Rodzina 500 plus w redystrybucyjnym modelu polityki społecznej.

master
dc.abstract.enThe subject of my master's thesis is the Family 500 plus programme. This is a kind of benefit for families in Poland. The "Family 500 plus" programme means a benefit of PLN 500 a month for each second and next child without additional conditions. Families with low incomes also receive money for the first or only one child, provided they meet the criterion of PLN 800 net or PLN 1200 net when raising children in a disabled-child family. In my master's thesis, I wanted to show how the benefit function and how the families spends money. My research also concerned other programms for families in Poland, such as Big Family Card and Home Plus. The research showed a picture of family policy in Poland from the perspective of citizens.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy magisterskiej jest program Rodzina 500 plus. Świadczenie jest podstawowym elementem wsparcia rodzin w Polsce. Na jego podstawie państwo wypłaca nieopodatkowane 500 zł rodzicom, którzy posiadają dwoje i więcej dzieci. Rodziny o niskich dochodach otrzymują również pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. W mojej pracy magisterskiej skupiłam się na przedstawieniu sposobu funkcjonowania oraz wydatkowania pieniędzy z programu. Moje badanie dotyczyło również innych form wspierania rodzin przez władzę w Polsce takich jak np. Karta Dużej Rodziny, Mieszkanie Plus. Przeprowadzone badanie pozwoliło mi uzyskać prawie całościowy obraz polityki rodzinnej w Polsce patrząc od strony obywateli.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.authorZapalska, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerFrysztacki, Krzysztof - 127955 pl
dc.contributor.reviewerMiś, Łucjan - 130656 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T23:33:33Z
dc.date.available2020-07-27T23:33:33Z
dc.date.submitted2019-06-07pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.identifier.apddiploma-132216-183491pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234717
dc.languagepolpl
dc.subject.enFamily 500 plus, Big Family Card, Home Plus, nurseries, care services, quality methods, interviewspl
dc.subject.plRodzina 500 plus, Karta Dużej Rodziny, Mieszkanie PLus, żłobki, usługi opiekuńcze, metody jakościowe, wywiadypl
dc.titleRodzina 500 plus w redystrybucyjnym modelu polityki społecznej.pl
dc.title.alternativeThe Family 500 plus in the redistributive model of social policy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of my master's thesis is the Family 500 plus programme. This is a kind of benefit for families in Poland. The "Family 500 plus" programme means a benefit of PLN 500 a month for each second and next child without additional conditions. Families with low incomes also receive money for the first or only one child, provided they meet the criterion of PLN 800 net or PLN 1200 net when raising children in a disabled-child family. In my master's thesis, I wanted to show how the benefit function and how the families spends money. My research also concerned other programms for families in Poland, such as Big Family Card and Home Plus. The research showed a picture of family policy in Poland from the perspective of citizens.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy magisterskiej jest program Rodzina 500 plus. Świadczenie jest podstawowym elementem wsparcia rodzin w Polsce. Na jego podstawie państwo wypłaca nieopodatkowane 500 zł rodzicom, którzy posiadają dwoje i więcej dzieci. Rodziny o niskich dochodach otrzymują również pieniądze na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego. W mojej pracy magisterskiej skupiłam się na przedstawieniu sposobu funkcjonowania oraz wydatkowania pieniędzy z programu. Moje badanie dotyczyło również innych form wspierania rodzin przez władzę w Polsce takich jak np. Karta Dużej Rodziny, Mieszkanie Plus. Przeprowadzone badanie pozwoliło mi uzyskać prawie całościowy obraz polityki rodzinnej w Polsce patrząc od strony obywateli.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.authorpl
Zapalska, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Frysztacki, Krzysztof - 127955
dc.contributor.reviewerpl
Miś, Łucjan - 130656
dc.date.accessioned
2020-07-27T23:33:33Z
dc.date.available
2020-07-27T23:33:33Z
dc.date.submittedpl
2019-06-07
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.identifier.apdpl
diploma-132216-183491
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234717
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Family 500 plus, Big Family Card, Home Plus, nurseries, care services, quality methods, interviews
dc.subject.plpl
Rodzina 500 plus, Karta Dużej Rodziny, Mieszkanie PLus, żłobki, usługi opiekuńcze, metody jakościowe, wywiady
dc.titlepl
Rodzina 500 plus w redystrybucyjnym modelu polityki społecznej.
dc.title.alternativepl
The Family 500 plus in the redistributive model of social policy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
60
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
8
Warsaw
8
Krakow
7
Wroclaw
6
Radomsko
4
Lukow
3
Bielsko-Biala
2
Poznan
2
Bialystok
1
Boardman
1

No access

No Thumbnail Available