Obłęd jako droga do poznania Nieznanego w twórczości Stefana Grabińskiego na przykładzie nowel Szalona zagroda, Saturnin Sektor oraz Spojrzenie

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is devoted to an analysis of the motif of madness in Stefan Grabiński's short stories The Frenzied Farmhouse, Saturnin Sektor, and The Glance. The dissertation is mainly concerned with the positive valorisation of madness, which enables the characters to observe the manifestation of a different sphere of reality, unnoticeable to ordinary people. The main premise was that the work of the Lviv-based fantasy writer arose not only from the aesthetics he adopted, but also from his deepest convictions and belief in the Unknown. In light of this, his works were examined both in the context of the late 19th and early 20th centuries, with a particular focus on the rehabilitation of metaphysics and the assumptions of the convention of horror fiction, as well as the writer's worldview.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca poświęcona została analizie motywu obłędu w nowelach Szalona zagroda, Saturnin Sektor oraz Spojrzenie autorstwa Stefana Grabińskiego. Skupiono się w szczególności na pozytywnie waloryzowanym szaleństwie, umożliwiającym bohaterom dostrzeżenie manifestacji innej sfery rzeczywistości, niedostrzegalnej dla osób przeciętnych. Głównym założeniem uczyniono stwierdzenie, że twórczość lwowskiego fantasty nie wyrastała jedynie z przyjętej przez niego estetyki, lecz również z jego najgłębszych przekonań oraz wiary w Nieznane. Wobec tego jego utwory rozpatrzono zarówno w kontekście przełomu XIX i XX wieków, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji metafizyki oraz założeń konwencji fantastyki grozy, jak i światopoglądu pisarza.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.authorSerafin, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerBoruszkowska, Iwonapl
dc.contributor.reviewerTrzeciak, Katarzynapl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:38:45Z
dc.date.available2023-07-03T21:38:45Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia polska nauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-168709-275604pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313724
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe motif of madness in literature, insanity, horror fiction, Stefan Grabińskipl
dc.subject.plmotyw obłędu w literaturze, szaleństwo, fantastyka grozy, Stefan Grabińskipl
dc.titleObłęd jako droga do poznania Nieznanego w twórczości Stefana Grabińskiego na przykładzie nowel Szalona zagroda, Saturnin Sektor oraz Spojrzeniepl
dc.title.alternativeMadness as a path to the Unknown in the works of Stefan Grabiński on the example of The Frenzied Farmhouse, Saturnin Sektor, and The Glance short storiespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is devoted to an analysis of the motif of madness in Stefan Grabiński's short stories The Frenzied Farmhouse, Saturnin Sektor, and The Glance. The dissertation is mainly concerned with the positive valorisation of madness, which enables the characters to observe the manifestation of a different sphere of reality, unnoticeable to ordinary people. The main premise was that the work of the Lviv-based fantasy writer arose not only from the aesthetics he adopted, but also from his deepest convictions and belief in the Unknown. In light of this, his works were examined both in the context of the late 19th and early 20th centuries, with a particular focus on the rehabilitation of metaphysics and the assumptions of the convention of horror fiction, as well as the writer's worldview.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca poświęcona została analizie motywu obłędu w nowelach Szalona zagroda, Saturnin Sektor oraz Spojrzenie autorstwa Stefana Grabińskiego. Skupiono się w szczególności na pozytywnie waloryzowanym szaleństwie, umożliwiającym bohaterom dostrzeżenie manifestacji innej sfery rzeczywistości, niedostrzegalnej dla osób przeciętnych. Głównym założeniem uczyniono stwierdzenie, że twórczość lwowskiego fantasty nie wyrastała jedynie z przyjętej przez niego estetyki, lecz również z jego najgłębszych przekonań oraz wiary w Nieznane. Wobec tego jego utwory rozpatrzono zarówno w kontekście przełomu XIX i XX wieków, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji metafizyki oraz założeń konwencji fantastyki grozy, jak i światopoglądu pisarza.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.authorpl
Serafin, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Boruszkowska, Iwona
dc.contributor.reviewerpl
Trzeciak, Katarzyna
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:38:45Z
dc.date.available
2023-07-03T21:38:45Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia polska nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-168709-275604
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313724
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the motif of madness in literature, insanity, horror fiction, Stefan Grabiński
dc.subject.plpl
motyw obłędu w literaturze, szaleństwo, fantastyka grozy, Stefan Grabiński
dc.titlepl
Obłęd jako droga do poznania Nieznanego w twórczości Stefana Grabińskiego na przykładzie nowel Szalona zagroda, Saturnin Sektor oraz Spojrzenie
dc.title.alternativepl
Madness as a path to the Unknown in the works of Stefan Grabiński on the example of The Frenzied Farmhouse, Saturnin Sektor, and The Glance short stories
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Krakow
4
Strzyżów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available