Projektowanie, synteza i charakterystyka bimetalicznych magnetyków koordynacyjnych z udziałem kompleksów jonów 3d z n-tlenkowymi pochodnymi pirydyny i oktacyjanometalanów

master
dc.abstract.enThis master’s dissertation locates in the field of crystal engineering of molecular magnetic materials. With the use of molecular building block approach it allows to construct novel materials revealing long range magnetic ordering, single molecule magnet behavior, molecular magnetic sponge magnetic behavior as well as magnets with controlled electron transfer or optically active magnets (chiral, luminescent). Using building blocks sets including Co(II) complexes with N-oxides of 2,2’-dipyridine and terpyridine, and octacyanotungstate [W(CN)8]3- anion four novel bimetallic magnetic coordination compounds were obtained and characterized structurally and magnetically. All compounds reveal the porous channel structure including crystallization water molecules and magnetic interactions between Co(II) and W(V) centres through CN- bridges. The compound based on 2,2’-bpmo (2,2’dipyridine mono-N-oxide) shows the behavior characteristic for single molecule based magnets attributed to the presence of mononuclear [Co(2,2’-bpmo)2(H2O)2]2+ complexes coexisting with coordination chains {WV(CN)8-CoII(2,2’-bpmo)2}n. The influence of monocharged cations on the structure and properties were also studied.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca magisterska lokuje się w dziedzinie inżynierii krystalicznej magnetyków molekularnych. W ramach prac badawczych na tym polu, poprzez zastosowanie zasad podejścia bloków budulcowych, możliwe jest uzyskanie szeregu interesujących kompleksów magnetycznych, np. od magnetyków z dalekozasięgowym uporządkowaniem magnetycznym, magnesów molekularnych opartych o pojedyncze cząsteczki, molekularnych gąbek magnetycznych do układów z kontrolowanym przeniesieniem elektronu i magnetyków optycznie aktywnych (chiralność, luminescencja). W pracy przedstawiono i scharakteryzowano pod względem strukturalnym i magnetycznym nowe, niskowymiarowe związki oparte o słabo dotychczas poznane kompleksy Co(II) z N-tlenkami 2,2’-bipirydyny i terpirydyny oraz anion oktacyjanowolframianowy(V). Wszystkie połączenia wykazują budowę kanałową z udziałem krystalizacyjnych cząsteczek wody oraz oddziaływania magnetyczne pomiędzy jonami W(V) i Co(II) przez mostki CN- w niskich temperaturach. W połączeniu z udziałem liganda 2,2’-bpmo stwierdzono zachowanie typu SMM (ang. Single Molecule Magnet) przypisane obecności pojedynczego kompleksu [Co(2,2’-bpmo)2(H2O)2]2+ współistniejącego z łańcuchem koordynacyjnym {WV(CN)8-CoII(2,2’-bpmo)2}n. Badano również wpływ niektórych jednododatnich kationów na strukturę krystaliczną i właściwości magnetyczne uzyskanych połączeń.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorPodgajny, Robert - 131465 pl
dc.contributor.authorHoczek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerPodgajny, Robert - 131465 pl
dc.contributor.reviewerMatoga, Dariusz - 130394 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:05:12Z
dc.date.available2020-07-26T11:05:12Z
dc.date.submitted2015-06-19pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94068-127376pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201704
dc.languagepolpl
dc.subject.enoctacyanometalates, cobalt, N-oxides, magnetism, porositypl
dc.subject.ploktacyjanometalany, kobalt, N-tlenki, magnetyzm, porowatośćpl
dc.titleProjektowanie, synteza i charakterystyka bimetalicznych magnetyków koordynacyjnych z udziałem kompleksów jonów 3d z n-tlenkowymi pochodnymi pirydyny i oktacyjanometalanówpl
dc.title.alternativeDesign, synthesis and characterisation of bimetalic coordination magnetic materials based on N-oxides complexes of 3d ions and octacyanometalatespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s dissertation locates in the field of crystal engineering of molecular magnetic materials. With the use of molecular building block approach it allows to construct novel materials revealing long range magnetic ordering, single molecule magnet behavior, molecular magnetic sponge magnetic behavior as well as magnets with controlled electron transfer or optically active magnets (chiral, luminescent). Using building blocks sets including Co(II) complexes with N-oxides of 2,2’-dipyridine and terpyridine, and octacyanotungstate [W(CN)8]3- anion four novel bimetallic magnetic coordination compounds were obtained and characterized structurally and magnetically. All compounds reveal the porous channel structure including crystallization water molecules and magnetic interactions between Co(II) and W(V) centres through CN- bridges. The compound based on 2,2’-bpmo (2,2’dipyridine mono-N-oxide) shows the behavior characteristic for single molecule based magnets attributed to the presence of mononuclear [Co(2,2’-bpmo)2(H2O)2]2+ complexes coexisting with coordination chains {WV(CN)8-CoII(2,2’-bpmo)2}n. The influence of monocharged cations on the structure and properties were also studied.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca magisterska lokuje się w dziedzinie inżynierii krystalicznej magnetyków molekularnych. W ramach prac badawczych na tym polu, poprzez zastosowanie zasad podejścia bloków budulcowych, możliwe jest uzyskanie szeregu interesujących kompleksów magnetycznych, np. od magnetyków z dalekozasięgowym uporządkowaniem magnetycznym, magnesów molekularnych opartych o pojedyncze cząsteczki, molekularnych gąbek magnetycznych do układów z kontrolowanym przeniesieniem elektronu i magnetyków optycznie aktywnych (chiralność, luminescencja). W pracy przedstawiono i scharakteryzowano pod względem strukturalnym i magnetycznym nowe, niskowymiarowe związki oparte o słabo dotychczas poznane kompleksy Co(II) z N-tlenkami 2,2’-bipirydyny i terpirydyny oraz anion oktacyjanowolframianowy(V). Wszystkie połączenia wykazują budowę kanałową z udziałem krystalizacyjnych cząsteczek wody oraz oddziaływania magnetyczne pomiędzy jonami W(V) i Co(II) przez mostki CN- w niskich temperaturach. W połączeniu z udziałem liganda 2,2’-bpmo stwierdzono zachowanie typu SMM (ang. Single Molecule Magnet) przypisane obecności pojedynczego kompleksu [Co(2,2’-bpmo)2(H2O)2]2+ współistniejącego z łańcuchem koordynacyjnym {WV(CN)8-CoII(2,2’-bpmo)2}n. Badano również wpływ niektórych jednododatnich kationów na strukturę krystaliczną i właściwości magnetyczne uzyskanych połączeń.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Podgajny, Robert - 131465
dc.contributor.authorpl
Hoczek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Podgajny, Robert - 131465
dc.contributor.reviewerpl
Matoga, Dariusz - 130394
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:05:12Z
dc.date.available
2020-07-26T11:05:12Z
dc.date.submittedpl
2015-06-19
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94068-127376
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201704
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
octacyanometalates, cobalt, N-oxides, magnetism, porosity
dc.subject.plpl
oktacyjanometalany, kobalt, N-tlenki, magnetyzm, porowatość
dc.titlepl
Projektowanie, synteza i charakterystyka bimetalicznych magnetyków koordynacyjnych z udziałem kompleksów jonów 3d z n-tlenkowymi pochodnymi pirydyny i oktacyjanometalanów
dc.title.alternativepl
Design, synthesis and characterisation of bimetalic coordination magnetic materials based on N-oxides complexes of 3d ions and octacyanometalates
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Sofia
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1
Lochowo
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available