Badania funkcjonalne aldo-keto reduktazy z patogennej bakterii Salmonella typhimurium

licenciate
dc.abstract.enThe major problem of the modern world is the increasing number of drug-resistant pathogenic bacteria. This is related not only to the growing number of patients requiring long-term therapies that do not always bring the desired effects but also leads to the higher treatment/medical costs. In order to develop new, more effective methods of combating antibiotic resistance, scientists strive to become more familiar with the functioning of pathogenic bacteria. An important step to learn about defence mechanisms is to extend knowledge about proteins synthesized by pathogenic microorganisms. In this work, an attempt was made to understand the physiological function and to determine the activity of one of the enzymes belonging to the aldo-keto reductase superfamily, the IDP00964 protein derived from the pathogenic bacteria Salmonella Typhimurium. A series of enzymatic tests were carried out and the most active substrate – isatin, was selected. In addition, the analysed dependence of protein activity on different halogen derivatives of benzaldehyde showed that the presence of a chlorine atom in the close vicinity of the carbonyl group increases the activity of the enzyme complex formed by the IDP00964 protein.pl
dc.abstract.plNarastającym problemem współczesnego świata staje się zwiększająca liczba lekoopornych bakterii chorobotwórczych. Wiąże się z tym nie tylko wzrastająca ilość pacjentów, wymagających długotrwałych terapii, które nie zawsze przynoszą pożądane skutki, ale także prowadzi to do zwiększenia kosztów leczenia. W celu opracowania nowych, skuteczniejszych metod walki z antybiotykoopornością, naukowcy dążą do coraz lepszego poznania funkcjonowania bakterii patogennych. Ważnym etapem umożliwiającym poznanie mechanizmów obronnych jest rozszerzenie wiedzy na temat białek syntetyzowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze. W niniejszej pracy podjęto próbę poznania funkcji oraz określenia aktywności jednego z białek enzymatycznych należących do nadrodzinny aldo-keto reduktaz, białka IDP00964 pochodzącego z patogennej bakterii Salmonella Typhimurium. Przeprowadzona seria testów enzymatycznych wyłoniła najbardziej aktywny substrat – izatynę. Dodatkowo, przeanalizowana zależność aktywności białka względem różnych halogenopochodnych benzaldehydu wykazała, iż obecność atomu chloru w bliskim otoczeniu grupy karbonylowej wpływa na wzrost aktywności kompleksu enzymatycznego tworzonego przez białko IDP00964.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorLewiński, Krzysztof - 129948 pl
dc.contributor.authorNowrot, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerLoch, Joannapl
dc.contributor.reviewerLewiński, Krzysztof - 129948 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:35:35Z
dc.date.available2020-07-27T22:35:35Z
dc.date.submitted2019-06-18pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-130887-226589pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233823
dc.languagepolpl
dc.subject.enaldo-keto reductase; YdhF; Salmonella Typhimurium; enzymatic activitypl
dc.subject.plaldo-keto reduktazy; YdhF; Salmonella Typhimurium; aktywność enzymatycznapl
dc.titleBadania funkcjonalne aldo-keto reduktazy z patogennej bakterii Salmonella typhimuriumpl
dc.title.alternativeFunctional studies of aldo-keto reductase from pathogenic bacteria Salmonella Typhimuriumpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The major problem of the modern world is the increasing number of drug-resistant pathogenic bacteria. This is related not only to the growing number of patients requiring long-term therapies that do not always bring the desired effects but also leads to the higher treatment/medical costs. In order to develop new, more effective methods of combating antibiotic resistance, scientists strive to become more familiar with the functioning of pathogenic bacteria. An important step to learn about defence mechanisms is to extend knowledge about proteins synthesized by pathogenic microorganisms. In this work, an attempt was made to understand the physiological function and to determine the activity of one of the enzymes belonging to the aldo-keto reductase superfamily, the IDP00964 protein derived from the pathogenic bacteria Salmonella Typhimurium. A series of enzymatic tests were carried out and the most active substrate – isatin, was selected. In addition, the analysed dependence of protein activity on different halogen derivatives of benzaldehyde showed that the presence of a chlorine atom in the close vicinity of the carbonyl group increases the activity of the enzyme complex formed by the IDP00964 protein.
dc.abstract.plpl
Narastającym problemem współczesnego świata staje się zwiększająca liczba lekoopornych bakterii chorobotwórczych. Wiąże się z tym nie tylko wzrastająca ilość pacjentów, wymagających długotrwałych terapii, które nie zawsze przynoszą pożądane skutki, ale także prowadzi to do zwiększenia kosztów leczenia. W celu opracowania nowych, skuteczniejszych metod walki z antybiotykoopornością, naukowcy dążą do coraz lepszego poznania funkcjonowania bakterii patogennych. Ważnym etapem umożliwiającym poznanie mechanizmów obronnych jest rozszerzenie wiedzy na temat białek syntetyzowanych przez drobnoustroje chorobotwórcze. W niniejszej pracy podjęto próbę poznania funkcji oraz określenia aktywności jednego z białek enzymatycznych należących do nadrodzinny aldo-keto reduktaz, białka IDP00964 pochodzącego z patogennej bakterii Salmonella Typhimurium. Przeprowadzona seria testów enzymatycznych wyłoniła najbardziej aktywny substrat – izatynę. Dodatkowo, przeanalizowana zależność aktywności białka względem różnych halogenopochodnych benzaldehydu wykazała, iż obecność atomu chloru w bliskim otoczeniu grupy karbonylowej wpływa na wzrost aktywności kompleksu enzymatycznego tworzonego przez białko IDP00964.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Lewiński, Krzysztof - 129948
dc.contributor.authorpl
Nowrot, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Loch, Joanna
dc.contributor.reviewerpl
Lewiński, Krzysztof - 129948
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:35:35Z
dc.date.available
2020-07-27T22:35:35Z
dc.date.submittedpl
2019-06-18
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-130887-226589
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233823
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
aldo-keto reductase; YdhF; Salmonella Typhimurium; enzymatic activity
dc.subject.plpl
aldo-keto reduktazy; YdhF; Salmonella Typhimurium; aktywność enzymatyczna
dc.titlepl
Badania funkcjonalne aldo-keto reduktazy z patogennej bakterii Salmonella typhimurium
dc.title.alternativepl
Functional studies of aldo-keto reductase from pathogenic bacteria Salmonella Typhimurium
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Torun
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Glogow Malopolski
1

No access

No Thumbnail Available