolejnym celem jest pokazanie ogromnego wpływu strategi na rozwój gminy oraz tego jak ważne jest sformułowanie jej w odpowiedni sposób.Praca składa się z czterech rozdziałów i zawiera informacje na temat między innymi instytucji Urzędu Gminy, teoretycznego ujęcia strategi, Gminy Michałowice, jej strategi, zadań i celów oraz wnioski autora dotyczące przeprowadzonych analiz.Gmina Michałowice została przedstawiona jako prężnie rozwijająca się jednostka samorządu terytorialnego, która mimo ograniczeń związanych na przykład z brakiem środków finansowych, w sposób kreatywny wykorzystuje swoje silne strony do poprawy jakości życia mieszkańców.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.contributor.authorCiaranek, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerSroślak, Grzegorz - 173757 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:02:15Z
dc.date.available2020-07-21T23:02:15Z
dc.date.submitted2011-10-12pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-62376-119661pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175971
dc.subject.enCOMMUNE – MICHAŁOWICE – DEVELOPMENT – STRATEGYpl
dc.subject.otherG M I N A- M I C H A Ł O W I C E- R O Z W Ó J - S T R A T E G I Apl
dc.titleAnaliza krytyczna strategii gminy Michałowicepl
dc.title.alternativeCritical analysis of the strategy of Michałowice Communepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is the evaluation of the strategy of Michałowice Commune. Nowadays, it’s very important to plan your activities and be aware of your strengths and weaknesses. You also have to bear in mind the results of performed activities, which are essential in management of a commune. In the time of big competition and limited financial resources, a community as a local government unit, may develop vigorously thanks to appropriate strategy and management of the authority. One of the aims of this thesis is the description of the strategy of the development and determination of the factors which affect its creating, on an example of Michałowice Commune. Other aim is to present vast influence of the strategy on the development of a commune and the significance of the proper way of formulating of its strategy.The thesis consists of four chapters and covers information among the others about the institution of the Commune Office, theory of the strategy, Michałowice Commune, its strategy, tasks and aims, and conclusions of the author regarding conducted analyses.Michałowice Commune was presented as developing dynamically local government unit, which despite limitations connected with lack of financial resources, creatively takes advantages of its strengths in order to increase the life standard of its citizens.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest ocena strategia gminy Michałowice. W obecnych czasach bardzo istotne jest planowanie działań oraz świadomość swoich mocnych i słabych stron. Należy ponadto mieć na uwadze skutki wykonywanych działań, co jest szczególnie ważne w zarządzaniu gminą. W dobie ogromnej konkurencji i ograniczonych środkach finansowych jednostka samorządu terytorialnego jaką jest gmina, może się prężnie rozwijać, dzięki odpowiedniej strategi i zarządzaniu władz.Jednym z głównych celów tej pracy magisterskiej jest opis strategi rozwoju oraz określenie czynników wpływających na jej tworzenie, biorąc za przykład gminę Michałowice. Kolejnym celem jest pokazanie ogromnego wpływu strategi na rozwój gminy oraz tego jak ważne jest sformułowanie jej w odpowiedni sposób.Praca składa się z czterech rozdziałów i zawiera informacje na temat między innymi instytucji Urzędu Gminy, teoretycznego ujęcia strategi, Gminy Michałowice, jej strategi, zadań i celów oraz wnioski autora dotyczące przeprowadzonych analiz.Gmina Michałowice została przedstawiona jako prężnie rozwijająca się jednostka samorządu terytorialnego, która mimo ograniczeń związanych na przykład z brakiem środków finansowych, w sposób kreatywny wykorzystuje swoje silne strony do poprawy jakości życia mieszkańców.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.contributor.authorpl
Ciaranek, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Sroślak, Grzegorz - 173757
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:02:15Z
dc.date.available
2020-07-21T23:02:15Z
dc.date.submittedpl
2011-10-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-62376-119661
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175971
dc.subject.enpl
COMMUNE – MICHAŁOWICE – DEVELOPMENT – STRATEGY
dc.subject.otherpl
G M I N A- M I C H A Ł O W I C E- R O Z W Ó J - S T R A T E G I A
dc.titlepl
Analiza krytyczna strategii gminy Michałowice
dc.title.alternativepl
Critical analysis of the strategy of Michałowice Commune
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
15
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Krakow
1
Lublin
1
Mogilno
1
Olsztyn
1
Poznan
1
Płock
1
Sopot
1

No access

No Thumbnail Available