Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja czynnego żalu, zmierzająca do wyrównania uszczerbku finansowego budżetu

master
dc.abstract.enThe main goal of this work concerns issues related to the correction of one of the forms of determining the tax liability which is self-sufficiency. The scope of research covered mainly the provisions of Polish law, the acquis communautaire of Polish tax law and fiscal penal law, as well as the jurisprudence of courts. Tax evasion related to failure to comply with the obligations of the taxpayer and related tax authorities is discussed as well as the essence of the financial disadvantage caused by the taxpayer's behavior. The last part of the work refers to effective functioning of the institution of voluntary disclosure in practice.pl
dc.abstract.plPrzedmiot rozważań niniejszej pracy stanowią zagadnienia dotyczące korekty jednej z form określania zobowiązania podatkowego jakim jest samowymiar. Zakresem badań objęte zostały przede wszystkim przepisy prawa polskiego, dorobek polskiej nauki prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego, jak również orzecznictwo sądów. Omówione zostały oszustwa podatkowe związane z niewywiązywaniem się z obowiązków ciążących na podatniku i związane z nimi rozstrzygnięcia organów podatkowych. Wyjaśniona została również istota uszczerbku finansowego budżetu spowodowanego tymże zachowaniem podatnika. Ostatnią część pracy stanowi skuteczności funkcjonowania instytucji czynnego żalu karnoskarbowego w praktyce.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorRaś, Kajapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerNita, Adam - 130971 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:02:30Z
dc.date.available2020-07-27T06:02:30Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-113619-163488pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219059
dc.languagepolpl
dc.subject.entax return, fiscal penalties correction, voluntary disclosure, fiscal penal law, financial law, tax law, financial disadvantage to the budget, tax fraudpl
dc.subject.pldeklaracja podatkowa, korekta deklaracji podatkowej, czynny żal karnoskarbowy, prawo karne skarbowe, prawo finansowe, ordynacja podatkowa, uszczerbek finansowy budżetu, oszustwa podatkowepl
dc.titleKorekta deklaracji podatkowej jako instytucja czynnego żalu, zmierzająca do wyrównania uszczerbku finansowego budżetupl
dc.title.alternativeCorrection of the tax return as an institution of voluntary disclosure in penal fiscal law, aimed at leveling financial disadvantage of the budgetpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main goal of this work concerns issues related to the correction of one of the forms of determining the tax liability which is self-sufficiency. The scope of research covered mainly the provisions of Polish law, the acquis communautaire of Polish tax law and fiscal penal law, as well as the jurisprudence of courts. Tax evasion related to failure to comply with the obligations of the taxpayer and related tax authorities is discussed as well as the essence of the financial disadvantage caused by the taxpayer's behavior. The last part of the work refers to effective functioning of the institution of voluntary disclosure in practice.
dc.abstract.plpl
Przedmiot rozważań niniejszej pracy stanowią zagadnienia dotyczące korekty jednej z form określania zobowiązania podatkowego jakim jest samowymiar. Zakresem badań objęte zostały przede wszystkim przepisy prawa polskiego, dorobek polskiej nauki prawa podatkowego i prawa karnego skarbowego, jak również orzecznictwo sądów. Omówione zostały oszustwa podatkowe związane z niewywiązywaniem się z obowiązków ciążących na podatniku i związane z nimi rozstrzygnięcia organów podatkowych. Wyjaśniona została również istota uszczerbku finansowego budżetu spowodowanego tymże zachowaniem podatnika. Ostatnią część pracy stanowi skuteczności funkcjonowania instytucji czynnego żalu karnoskarbowego w praktyce.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Raś, Kaja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Nita, Adam - 130971
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:02:30Z
dc.date.available
2020-07-27T06:02:30Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-113619-163488
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219059
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
tax return, fiscal penalties correction, voluntary disclosure, fiscal penal law, financial law, tax law, financial disadvantage to the budget, tax fraud
dc.subject.plpl
deklaracja podatkowa, korekta deklaracji podatkowej, czynny żal karnoskarbowy, prawo karne skarbowe, prawo finansowe, ordynacja podatkowa, uszczerbek finansowy budżetu, oszustwa podatkowe
dc.titlepl
Korekta deklaracji podatkowej jako instytucja czynnego żalu, zmierzająca do wyrównania uszczerbku finansowego budżetu
dc.title.alternativepl
Correction of the tax return as an institution of voluntary disclosure in penal fiscal law, aimed at leveling financial disadvantage of the budget
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Katowice
1
Świętochłowice
1

No access

No Thumbnail Available