Wpływ typu czcionki na ocenę abstraktu naukowego oraz notki fake news u ukraińskich i polskich odbiorców.

master
dc.abstract.enThe main aim of this master thesis is to verify whether the font type (Times New Roman and Comic Sans) affects the assessment of the scientific text and fake news note in the case of Polish and Ukrainian speakers.A questionnaire, used in this thesis, was partly inspired by Kai Kaspar's experiment (2015). It consisted of two parts. The first one contained a scientific abstract by A. Falkowski and R. Mackiewicz (2015) and six closed-ended questions. Those research questions were focused on following aspects: if the text was interesting, topicality, comprehensibility, credibility of the message, the importance of the topic, and whether the abstract encourages to read the entire scientific article. The second part of the survey consisted of the fake news information note, which was borrowed from the news portal, www.radiozet.pl, and six closed questions. The aim of the questions was to check whether the respondents think the text is convincing, interesting, whether it is worth sending to friends, or encouraged to read the whole article, whether the respondents met with him before and where they believed the previously presented text could be published.Summing up the results of the Ukrainian sample, it can be concluded that the Comic Sans font had a positive effect on the reception of some aspects of the texts. The scientific abstract and the fake news note, which were presented in this font, were rated as more interesting and encouraging to review the entire scientific work or article. In the Polish sample, the fake news note, displayed in Comic Sans MS, was also rated as more interesting in comparison to Times New Roman. The significant influence of the font type on other aspects of the texts was not found.pl
dc.abstract.plGłównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest zweryfikowanie, czy rodzaj czcionki (Times New Roman lub Comic Sans) ma wpływ na ocenę aspektów tekstu naukowego i notki fake news w przypadku polsko- i ukraińskojęzycznych odbiorców. W opisywanym badaniu został wykorzystany kwestionariusz, częściowo zainspirowany badaniem Kai Kaspara (2015). Składał się on z dwóch części. Pierwsza z nich zawierała abstrakt naukowy autorstwa A. Falkowskiego i R. Mackiewicza oraz sześć pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły oceny następujących aspektów: ‘ciekawość’ tekstu, zrozumiałość, aktualność tematu, wiarygodność przekazu, ważność tematu oraz czy abstrakt zachęca do przeczytania całego artykułu naukowego. Druga część ankiety składała się z notki informacyjnej fake news, która została zapożyczona z portalu wiadomosci.radiozet.pl, oraz sześciu pytań zamkniętych. Celem pytań było sprawdzenie, czy zdaniem badanych tekst jest przekonujący, ciekawy, czy jest godny wysłania znajomym, czy zachęcił do przeczytania całego artykułu, czy badani wcześniej spotkali się z nim i gdzie ich zdaniem mógł być opublikowany wcześniej.Podsumowując wyniki ukraińskiej próby, można stwierdzić, że czcionka Comic Sans miała pozytywny wpływ na odbiór niektórych aspektów tekstów. Abstrakt naukowy oraz notka fake news, które zostały zaprezentowane tą czcionką, były ocenione jako bardziej ciekawe i zachęcające do przejrzenia całej pracy naukowej bądź artykułu. W polskiej próbie, notka fake news, wyświetlona czcionką Comic Sans MS, została również oceniona jako ciekawsza w porównaniu do Times New Roman. Istotnego wpływu typu czcionki na inne aspekty tekstów nie znaleziono.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.authorMaluha, Olgapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256 pl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:31:28Z
dc.date.available2020-07-27T20:31:28Z
dc.date.submitted2018-10-17pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-128122-182441pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231919
dc.languagepolpl
dc.subject.enfont type, fake news, Comic Sans MS, Times New Roman, Cyrillic, Polish language, Ukrainian languagepl
dc.subject.plczcionka, fake news, Comic Sans MS, Times New Roman, cyrylica, język polski, język ukraińskipl
dc.titleWpływ typu czcionki na ocenę abstraktu naukowego oraz notki fake news u ukraińskich i polskich odbiorców.pl
dc.title.alternativeThe influence of font type on the evaluation of scientific abstract and fake news notes in Ukrainian and Polish recipients.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main aim of this master thesis is to verify whether the font type (Times New Roman and Comic Sans) affects the assessment of the scientific text and fake news note in the case of Polish and Ukrainian speakers.A questionnaire, used in this thesis, was partly inspired by Kai Kaspar's experiment (2015). It consisted of two parts. The first one contained a scientific abstract by A. Falkowski and R. Mackiewicz (2015) and six closed-ended questions. Those research questions were focused on following aspects: if the text was interesting, topicality, comprehensibility, credibility of the message, the importance of the topic, and whether the abstract encourages to read the entire scientific article. The second part of the survey consisted of the fake news information note, which was borrowed from the news portal, www.radiozet.pl, and six closed questions. The aim of the questions was to check whether the respondents think the text is convincing, interesting, whether it is worth sending to friends, or encouraged to read the whole article, whether the respondents met with him before and where they believed the previously presented text could be published.Summing up the results of the Ukrainian sample, it can be concluded that the Comic Sans font had a positive effect on the reception of some aspects of the texts. The scientific abstract and the fake news note, which were presented in this font, were rated as more interesting and encouraging to review the entire scientific work or article. In the Polish sample, the fake news note, displayed in Comic Sans MS, was also rated as more interesting in comparison to Times New Roman. The significant influence of the font type on other aspects of the texts was not found.
dc.abstract.plpl
Głównym celem niniejszej pracy magisterskiej jest zweryfikowanie, czy rodzaj czcionki (Times New Roman lub Comic Sans) ma wpływ na ocenę aspektów tekstu naukowego i notki fake news w przypadku polsko- i ukraińskojęzycznych odbiorców. W opisywanym badaniu został wykorzystany kwestionariusz, częściowo zainspirowany badaniem Kai Kaspara (2015). Składał się on z dwóch części. Pierwsza z nich zawierała abstrakt naukowy autorstwa A. Falkowskiego i R. Mackiewicza oraz sześć pytań zamkniętych. Pytania dotyczyły oceny następujących aspektów: ‘ciekawość’ tekstu, zrozumiałość, aktualność tematu, wiarygodność przekazu, ważność tematu oraz czy abstrakt zachęca do przeczytania całego artykułu naukowego. Druga część ankiety składała się z notki informacyjnej fake news, która została zapożyczona z portalu wiadomosci.radiozet.pl, oraz sześciu pytań zamkniętych. Celem pytań było sprawdzenie, czy zdaniem badanych tekst jest przekonujący, ciekawy, czy jest godny wysłania znajomym, czy zachęcił do przeczytania całego artykułu, czy badani wcześniej spotkali się z nim i gdzie ich zdaniem mógł być opublikowany wcześniej.Podsumowując wyniki ukraińskiej próby, można stwierdzić, że czcionka Comic Sans miała pozytywny wpływ na odbiór niektórych aspektów tekstów. Abstrakt naukowy oraz notka fake news, które zostały zaprezentowane tą czcionką, były ocenione jako bardziej ciekawe i zachęcające do przejrzenia całej pracy naukowej bądź artykułu. W polskiej próbie, notka fake news, wyświetlona czcionką Comic Sans MS, została również oceniona jako ciekawsza w porównaniu do Times New Roman. Istotnego wpływu typu czcionki na inne aspekty tekstów nie znaleziono.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.authorpl
Maluha, Olga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kontrymowicz-Ogińska, Halszka - 130256
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:31:28Z
dc.date.available
2020-07-27T20:31:28Z
dc.date.submittedpl
2018-10-17
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-128122-182441
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231919
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
font type, fake news, Comic Sans MS, Times New Roman, Cyrillic, Polish language, Ukrainian language
dc.subject.plpl
czcionka, fake news, Comic Sans MS, Times New Roman, cyrylica, język polski, język ukraiński
dc.titlepl
Wpływ typu czcionki na ocenę abstraktu naukowego oraz notki fake news u ukraińskich i polskich odbiorców.
dc.title.alternativepl
The influence of font type on the evaluation of scientific abstract and fake news notes in Ukrainian and Polish recipients.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Wroclaw
8
Warsaw
3
Krakow
2
Lublin
2
Dublin
1
Gdynia
1
Gwozdziany
1
Kielce
1
Kyiv
1
Mysłowice
1

No access

No Thumbnail Available