Problematyka narodowościowa w publicystyce tygodnika „Myśl Narodowa” w latach 1935-1939

licenciate
dc.abstract.enPolish nationalist press from interwar period is an object of extraordinary attention of historians. This paper examines National Democrats' attitude to national minorities as exemplified by "National Thought" - a socio-cultural and ideological weekly newspaper of the main party of the interwar Polish right-wing. The author used elementary literature such as books and articles by Roman Wapiński, Przemysław Jastrzębski, Ewa Maj and others. The research was based mainly on articles from "National Thought" and also other interwar period press. The overall conclusion demonstrates National Democrats' attitude to Jews, Germans, Ukrainians and other minorities, who lived in Second Polish Republic.pl
dc.abstract.plPolska prasa nacjonalistyczna z okresu dwudziestolecia międzywojenna jest obiektem niesłabnącego zainteresowania historyków. Niniejsza praca bada stosunek Narodowych Demokratów do mniejszości narodowych na przykładzie "Myśli Narodowej" - społeczno-kulturalnego oraz ideologicznego tygodnika stanowiącego organ prasowy głównej partii przedwojennej polskiej prawicy. Autor korzystał z podstawowej literatury, takiej jak książki i artykuły Romana Wapińskiego, Przemysława Jastrzębskiego, Ewy Maj oraz innych. Badania zostały oparte głównie na artykułach z "Myśli Narodowej", a także innych artykułów z polskiej prasy okresu międzywojennego. Ogólne wnioski ukazują postawę endeków wobec Żydów, Niemców, Ukraińców oraz innych mniejszości zamieszkujących II RP.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.contributor.authorTurski, Jarosławpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerZblewski, Zdzisław - 132881 pl
dc.contributor.reviewerMierzwa, Janusz - 130563 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:19:58Z
dc.date.available2020-07-27T08:19:58Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-115815-196605pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221153
dc.languagepolpl
dc.subject.enNational Democracy, Second Polish Republic, nationalism, polish press, interwar period, "National Thought"pl
dc.subject.plNarodowa Demokracja, II Rzeczpospolita, nacjonalizm, polska prasa, dwudziestolecie międzywojenne, "Myśl Narodowa"pl
dc.titleProblematyka narodowościowa w publicystyce tygodnika „Myśl Narodowa” w latach 1935-1939pl
dc.title.alternativeNational matters in the issues of "National Thought" in the years 1935-1939pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polish nationalist press from interwar period is an object of extraordinary attention of historians. This paper examines National Democrats' attitude to national minorities as exemplified by "National Thought" - a socio-cultural and ideological weekly newspaper of the main party of the interwar Polish right-wing. The author used elementary literature such as books and articles by Roman Wapiński, Przemysław Jastrzębski, Ewa Maj and others. The research was based mainly on articles from "National Thought" and also other interwar period press. The overall conclusion demonstrates National Democrats' attitude to Jews, Germans, Ukrainians and other minorities, who lived in Second Polish Republic.
dc.abstract.plpl
Polska prasa nacjonalistyczna z okresu dwudziestolecia międzywojenna jest obiektem niesłabnącego zainteresowania historyków. Niniejsza praca bada stosunek Narodowych Demokratów do mniejszości narodowych na przykładzie "Myśli Narodowej" - społeczno-kulturalnego oraz ideologicznego tygodnika stanowiącego organ prasowy głównej partii przedwojennej polskiej prawicy. Autor korzystał z podstawowej literatury, takiej jak książki i artykuły Romana Wapińskiego, Przemysława Jastrzębskiego, Ewy Maj oraz innych. Badania zostały oparte głównie na artykułach z "Myśli Narodowej", a także innych artykułów z polskiej prasy okresu międzywojennego. Ogólne wnioski ukazują postawę endeków wobec Żydów, Niemców, Ukraińców oraz innych mniejszości zamieszkujących II RP.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.contributor.authorpl
Turski, Jarosław
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Zblewski, Zdzisław - 132881
dc.contributor.reviewerpl
Mierzwa, Janusz - 130563
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:19:58Z
dc.date.available
2020-07-27T08:19:58Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-115815-196605
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221153
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
National Democracy, Second Polish Republic, nationalism, polish press, interwar period, "National Thought"
dc.subject.plpl
Narodowa Demokracja, II Rzeczpospolita, nacjonalizm, polska prasa, dwudziestolecie międzywojenne, "Myśl Narodowa"
dc.titlepl
Problematyka narodowościowa w publicystyce tygodnika „Myśl Narodowa” w latach 1935-1939
dc.title.alternativepl
National matters in the issues of "National Thought" in the years 1935-1939
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Stezyca Leczynska
1

No access

No Thumbnail Available