Relacje związków zawodowych z pracodawcami

master
dc.abstract.enThe theme of this master’s thesis are the mutual relationships between trade unions and employers. The main purpose was to study the problem of the relationship and the impact of the frequency of meetings, duration and results of negotiations on this aspect. For the purposes of the master’s thesis special questionnaire was created, which purpose was to investigate all of mentioned factors as well as the legitimacy of the trade unions, the preparations for the negotiations and the reasons for the meetings of both sites. The study involved 62 respondents. To complete the questionnaire interviews with elected representatives of employers and trade union presidents were conducted.The analysis of the received results allowed to draw satisfactory conclusions and answer to the main question posed in the master’s thesis. The strongest impact on mutual relationships, both the employers and the trade union, have the negotiation results and the length of their duration. While the reasons for the meetings and the preparation of the sites have a little effect on mutual relationships.pl
dc.abstract.plTematem moje pracy magisterskiej były wzajemne relacje pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Głównym celem było zbadanie problemu wzajemnych relacji oraz wpływu częstotliwości spotkań, długości trwania oraz efektów negocjacji na omawiany aspekt. Na potrzeby pracy skonstruowana została ankieta własna badająca zarówno wyżej wymienione czynniki jak również zasadność istnienia związków zawodowych, przygotowania do negocjacji oraz powody spotkań obu stron. W badaniu wzięło udział 62 ankietowanych. Uzupełnienie ankiety stanowiły wywiady przeprowadzone z wybranymi przedstawicielami pracodawców oraz prezesami związków zawodowych. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na wyciągnięcie zadowalających wniosków i odpowiedź na główne pytanie postawione w pracy. Najsilniej na wzajemne relacje, zarówno ze strony pracodawców jak i związków, wpływają efekty negocjacji oraz długość ich trwania. Na wzajemne stosunki znikomy wpływ mają natomiast powody spotkań oraz przygotowanie stron.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorNęcki, Zbigniew - 130923 pl
dc.contributor.authorMarciniak, Alicjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerNęcki, Zbigniew - 130923 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:37:12Z
dc.date.available2020-07-24T17:37:12Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudypsychologia w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-76323-84798pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188987
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployer - negotiation - relations – results - trade unionspl
dc.subject.plefekty - negocjacje - pracodawca - relacje - związki zawodowepl
dc.titleRelacje związków zawodowych z pracodawcamipl
dc.title.alternativeRelations between trade unions and employerspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of this master’s thesis are the mutual relationships between trade unions and employers. The main purpose was to study the problem of the relationship and the impact of the frequency of meetings, duration and results of negotiations on this aspect. For the purposes of the master’s thesis special questionnaire was created, which purpose was to investigate all of mentioned factors as well as the legitimacy of the trade unions, the preparations for the negotiations and the reasons for the meetings of both sites. The study involved 62 respondents. To complete the questionnaire interviews with elected representatives of employers and trade union presidents were conducted.The analysis of the received results allowed to draw satisfactory conclusions and answer to the main question posed in the master’s thesis. The strongest impact on mutual relationships, both the employers and the trade union, have the negotiation results and the length of their duration. While the reasons for the meetings and the preparation of the sites have a little effect on mutual relationships.
dc.abstract.plpl
Tematem moje pracy magisterskiej były wzajemne relacje pomiędzy związkami zawodowymi i pracodawcami. Głównym celem było zbadanie problemu wzajemnych relacji oraz wpływu częstotliwości spotkań, długości trwania oraz efektów negocjacji na omawiany aspekt. Na potrzeby pracy skonstruowana została ankieta własna badająca zarówno wyżej wymienione czynniki jak również zasadność istnienia związków zawodowych, przygotowania do negocjacji oraz powody spotkań obu stron. W badaniu wzięło udział 62 ankietowanych. Uzupełnienie ankiety stanowiły wywiady przeprowadzone z wybranymi przedstawicielami pracodawców oraz prezesami związków zawodowych. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła na wyciągnięcie zadowalających wniosków i odpowiedź na główne pytanie postawione w pracy. Najsilniej na wzajemne relacje, zarówno ze strony pracodawców jak i związków, wpływają efekty negocjacji oraz długość ich trwania. Na wzajemne stosunki znikomy wpływ mają natomiast powody spotkań oraz przygotowanie stron.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Nęcki, Zbigniew - 130923
dc.contributor.authorpl
Marciniak, Alicja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Nęcki, Zbigniew - 130923
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:37:12Z
dc.date.available
2020-07-24T17:37:12Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
psychologia w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-76323-84798
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188987
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employer - negotiation - relations – results - trade unions
dc.subject.plpl
efekty - negocjacje - pracodawca - relacje - związki zawodowe
dc.titlepl
Relacje związków zawodowych z pracodawcami
dc.title.alternativepl
Relations between trade unions and employers
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Wroclaw
4
Dublin
3
Biecz
1
Gliwice
1
Krakow
1
Rokocin
1

No access

No Thumbnail Available