Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia dla osób zdrowych i po kontuzjach ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym

master
dc.abstract.enThe water environment is a huge potential for the possibility of a comprehensive impact on the functioning of the human body. This aspect is devoted to this work, with particular emphasis on older people in this perspective. This work comprehensively explored the impact of exercise in water on the overall health of healthy people and after injuries and injuries. The study used the method of analysis of surveys conducted on a research group to which people who were students of the University of the Third Age were recruited and exercised at the pool. In addition to gain insight In the overall activity of the respondents, a few people were asked to complete the form "daily activity plan for the selected week". The results obtained in surveys were thoroughly analyzed, including statistical processing, the results were confronted with bibliographic information. The conclusions that emerge from the conducted research allow to conclude that physical activity in water has a very positive effect on physical and mental well-being. The greatest advantage of exercising in water is the use of natural water values such as buoyancy force, viscosity and cleansing character. This creates a specific atmosphere conducive to rehabilitation and improvement of physical and mental condition. Interestingly, the conclusions above do not depend on the examined sex (independence test χ2). Also a subjective feeling of health (people after injuries and injuries and perceived as being healthy) is not related to the assessment of the impact of water on their well-being. The last conclusion strongly supports the purpose of promoting physical activity in water for seniors.pl
dc.abstract.plŚrodowisko wodne to ogromny potencjał możliwości wszechstronnego oddziaływania na funkcjonowanie organizmu człowieka. Temu aspektowi poświęcona jest ta praca ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych w tej perspektywie. W pracy niniejszej kompleksowo zbadano wpływ ćwiczeń w wodzie na całokształt zdrowia osób zdrowych jak i po kontuzjach oraz urazach. W badaniu zastosowano metodę analizę ankiet przeprowadzonych na grupie badawczej do której zrekrutowano osoby będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ćwiczące na basenie. Dodatkowo celem uzyskania wglądu w całokształt aktywności ruchowej respondentów poproszono parę osób o wypełnienie formularza „codzienny plan aktywności w wybranym tygodniu”. Uzyskane w ankietach wyniki poddano wnikliwej analizie, w tym obróbce statystycznej, wyniki skonfrontowano z informacjami bibliograficznymi. Wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych badań, pozwalają stwierdzić, że aktywność fizyczna w wodzie wpływa bardzo korzystnie na dobrostan fizyczny i psychiczny. Największą zaletą ćwiczeń w wodzie jest wykorzystanie naturalnych walorów wody takich jak siła wyporu, lepkość oraz oczyszczający charakter. Stwarza to specyficzną atmosferę sprzyjającą rehabilitacji i polepszeniu kondycji fizycznej oraz psychicznej. Co ciekawe wnioski powyższe nie zależą od płci badanego (test niezależności χ2 ). Również subiektywne odczucie stanu zdrowia (osoby po urazach i kontuzjach oraz postrzegające się jako wypełni zdrowe) nie ma związku na ocenę wpływu wody na ich dobrostan. Ostatni wniosek silnie przemawia za celowością propagowania aktywności fizycznej w wodzie dla seniorów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.authorMałek, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMańko, Grzegorz - 200727 pl
dc.contributor.reviewerPucko, Zygmunt - 133241 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T15:00:04Z
dc.date.available2020-07-27T15:00:04Z
dc.date.submitted2018-10-04pl
dc.fieldofstudyfizjoterapiapl
dc.identifier.apddiploma-122402-230872pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226849
dc.languagepolpl
dc.subject.enelderly people, therapy in water, physical activitypl
dc.subject.plosoby starsze, terapia w wodzie, aktywność fizycznapl
dc.titleWpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia dla osób zdrowych i po kontuzjach ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnympl
dc.title.alternativeThe impact of physical activity in water on improving the quality of life for healthy people and after injuries with special emphasis on people in the senior agepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The water environment is a huge potential for the possibility of a comprehensive impact on the functioning of the human body. This aspect is devoted to this work, with particular emphasis on older people in this perspective. This work comprehensively explored the impact of exercise in water on the overall health of healthy people and after injuries and injuries. The study used the method of analysis of surveys conducted on a research group to which people who were students of the University of the Third Age were recruited and exercised at the pool. In addition to gain insight In the overall activity of the respondents, a few people were asked to complete the form "daily activity plan for the selected week". The results obtained in surveys were thoroughly analyzed, including statistical processing, the results were confronted with bibliographic information. The conclusions that emerge from the conducted research allow to conclude that physical activity in water has a very positive effect on physical and mental well-being. The greatest advantage of exercising in water is the use of natural water values such as buoyancy force, viscosity and cleansing character. This creates a specific atmosphere conducive to rehabilitation and improvement of physical and mental condition. Interestingly, the conclusions above do not depend on the examined sex (independence test χ2). Also a subjective feeling of health (people after injuries and injuries and perceived as being healthy) is not related to the assessment of the impact of water on their well-being. The last conclusion strongly supports the purpose of promoting physical activity in water for seniors.
dc.abstract.plpl
Środowisko wodne to ogromny potencjał możliwości wszechstronnego oddziaływania na funkcjonowanie organizmu człowieka. Temu aspektowi poświęcona jest ta praca ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych w tej perspektywie. W pracy niniejszej kompleksowo zbadano wpływ ćwiczeń w wodzie na całokształt zdrowia osób zdrowych jak i po kontuzjach oraz urazach. W badaniu zastosowano metodę analizę ankiet przeprowadzonych na grupie badawczej do której zrekrutowano osoby będące słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku i ćwiczące na basenie. Dodatkowo celem uzyskania wglądu w całokształt aktywności ruchowej respondentów poproszono parę osób o wypełnienie formularza „codzienny plan aktywności w wybranym tygodniu”. Uzyskane w ankietach wyniki poddano wnikliwej analizie, w tym obróbce statystycznej, wyniki skonfrontowano z informacjami bibliograficznymi. Wnioski jakie wypływają z przeprowadzonych badań, pozwalają stwierdzić, że aktywność fizyczna w wodzie wpływa bardzo korzystnie na dobrostan fizyczny i psychiczny. Największą zaletą ćwiczeń w wodzie jest wykorzystanie naturalnych walorów wody takich jak siła wyporu, lepkość oraz oczyszczający charakter. Stwarza to specyficzną atmosferę sprzyjającą rehabilitacji i polepszeniu kondycji fizycznej oraz psychicznej. Co ciekawe wnioski powyższe nie zależą od płci badanego (test niezależności χ2 ). Również subiektywne odczucie stanu zdrowia (osoby po urazach i kontuzjach oraz postrzegające się jako wypełni zdrowe) nie ma związku na ocenę wpływu wody na ich dobrostan. Ostatni wniosek silnie przemawia za celowością propagowania aktywności fizycznej w wodzie dla seniorów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.authorpl
Małek, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Mańko, Grzegorz - 200727
dc.contributor.reviewerpl
Pucko, Zygmunt - 133241
dc.date.accessioned
2020-07-27T15:00:04Z
dc.date.available
2020-07-27T15:00:04Z
dc.date.submittedpl
2018-10-04
dc.fieldofstudypl
fizjoterapia
dc.identifier.apdpl
diploma-122402-230872
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/226849
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
elderly people, therapy in water, physical activity
dc.subject.plpl
osoby starsze, terapia w wodzie, aktywność fizyczna
dc.titlepl
Wpływ aktywności ruchowej w wodzie na poprawę jakości życia dla osób zdrowych i po kontuzjach ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym
dc.title.alternativepl
The impact of physical activity in water on improving the quality of life for healthy people and after injuries with special emphasis on people in the senior age
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
75
Views per month
Views per city
Katowice
8
Gliwice
7
Krakow
7
Poznan
5
Warsaw
5
Wroclaw
5
Gdansk
4
Dublin
2
Bytom
1
Gmina Przedbórz
1

No access

No Thumbnail Available